آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) | Aspartate Aminotransferase | سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز | SGOT | آسپارتات ترانس آمیناز

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) | Aspartate Aminotransferase | سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز | SGOT | آسپارتات ترانس آمیناز

آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) آنزیمی است که بیشتر در کبد یافت می شود، اما در ماهیچه ها و سایر اندام های بدن شما نیز وجود دارد. هنگامی که سلول های حاوی AST آسیب می بینند، AST را در خون شما آزاد می کنند. AST واکنش بین اسیدهای آمینه آسپارتات و گلوتامات را کاتالیز می کند و آنزیم مهمی در متابولیسم اسیدهای آمینه است. AST در کبد، قلب، ماهیچه های اسکلتی، کلیه ها، مغز و گلبول های قرمز یافت می شود.

اسامی دیگر:

 • AST
 • Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase
 • SGOT
 • Aspartate Transaminase

چرا آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) درخواست می شود؟

 • برای تشخیص آسیب به سلول های کبدی
 •  همچنین در بیماری های قلبی برای تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد کمک می کند.

چه زمانی آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) بایستی انجام شود؟

 • اگر پزشک فکر می کند که علائم اختلال کبدی دارید

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)

شرایط نگهداری دمایی نمونه برای آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)شرایط قبول یا رد نمونه آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) (1)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش انجام آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST):

فتومتریک، ال اسپارتات با پیریدوکسیل-5-فسفات

شرح روش

آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) با روش سینتیک آنزیمی جفت شده اندازه گیری می شود که در آن نرخ کاهش NADH، تعیین شده در 340 نانومتر، مستقیماً با فعالیت AST متناسب است.

انجام آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) به روش فتومتریک

انجام آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) به روش فتومتریک

آمادگی قبل از انجام آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST):

 • بیمار ترجیحا تزریق عضلانی قبل از تست نداشته باشد
 • ورزش ممکن است سطح AST را افزایش دهد.
 • مصرف الکل بر روی نتیجه تأثیر می گذارد.

چه چیزی در آزمایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) مورد بررسی قرار می گیرد؟

آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) همچنین به عنوان L-aspartate-2-oxoglutarate aminotransferase شناخته می شود. این آنزیم انتقال برگشت پذیر گروه های آمینه بین یک اسید آمینه را کاتالیز می کند و آلفا-کتو اسیدها آمینوترانسفراز یا ترانس آمیناز نامیده می شوند. یکی از آمینوترانسفرازها آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) یا نام قدیمی آن گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز (GOT) است.

واکنش هدایت شده توسط AST

واکنش هدایت شده توسط AST

آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) در غلظت‌های بسیار بالا در بافت‌های متابولیک بالا مانند ماهیچه قلب، سلول‌های کبد، سلول‌های ماهیچه‌ای اسکلتی و به میزان کمتری در کلیه‌ها، پانکراس و گلبول‌های قرمز خون (RBC) یافت می‌شود. هنگامی که بیماری یا آسیب بر سلول های این بافت ها تأثیر می گذارد، سلول ها لیز می شوند و AST آزاد می شود، توسط خون گرفته می شود و سطح سرمی افزایش می یابد.

آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) هم در سیتوپلاسم و هم در میتوکندری سلول ها وجود دارد. در مواردی که آسیب بافتی خفیف است، شکل غالب AST از سیتوپلاسم است. آسیب شدید بافت منجر به آزاد شدن بیشتر آنزیم میتوکندری می شود  میزان افزایش AST مستقیماً با تعداد سلولهای تحت تأثیر بیماری یا آسیب مرتبط است.

محل-قرار-گیری-آنزیم-های-کبدی-در-سلول-های-کبدی

محل قرار گیری آنزیم های کبدی در سلول های کبدی

توزیع آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) در بدن:

این آنزیم در تمام بافت ها (به طور عمده در تمام بافت ها) توزیع می شود، اما بیشترین غلظت در کبد، قلب و ماهیچه های اسکلتی یافت می شود.
غلظت AST (SGOT) در قلب > کبد > عضلات > کلیه ها > پانکراس بیشتر است.

 • غلظت بالایی در عضله قلب و کبد مشاهده شد.
 • غلظت متوسط در عضلات اسکلتی و کلیه ها.
 • سطح بسیار پایین تر در سایر بافت ها.
 • حداقل فعالیت (مقدار کم) در پوست، کلیه ها، پانکراس و گلبول های قرمز رخ می دهد.
 • SGOT در پلاسما، صفرا، CSF و بزاق یافت می شود.
 • در ادرار یافت نمی شود مگر اینکه ضایعه کلیوی وجود داشته باشد.
 • در کبد به صورت سیتوزولی (سیتوپلاسم سلولی) وجود دارد و شکل دوم آن میتوکندری است.
 • غلظت درون سلولی آنزیم SGOT در مقایسه با غلظت خارج سلولی 7000 برابر است.
 • ایزوآنزیم کسر سیتوپلاسمی در سرم غالب است.
 • AST و ALT در هنگام تولد به 2 تا 3 برابر سطح بزرگسالان افزایش می یابد. این میزان بین 2 تا 4 ماه به سطح بزرگسالان می رسد.
 • در مقایسه با سرم، سطح SGOT در قلب 7800 بار، در کبد 7100 بار، عضلات اسکلتی 5000 بار، کلیه ها 4500 بار، پانکراس 1400 بار، طحال 700 بار، ریه ها 500 بار و گلبول های قرمز 15 برابر است.

علاوه بر این، سطح سرمی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) به مدت زمانی که خون پس از آسیب گرفته می شود بستگی دارد. AST در عرض چند روز از خون پاک می شود. سطح سرمی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، 8 ساعت پس از آسیب سلولی افزایش می یابد، در 24 تا 36 ساعت به اوج خود می رسد و در عرض 3 تا 7 روز به حالت عادی باز می گردد. اگر آسیب سلولی مزمن باشد، سطح آن به طور مداوم افزایش می یابد.

منحنی SGOT در انفارکتوس حاد میوکارد

منحنی SGOT در انفارکتوس حاد میوکارد

از آنجایی که آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) در سلول‌های کبد وجود دارد، بیماری‌هایی که روی سلول‌های کبدی تأثیر می‌گذارند باعث افزایش سطح این آنزیم می‌شوند. در هپاتیت حاد، سطح AST می تواند 20 برابر مقدار طبیعی افزایش یابد. در انسداد حاد خارج کبدی (مانند سنگ کیسه صفرا)، سطح AST به سرعت تا 10 برابر نرمال افزایش می یابد و به سرعت کاهش می یابد. در بیماران مبتلا به سیروز، سطح AST به میزان التهاب فعال بستگی دارد.

سطح سرمی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) در مقایسه با سطوح آلانین آمینوترانسفراز (ALT) بسیار زیاد است. نسبت AST/ALT معمولاً در بیماران مبتلا به سیروز الکلی، احتقان کبد و تومور متاستاتیک کبد بیشتر از یک است. نسبت کمتر از 1 ممکن است در بیماران مبتلا به هپاتیت حاد، هپاتیت ویروسی یا مونونوکلئوز عفونی دیده شود. اگر سطح آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) از 10 برابر نرمال بیشتر شود، این نسبت دقت کمتری دارد.

آسیب سلولی و آزاد شدن AST

آسیب سلولی و آزاد شدن AST

آلانین آمینوترانسفراز (ALT) آنزیم سیتوپلاسمی در کبد است، در حالی که AST در سیتوپلاسم و میتوکندری با توزیع گسترده در بافت های مختلف دیگر وجود دارد. نسبت AST/ALT به طور معمول کمتر از 1 است، اما در هپاتیت عفونی کبد بیشتر می شود.

نسبت AST/ALT بیشتر از 1 در موارد زیر دیده می شود:

 • بیمار مبتلا به بیماری کبدی الکلی (سیروز). AST به بیماری کبد الکلی حساس تر است.
 • احتقان کبد
 • تومور متاستاتیک کبد

نسبت AST/ALT کمتر از 1 در موارد زیر دیده می شود:

 • هپاتیت حاد
 • هپاتیت ویروسی
 • مونونوکلئوز عفونی

بیماران مبتلا به پانکراتیت حاد، بیماری های حاد کلیوی، بیماری های اسکلتی عضلانی، یا تروما ممکن است افزایش گذرا در آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) سرم داشته باشند. بیماران مبتلا به ناهنجاری های RBC مانند کم خونی حاد همولیتیک و سوختگی های شدید نیز ممکن است دارای افزایش این آنزیم باشند. سطح آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) ممکن است در بیماران مبتلا به بری بری یا کتواسیدوز دیابتی و در بیماران باردار کاهش یابد.

افزایش سطح آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) با توجه به اندام های درگیر:

اندام درگیرعلل افزایش SGOT (AST)
قلب انفارکتوس حاد میوکارد، پریکاردیت، در برخی موارد جراحی قلب، کاتتریزاسیون قلب و آنژیوپلاستی
کبد هپاتیت حاد ویروسی، نکروز کبدی، CMV، ویروس اپشتین بار، سیروز فعالف بیماری کبدی الکلی، بیماری کبدی ناشی از دارو، کبد چرب شدید، انسداد صفراوی خارج کبدی، نفوذ متاستاتیک، جراحی کبد
ماهیچه های اسکلتی التهاب عضلانی (عفونی یا غیر عفونی)، آسیب حاد عضلات اسکلتی، دیستروفی عضلانی، جراحی اخیر، صدمات متعدد، سوختگی های عمیق، گرمازدگی، بیماری عضلانی اولیه مانند میوپاتی و میوزیت
کلیه ها انفارکتوس کلیه، آسیب حاد کلیه ها
علل متفرقه کم خونی همولیتیک حاد، انفارکتوس روده، کوله سیستیت حاد، پانکراتیت حاد، هپارین درمانی در 60 تا 80 درصد موارد، انفارکتوس روده، کم کاری تیروئید

عوامل مداخله گر در آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST):

 • بارداری ممکن است باعث کاهش سطح AST شود.
 • ورزش ممکن است باعث افزایش سطح شود.
 • در بیماران مبتلا به کمبود پیریدوکسین (بری بری، بارداری)، بیماری شدید کبدی طولانی مدت، اورمی یا کتواسیدوز دیابتی، سطوح به طور کاذب کاهش می یابد.
 • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطوح شوند عبارتند از داروهای ضد فشار خون، عوامل کولینرژیک، ضد انعقادهای نوع کومارین، داروهای دیژیتالیس، اریترومایسین، داروهای هپاتوتوکسیک، ایزونیازید، متیل دوپا، داروهای ضد بارداری خوراکی، مواد افیونی، سالیسیلات ها، لکه ها و وراپامیل.

اهمیت بالینی آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST):

افزایش سطح سرمی:

 • بیماری های کبد هپاتیت
 • سیروز کبدی
 • آسیب کبدی ناشی از دارو
 • متاستاز کبدی
 • نکروز کبدی (فقط مراحل اولیه)
 • جراحی کبد
 • مونونوکلئوز عفونی همراه با هپاتیت
 • فرآیند تزریقی کبدی (به عنوان مثال، تومور): این بیماری ها باعث آسیب سلول های کبدی می شوند. سلول ها می میرند و لیز سلول اتفاق می افتد. محتویات سلول (از جمله AST) به بیرون ترشح می شود و در خون جمع می شود. در نتیجه سطوح AST افزایش می یابد.
 • بیماری های عضلانی اسکلتی ترومای عضلانی اسکلتی
 • جراحی غیرقلبی اخیر 
 • سوختگی شدید و عمیق
 • دیستروفی عضلانی پیشرونده
 • تشنج های اخیر
 • گرمازدگی
 • بیماری های عضلانی اولیه (مانند میوپاتی، میوزیت): این بیماری ها باعث آسیب سلول های عضلانی می شوند. سلول ها می میرند و لیز سلول اتفاق می افتد. محتویات سلول (از جمله AST) به بیرون ترشح می شود و در خون جمع می شود. در نتیجه سطوح AST افزایش می یابد.
 • کم خونی همولیتیک حاد
 • پانکراتیت حاد: این بیماری ها باعث آسیب سلولی در این بافت ها می شود. سلول ها می میرند و لیز سلول اتفاق می افتد. محتویات سلول (از جمله AST) به بیرون ترشح می شود و در خون جمع می شود. در نتیجه سطوح AST افزایش می یابد.

کاهش سطح سرمی:

 • بیماری حاد کلیه
 • بری بری
 • کتواسیدوز دیابتی
 • بارداری
 • دیالیز مزمن کلیه

ملاحظات بالینی آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST):

 • بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کبد ممکن است زمان لخته شدن طولانی مدت داشته باشند.
 • آنزیم های کبدی، از جمله ALT و AST، به طور معمول در بیمارانی که از مهارکننده های HMG-CoAnzyme A ردوکتاز (داروهای “استاتین”) استفاده می کنند، کنترل می شود.

محدوده مرجع آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST):

Males

 • 0-11 months: not established
 • 1-13 years: 8-60 U/L
 • > or =14 years: 8-48 U/L

Females

 • 0-11 months: not established
 • 1-13 years: 8-50 U/L
 • > or =14 years: 8-43 U/L

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) استفاده می شود؟

آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) معمولاً برای تشخیص آسیب کبدی استفاده می شود.

نتایج آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) را می توان در کنار غلظت سایر آنزیم های کبدی، مانند آلکالین فسفاتاز (ALP) و آلانین ترانس آمیناز (ALT) بررسی کرد تا مشخص شود کدام شکل از بیماری کبدی وجود دارد.

حتی اگر آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) در قلب و سایر عضلات یافت می شود، آنزیم دیگری به نام کراتین کیناز (CK) در مقادیر بسیار بالاتری وجود دارد و معمولاً برای تشخیص آسیب قلب یا عضله استفاده می شود.

چه زمانی آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) درخواست می شود؟

آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) معمولاً در کنار چندین آزمایش دیگر برای کمک به ارزیابی بیمار دارای علائم اختلال کبدی درخواست می شود. برخی از این علائم عبارتند از زردی (زردی چشم و پوست)، ادرار تیره، تهوع، استفراغ، تورم شکم، افزایش وزن غیرعادی و درد شکم. AST همچنین می تواند به تنهایی یا با آزمایش های دیگر برای موارد زیر درخواست شود:

 • افرادی که ممکن است در معرض ویروس های هپاتیت قرار گرفته باشند
 • کسانی که الکل زیاد می نوشند
 • افرادی که در خانواده خود سابقه بیماری کبدی دارند
 • افرادی که داروهایی مصرف می کنند که گهگاه می توانند به کبد آسیب برسانند

افرادی که علائم خفیفی مانند خستگی دارند، ممکن است AST را اندازه گیری کنند تا مطمئن شوند که به بیماری طولانی مدت (مزمن) کبدی مبتلا نیستند. AST اغلب برای مانیتورینگ درمان افراد مبتلا به بیماری کبدی اندازه گیری می شود و ممکن است به صورت جداگانه یا در کنار سایر آزمایش ها درخواست شود.

نتیجه آزمایش آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) چه چیزی را نشان می دهد؟

غلظت های بسیار بالای AST (بیش از 10 برابر حد بالای طبیعی (ULN)) معمولاً به دلیل یک بیماری کبدی در حال توسعه به نام هپاتیت حاد است که اغلب توسط یک ویروس یا سموم/داروهایی مانند مصرف بیش از حد پاراستامول ایجاد می شود. در هپاتیت حاد ویروسی، غلظت AST معمولاً حدود 1 تا 2 ماه بالا می ماند، اما بازگشت به حالت عادی ممکن است 3 تا 6 ماه طول بکشد.

سطوح نسبتاً بالا، اغلب کمتر از 4 برابر حد بالای طبیعی (ULN) در انواع بیماری کبدی، هپاتیت مزمن، و همچنین سوء مصرف الکل، کلستاز و آسیب قلب، کلیه یا اسکلتی مشاهده می شود. سطح AST می تواند همچنین به دنبال تجزیه گلبول های قرمز خون (همولیز) افزایش می یابد. در هپاتیت مزمن، AST اغلب بین نرمال و کمی افزایش یافته است، بنابراین پزشکان ممکن است به طور مرتب آزمایش را برای تعیین الگوی تغییر درخواست کنند.

در برخی از بیماری‌های کبد، به‌ویژه زمانی که مجاری صفراوی تا حدی مسدود شده‌اند، تغییر چربی در کبد یا سیروز و برخی سرطان‌های کبدی، غلظت AST ممکن است کمی بالا یا نزدیک به نرمال باشد.

در هپاتیت ویروسی مزمن، الکلیسم مزمن یا بیماری کبد چرب غیر الکلی، ممکن است از نسبت AST/ALT بالا برای پیش بینی عوارض طولانی مدت مانند سیروز استفاده شود.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

تزریق دارو به بافت عضلانی، یا حتی ورزش شدید، ممکن است غلظت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) را در جریان خون افزایش دهد. در موارد نادر، برخی داروها می توانند به کبد یا ماهیچه آسیب برسانند و غلظت AST را افزایش دهند. این امر هم در مورد داروهای تجویزی و هم در مورد برخی از محصولات بهداشتی طبیعی یا گیاهی صادق است. اگر پزشک متوجه شد که سطح بالایی از آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) دارید، در مورد تمام داروها و محصولات بهداشتی که مصرف می کنید به او بگویید.

چه آزمایش های دیگری برای ارزیابی اختلالات کبدی استفاده می شود؟

سایر آزمایش‌های رایج کبدی شامل آنزیم‌های بیشتری است که در سلول‌های کبد یافت می‌شوند، مانند آلکالین فسفاتاز (ALP) و آلانین ترانس آمیناز (ALT) و همچنین بیلی روبین (رنگدانه زردی که توسط کبد از بدن خارج می‌شود).

چه کسانی در خطر ابتلا به اختلالات کبدی هستند؟

در حالی که بسیاری از چیزها می توانند به کبد آسیب برسانند، علل اصلی بیماری کبد عفونت توسط ویروس هایی است که کبد را هدف قرار می دهند و با نوشیدن الکل زیاد. در موارد نادر، برخی از داروها می توانند به کبد آسیب برسانند. اگر یکی از این موارد را مصرف می کنید، ممکن است پزشکتان آزمایش کبد را هر از چند گاهی درخواست کند. برخی از بیماری هایی که از والدین شما به ارث می رسد می توانند گهگاه به کبد آسیب برسانند.

چه علائمی باید شک به  اختلال کبدی را  ایجاد کند؟

در بسیاری از موارد، بیماری کبد “بی صدا” است. هنگامی که کبد به سرعت آسیب می بیند (بیماری به نام هپاتیت حاد)، پوست و سفیدی چشم اغلب زرد می شود، ادرار قهوه ای می شود و حرکات روده رنگ خود را از دست می دهد. بیماری کبد در مراحل پایانی خود ممکن است باعث تورم شکم، استفراغ خونی، گیجی و کبودی آسان شود.

در سایت Cleveland Clinic از آسپارتات ترانسفراز (AST) بیشتر خواهید خواند:

آسپارتات ترانسفراز (AST)، همچنین به عنوان آسپارتات آمینوترانسفراز شناخته می شود، آنزیمی است که در کبد، قلب، مغز، پانکراس، کلیه ها، ماهیچه ها و بسیاری از بافت های بدن شما وجود دارد. اگرچه می توان آن را در سراسر بدن یافت، اما AST بیشتر با سلامت کبد مرتبط است.

آنزیم نوعی پروتئین در سلول است که به عنوان یک کاتالیزور عمل می کند و اجازه می دهد تا فرآیندهای خاص بدن اتفاق بیفتد. هزاران آنزیم مختلف در سراسر بدن شما وجود دارد که عملکردهای مهمی دارند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Aspartate aminotransferase (AST) blood test. Updated January 26, 2019. Accessed May 24, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003472.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Enzyme. Updated February 7, 2019. Accessed May 24, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/002353.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. ALP – blood test. Updated April 29, 2019. Accessed May 23, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003470.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Basic metabolic panel. Updated April 29, 2019. Accessed May 23, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003462.htm

American Board of Internal Medicine. ABIM laboratory test reference ranges. Updated January 2021. Accessed May 24, 2021. https://www.abim.org/Media/bfijryql/laboratory-reference-ranges.pdf

American Gastroenterological Association. American Gastroenterological Association medical position statement: evaluation of liver chemistry tests. Gastroenterology. 2002;123(4):1364-1366. doi:10.1053/gast.2002.36060

ARUP Consult. Liver disease evaluation. Updated February 2021. Accessed May 23, 2021. https://arupconsult.com/content/liver-disease-evaluation

Friedman LS. Approach to the patient with abnormal liver biochemical and function tests. In: Chopra S, ed. UpToDate. Updated June 10, 2020. Accessed May 24, 2021. https://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-patient-with-abnormal-liver-biochemical-and-function-tests

Friedman LS. Enzymatic measures of cholestasis (eg, alkaline phosphatase, 5′-nucleotidase, gamma-glutamyl transpeptidase). In: Chopra S, ed. UpToDate. Updated September 11, 2020. Accessed May 24, 2021. https://www.uptodate.com/contents/enzymatic-measures-of-cholestasis-eg-alkaline-phosphatase-5-nucleotidase-gamma-glutamyl-transpeptidase

Friedman LS. Liver biochemical tests that detect injury to hepatocytes. In: Chopra S, ed. UpToDate. Updated March 4, 2021. Accessed May 24, 2021. https://www.uptodate.com/contents/liver-biochemical-tests-that-detect-injury-to-hepatocytes

Givler DN, Givler A. Health screening. In: StatPearls. Updated January 20, 2021. Accessed May 14, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK436014/

Green RM, Flamm S. AGA technical review on the evaluation of liver chemistry tests. Gastroenterology. 2002;123(4):1367-1384. doi:10.1053/gast.2002.36061

Kwo PY, Cohen SM, Lim JK. ACG Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries. Am J Gastroenterol. 2017;112(1):18-35. doi:10.1038/ajg.2016.517

Lala V, Goyal A, Bansal P, Minter DA. Liver function tests. In: StatPearls. Updated July 4, 2020. Accessed May 24, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482489/

Lindenmeyer CC. Liver blood tests. Merck Manual Consumer Edition. Updated January 2020. Accessed May 23, 2021. https://www.merckmanuals.com/en-ca/home/liver-and-gallbladder-disorders/diagnosis-of-liver,-gallbladder,-and-biliary-disorders/liver-blood-tests

Lindenmeyer CC. Laboratory tests of the liver and gallbladder. Merck Manual Professional Edition. Updated December 2019. Accessed May 23, 2021. https://www.msdmanuals.com/professional/hepatic-and-biliary-disorders/testing-for-hepatic-and-biliary-disorders/laboratory-tests-of-the-liver-and-gallbladder

MedlinePlus: National Library of Medicine. Alkaline phosphatase. Updated July 30, 2020. Accessed May 23, 2021. https://medlineplus.gov/lab-tests/alkaline-phosphatase/

MedlinePlus: National Library of Medicine. ALT blood test. Updated July 30, 2020. Accessed May 23, 2021. https://medlineplus.gov/lab-tests/alt-blood-test/

MedlinePlus: National Library of Medicine. AST test. Updated July 30, 2020. Accessed May 23, 2021. https://medlineplus.gov/lab-tests/ast-test/

MedlinePlus: National Library of Medicine. Comprehensive metabolic panel (CMP). Updated March 2, 2021. Accessed May 23, 2021. https://medlineplus.gov/lab-tests/comprehensive-metabolic-panel-cmp/

MedlinePlus: National Library of Medicine. Liver function tests. Updated March 4, 2021. Accessed May 23, 2021. https://medlineplus.gov/lab-tests/liver-function-tests/

این مقاله برای شما مفید بود؟

2 دیدگاه

 1. Avatar
  رضا محمدی 10 اسفند 1401 در 10:16 ق.ظ - پاسخ دادن

  مطالب بسیار علمی و قابل فهم
  ممنون واقعا

  • Avatar
   دکتر فرزاد باباخانی 10 اسفند 1401 در 6:50 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   سپاسگدارم

ثبت دیدگاه

Go to Top