آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 | Anti-Beta-2 Glycoprotein 1 | Beta 2GP1 Ab

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 | Anti-Beta-2 Glycoprotein 1 | Beta 2GP1 Ab

آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 یکی از اتوآنتی بادی های اولیه به نام آنتی بادی های آنتی فسفولیپیدی در نظر گرفته می شود که به اشتباه مولکول های پروتئین-لیپید خود بدن (فسفولیپیدها) موجود در بیرونی ترین لایه سلول ها (غشاء سلولی) و پلاکت ها را هدف قرار می دهد. آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1، مثبت ممکن است نشان دهنده ابتلا به سندرم آنتی فسفولیپید (APS) باشد، زیرا اغلب با این وضعیت دیده می شود.

اسامی دیگر:

 • Anti-Beta-2 Glycoprotein 1
 • β2-Glycoprotein 1 Antibodies
 • Beta 2GP1 Ab
 • Beta-2 Glycoprotein 1 Antibodies IgG, IgM and IgA

چرا آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 درخواست می شود؟

 • برای کمک به تشخیص سندروم آنتی فسفولیپید (APS)
 • برای کمک به تشخیص علت لخته شدن خون بدون علت (قسمت ترومبوتیک یا ترومبوآمبولی وریدی)
 • برای تعیین علت سقط مکرر در زنان

چه زمانی آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که علائم و نشانه های سندروم آنتی فسفولیپید (APS) دارید و/یا یک یا چند لخته خون بدون دلیل در رگ یا شریان داشته اید.
 • هنگامی که بیش از یک بار سقط داشته اید، به ویژه در سه ماهه دوم و سوم بارداری

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1:

 • لوله آزمایش: لوله درب قرمز(ترجیحا لوله لخته حاوی ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-آزمایش-آنتی-بادی-بتا-2-گلیکوپروتئین-1شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-آنتی-بادی-بتا-2-گلیکوپروتئین-1

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

آمادگی قبل از انجام آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1:

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

نام روش انجام آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1:

سنجش ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم (ELISA)

شرح روش:

آنتی ژن بتا-2 گلیکوپروتئین 1 خالص شده تحت شرایطی که آنتی ژن را در حالت طبیعی خود حفظ می کند، به چاهک های یک صفحه ریز چاهک پلی استایرن متصل می شود. گروه‌های کنترل از پیش رقیق‌شده و سرم‌های بیمار رقیق‌شده به چاهک‌های جداگانه اضافه می‌شوند و به هر آنتی‌بادی beta-2 GPI IgM یا IgG اجازه می‌دهند به آنتی‌ژن بی‌حرکت متصل شوند. نمونه غیر متصل شسته می شود و یک کونژوگه IgM ضد انسانی با برچسب آنزیمی به هر چاه اضافه می شود.

انکوباسیون دوم به IgM یا IgG ضد انسانی نشان‌دار شده با آنزیم اجازه می‌دهد تا به هر آنتی‌بادی بیمار که به ریز چاهک‌ها متصل شده‌اند متصل شود. پس از شستن هرگونه IgM یا IgG ضد انسانی دارای برچسب آنزیمی، فعالیت آنزیم باقیمانده با افزودن یک بستر کروموژنیک و اندازه‌گیری شدت رنگی که ایجاد می‌شود اندازه‌گیری می‌شود.

سنجش را می توان با اندازه گیری و مقایسه شدت رنگی که در چاهک های بیمار ایجاد می شود با منحنی کالیبراسیون 5 نقطه ای به صورت اسپکتروفتومتری ارزیابی کرد. نتایج به‌صورت نیمه کمی در واحدهای استاندارد IgM anti-beta-2 GPI (SMU) و استاندارد IgG anti-beta-2 GPI (SGU) گزارش می شود

اساس-کار-الایزا

اساس کار الایزا

چه چیزی در آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 مورد بررسی قرار می گیرد؟

بتا 2 گلیکوپروتئین 1 (که آپولیپوپروتئین H نیز نامیده می شود) یک پلی پپتید اسید آمینه 326 است که توسط سلول های کبدی، سلول های اندوتلیال و سلول های تروفوبلاست سنتز می شود.

این شامل 5 حوزه همولوگ از تقریبا 60 اسید آمینه است. دامنه 5، واقع در پایانه C، حاوی یک هسته آبگریز است که توسط یک دنباله ی 14 اسید آمینه ای با بار مثبت احاطه شده است که برهمکنش های الکترواستاتیکی را با غشاهای پلاسما از طریق برهمکنش با بار منفی ایجاد می کند. فسفولیپیدها مجتمع های بتا 2 گلیکوپروتئین 1 و فسفولیپیدها در داخل بدن اپی توپ هایی را نشان می دهند که با اتوآنتی بادی های طبیعی واکنش نشان می دهند.

بتا 2 گلیکوپروتئین 1

بتا 2 گلیکوپروتئین 1

آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 یک اتو آنتی بادی است که با لخته شدن خون همراه است. این آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 را در خون تشخیص داده و اندازه گیری می کند.

آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1

آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1

آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 به عنوان یکی از آنتی بادی های اولیه به نام آنتی بادی های آنتی فسفولیپیدی در نظر گرفته می شود که به اشتباه پروتئین های چربی بدن (فسفولیپیدها) موجود در بیرونی ترین لایه سلول ها (غشای سلولی) و پلاکت ها را هدف قرار می دهد. این آزمایش اغلب همراه با آزمایش سایر آنتی بادی های ضد فسفولیپید، از جمله آنتی بادی کاردیولیپین و ضد انعقاد لوپوس، درخواست می شود.

آنتی بادی های آنتی فسفولیپیدی در روند انعقاد خون بدن به گونه ای تداخل ایجاد می کنند که هنوز به طور کامل شناخته نشده است. آنها خطر ابتلا به لخته شدن خون نامناسب (ترومبوز) را در شریان ها و وریدها افزایش می دهند.

آنتی بادی های ضد فسفولیپید بیشتر در افراد مبتلا به اختلال خود ایمنی به نام سندرم آنتی فسفولیپید (APS) ایجاد می شود. این وضعیت با لخته شدن خون گسترده (قسمت های ترومبوتیک)، تعداد کم پلاکت (ترومبوسیتوپنی) یا عوارض بارداری مانند پره اکلامپسی و سقط مکرر، به ویژه در سه ماهه دوم و سوم همراه است.

همچنین، برخی از افراد مبتلا به اختلالات خود ایمنی مانند لوپوس (لوپوس اریتماتوز سیستمیک ، SLE) ممکن است شروع به تولید یک یا چند مورد از این اتوآنتی بادی ها کنند، که می تواند آنها را در خطر تشکیل لخته شدن خون در عروق خونی قرار دهد.

عوامل مداخله گر در آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1:

سنجش ایمنی برای آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 بین اتوآنتی بادی ها و آنتی بادی های تولید شده در پاسخ به عوامل عفونی یا به عنوان پدیده های اپی پدیدار(Epidemic phenomena) پس از ترومبوز تمایز قائل نمی شود. به همین دلیل، یک نتیجه آزمایش مثبت تنها برای برآورده کردن معیارهای سرولوژیک پذیرفته شده برای تشخیص سندرم آنتی فسفولیپید کافی نیست.

مطالعات مقایسه‌ای و بررسی‌های مهارت بین آزمایشگاهی نشان می‌دهد که نتایج آزمایش‌های آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 می‌تواند بسیار متغیر باشد و نتایج به‌دست‌آمده با روش‌های ایمونواسی تجاری مختلف ممکن است نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد.

آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 ممکن است به طور موقت در افراد مبتلا به عفونت های حاد ، HIV/AIDS ، برخی سرطان ها یا با استفاده از داروهایی مانند فنی توئین، پنی سیلین و پروکائین آمید یافت شوند

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1:

نتایج به شدت مثبت برای آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 (>40 U/ml) معیار تشخیصی برای سندرم آنتی فسفولیپید (APS) است. سطوح کمتری از آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 و آنتی بادی های ایزوتیپ IgA ممکن است در بیماران با علائم بالینی APS رخ دهد، اما نتایج تشخیصی در نظر گرفته نمی شوند. آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 باید در 2 بار یا بیشتر با فاصله حداقل 12 هفته شناسایی شوند تا معیارهای تشخیصی آزمایشگاهی برای APS برآورده شوند.

تشخیص آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 تحت تأثیر درمان ضد انعقادی قرار نمی گیرد.

Antiphospholipid Syndrome

Antiphospholipid Syndrome

ملاحظات بالینی آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1

آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 بین اتوآنتی بادی ها و آنتی بادی های تولید شده در پاسخ به عوامل عفونی یا به عنوان پدیده های اپی پدیدار (Epidemic phenomena) پس از ترومبوز تمایز قائل نمی شود. به همین دلیل، یک نتیجه آزمایش مثبت تنها برای برآورده کردن معیارهای سرولوژیک پذیرفته شده برای تشخیص سندرم آنتی فسفولیپید کافی نیست

مطالعات مقایسه‌ای و بررسی‌های مهارت بین آزمایشگاهی نشان می‌دهد که نتایج آزمایش‌های آنتی‌بادی بتا-۲ GP1 می‌تواند بسیار متغیر باشد و نتایج به‌دست‌آمده با روش‌های ایمونواسی تجاری مختلف ممکن است نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد.

محدوده مرجع آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1:

 • <15.0 U/mL (negative)
 • 15.0-39.9 U/mL (weakly positive)
 • 40.0-79.9 U/mL (positive)
 • > or =80.0 U/mL (strongly positive)

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 استفاده می شود؟

آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 در درجه اول همراه با آنتی بادی کاردیولیپین و آزمایش ضد انعقاد لوپوس برای کمک به تشخیص موارد زیر استفاده می شود:

 • سندرم آنتی فسفولیپید (APS)
 • علت لخته شدن خون بدون دلیل (قسمت ترومبوتیک)
 • علت سقط مکرر در زنان

گاهی اوقات ممکن است از این آزمایش برای تعیین اینکه آیا شما در صورت داشتن اختلال خود ایمنی دیگر ، مانند لوپوس، این اتوآنتی بادی ها را ایجاد کرده اید، استفاده کنید.

آزمایش های آزمایشگاهی می توانند سه کلاس مختلف از این اتوآنتی بادی ها را تشخیص دهند: IgG ، IgM و IgA. اگر آزمایش های اولیه آنتی بادی آنتی فسفولیپید برای کلاسهای IgG و IgM منفی باشد اما APS هنوز به شدت مشکوک است، ممکن است کلاس IgA این آنتی بادی ها، به همراه دیگر آنتی بادی های آنتی فسفولیپیدی کمتر رایج، مانند آنتی فسفاتیدیل سرین و آنتی پروترومبین آزمایش شود.

با این حال، ارزش آزمایش برای کلاس IgA آنتی بادی های ضد فسفولیپید بحث برانگیز است. طبق بیانیه اجماع بین المللی در مورد APS، وجود کلاس IgA (آنتی بادی های ضد کاردیولیپین یا آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1) معیارهای آزمایشگاهی برای تشخیص APS را برآورده نمی کند.

چه زمانی آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 درخواست می شود؟

هنگامی که علائم و نشانه های لخته شدن بیش از حد یا سندرم آنتی فسفولیپید (APS) را دارید، ممکن است این آزمایش انجام شود، مانند:

 • لخته شدن خون در رگ خونی، به عنوان مثال، ترومبوز ورید عمقی (DVT)
 • سکته مغزی یا حملات ایسکمیک گذرا (همچنین به عنوان TIA یا “سکته مغزی کوچک” شناخته می شود)
 • سقط مکرر یا عوارض بارداری مانند پره اکلامپسی

آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1، ممکن است زمانی انجام شود که شما مبتلا به اختلال خود ایمنی تشخیص داده شده اید و پزشک شما می خواهد تعیین کند که آیا آنتی بادی افزایش یافته است یا خیر

نتیجه آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 چه چیزی را نشان می دهد؟

پزشک شما نتایج آزمایش ها شما را همراه با عوامل دیگر مانند سابقه پزشکی، معاینه فیزیکی و علائم و نشانه ها در نظر می گیرد.

آزمایش مثبت آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 ممکن است نشان دهد که شما مبتلا به سندرم آنتی فسفولیپید (APS) هستید، زیرا اغلب با این بیماری دیده می شود. در صورت مثبت بودن آزمایش، حدود 12 هفته بعد تکرار می شود تا مشخص شود که مداوم است یا موقت.

در حال حاضر، پزشکان بر اساس یافته های بالینی و وجود مداوم یک یا چند آنتی بادی آنتی فسفولیپید، APS را تشخیص می دهند. سطح بالایی از آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 که 12 هفته بعد آزمایش شده و مثبت اعلام شده به این معنی است که به احتمال زیاد شما APS دارید. این امر به ویژه در صورت مثبت بودن سایر تست های آنتی بادی آنتی فسفولیپید صادق است.

اگر آزمایش آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 منفی باشد اما برای سایر آنتی بادی های آنتی فسفولیپید مثبت و علائم و نشانه هایی داشته باشید، احتمالاً APS دارید. اگر آزمایش برای آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 ضعیف تا متوسط ​​مثبت و برای سایر آنتی بادی های آنتی فسفولیپید مثبت یا منفی باشد، به این معنی است که آنتی بادی ممکن است به دلیل شرایطی غیر از APS باشد.

اگر تکرار آزمایش منفی باشد، احتمالاً آنتی بادی ها موقتی بوده اند. این اتوآنتی بادی ها ممکن است به طور موقت در افراد مبتلا به عفونت های حاد، HIV/AIDS، برخی سرطان ها یا با استفاده از داروهایی مانند فنی توئین، پنی سیلین و پروکائین آمید یافت شوند.

اگر شما مبتلا به یک اختلال خود ایمنی مانند لوپوس (لوپوس اریتماتوز سیستمیک ، SLE) هستید و تست آنتی بادی بتا 2 گلیکوپروتئین 1 مثبت است، ممکن است خطر ابتلا به لخته در عروق خونی را افزایش یابد. یک یا چند آنتی بادی آنتی فسفولیپید ممکن است با انواع اختلالات خود ایمنی وجود داشته باشد. همچنین ممکن است فرد دارای اختلالات خود ایمنی همزمان، مانند APS و لوپوس باشد.

اگر اختلال خود ایمنی دارید و تست آنتی بادی های آنتی فسفولیپید منفی است، ممکن است آزمایش بعداً تکرار شود تا مشخص شود آیا تولید آنها را شروع کرده اید یا خیر، زیرا ممکن است در هر زمان در طول بیماری ایجاد شوند.

اگر آنتی بادی های ضد فسفولیپید داشته باشم، آیا قطعاً دچار لخته شدن خون می شوم؟

خیر. آنتی بادی ها خطر لخته شدن خون را افزایش می دهند اما این بدان معنا نیست که شما دچار لخته شدن خون خواهید شد. و در صورت ایجاد لخته، وجود آنتی بادی ها نمی تواند فراوانی یا شدت لخته شدن را پیش بینی کند.

آیا باید به پزشک جدید بگویم که آنتی بادی های ضد فسفولیپید دارم؟

بله، این بخش مهمی از سابقه پزشکی شما است. پزشک شما به این اطلاعات نیاز دارد، حتی اگر علائم آن را ندارید تا بتوانید هرگونه روش یا برنامه درمانی را در مورد این عامل خطر تنظیم کنید.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Movva, S. et. al. (2018 September 30, Updated). Antiphospholipid Syndrome. Medscape Rheumatology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/333221-overview. Accessed October 2019.

Berg, T. (2017 January 17, Updated). Antiphospholipid Syndrome and Pregnancy. Medscape Obstetrics & Gynecology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/261691-overview. Accessed October 2019.

(© 1995-2019). Beta-2 Glycoprotein 1 Antibodies, IgG and IgM, Serum. Mayo Clinic Laboratories. Available online at https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/62926. Accessed October 2019.

Linnemann, B. (2018 August 9). Antiphospholipid syndrome – an update. Vasa (2018), 47, pp. 451-464. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30205764. Accessed October 2019.

Antiphospholipid Antibody Syndrome. National Heart, Lung, and Blood Institute. Available online at https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/antiphospholipid-antibody-syndrome. Accessed October 2019.

Moser, K. et. al. (2019 January, Updated). Antiphospholipid Syndrome – APS. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/antiphospholipid-syndrome. Accessed October 2019.

Ahluwalia, J. and Sreedharanunni, S. (2017 October 22, Updated). The Laboratory Diagnosis of the Antiphospholipid Syndrome. Indian J Hematol Blood Transfus. 2017 Mar; 33(1): 8–14. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5280868/. Accessed October 2019.

De Groot, P. and Urbanus, R. (2012 March 2). The significance of autoantibodies against β2-glycoprotein I. Blood 2012 120:266-274. Available online at http://www.bloodjournal.org/content/120/2/266?sso-checked=true. Accessed October 2019.

(Reviewed 2010 December 15). Learning About Antiphospholipid Syndrome (APS). National Human Genome Research Institute [On-line information]. Available online at http://www.genome.gov/17516396. Accessed March 2011.

Belilos, E. and Carsons, S. (Updated 2009 August 3). Antiphospholipid Syndrome. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/333221-overview. Accessed March 2011.

Rodgers, III, G. et. al (Updated 2011 January). Antiphospholipid Syndrome – APS. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/APS.html?client_ID=LTD. Accessed March 2011.

(© 1995–2011). Unit Code 88894: Beta-2 Glycoprotein 1 Antibodies, IgG, IgM, and IgA, Serum Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/88894. Accessed March 2011.

(© 2011). Antiphospholipid Antibodies. Lupus Foundation of America, Inc. [On-line information]. Available online at http://www.lupus.org/webmodules/webarticlesnet/templates/new_learnaffects.aspx?articleid=2302&zoneid=526. Accessed March 2011.

(Revised 2010 August). Antiphospholipid Antibody Syndrome. National Heart Lung and Blood Institute [On-line information]. Available online at http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/aps/aps_all.html. Accessed March 2011.

(© 2004-2011). Autoimmune Disease in Women, American Autoimmune Related Diseases Association [On-line information]. Available online at http://www.aarda.org/women_and_autoimmunity.php. Accessed March 2011.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 134-135.

Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2007. Pp 774-775.

(Reviewed 2010 December 15). Learning About Antiphospholipid Syndrome (APS). National Human Genome Research Institute. Available online at http://www.genome.gov/17516396. Accessed February 2015.

Movva, S. (Updated 2014 June 19). Antiphospholipid Syndrome. eMedicine. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/333221-overview. Accessed February 2015.

Rodgers, III, G. et. al (Updated 2014 November). Antiphospholipid Syndrome – APS. ARUP Consult. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/APS.html?client_ID=LTD. Accessed February 2015.

(© 1995–2015). Unit Code 88894: Beta-2 Glycoprotein 1 Antibodies, IgA, Serum Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/interpretive-guide/?alpha=B&unit_code=86180. Accessed February 2015.

Lim, W. (2013 December 6). ASH Education Book. Vol. 2013 no. 1 675-680. Available online at http://asheducationbook.hematologylibrary.org/content/2013/1/675.full. doi: 10.1182/asheducation-2013.1.675. Accessed February 2015.

(Revised 2012 May 17). Antiphospholipid Antibody Syndrome. National Heart Lung and Blood Institute. Available online at http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/aps/. Accessed February 2015.

Rand, J. and Wolgast, L. Dos and don’ts in diagnosing antiphospholipid syndrome. ASH Education Book 2012; 1 455-459. doi: 10.1182/asheducation-2012.1.455. Available online at http://asheducationbook.hematologylibrary.org/content/2012/1/455.full. Accessed February 2015.

(August 16, 2012) Hammad T. Antiphospholipid Antibodies. Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2116457-overview#a30. Accessed February 2015.

Caronti B, Calderaro C, Alessandri C, et al: Beta2-glycoprotein 1 (beta2-GP1) mRNA is expressed by several cell types involved in anti-phospholipid syndrome-related tissue damage. Clin Exp Immunol 1999;115:214-219

 Lozier J, Takahashi N, Putnam F: Complete amino acid sequence of human plasma beta-2-glycoprotein 1. Proc Natl Acad Sci USA 1984;81:3640-3644

Kra-Oz Z, Lorber M, Shoenfeld Y, Scharff Y: Inhibitor(s) of natural anti-cardiolipin autoantibodies. Clin Exp Immunol 1993;93:265-268

Wilson WW, Gharavi AE, Koike T, et al: International consensus statement on preliminary classification criteria for definite antiphospholipid syndrome. Arthritis Rheum 1999;42(7):1309-1311

Audrain MA, El-Kouri D, Hamidou MA, et al: Value of autoantibodies to beta(2)-glycoprotein 1 in the diagnosis of antiphospholipid syndrome. Rheumatology (Oxford) 2002;41:550-553

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top