آزمایش آپولیپوپروتئین B | آپو (B-100) | ApoB | آپولیپوپروتئین B-100 | آپو (B-48) | آپولیپوپروتئین B-48

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش آپولیپوپروتئین B | آپو (B-100) | ApoB | آپولیپوپروتئین B-100 | آپو (B-48) | آپولیپوپروتئین B-48

آپولیپوپروتئین B یا ApoB یک پروتئین بزرگ است که به عنوان لیپوپروتئین اصلی LDL و سایر لیپوپروتئین ها عمل می کند. آپولیپوپروتئین B می تواند به تعیین خطر ابتلا به بیماری قلبی کمک کند و برخی مطالعات نشان می دهد که حتی ممکن است پیش بینی کننده بهتری نسبت به کلسترول LDL (کلسترول “بد”) باشد که معمولاً اندازه گیری می شود.

آپولیپوپروتئین B آپولیپوپروتئین اولیه است و ناقل لیپیدهای زیر است: شیلومیکرون، لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)، لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم (VLDL)، لیپوپروتئین با چگالی متوسط (IDL) و لیپوپروتئین (a). دو شکل در گردش Apo B وجود دارد، Apo B48 (از روده کوچک) و Apo B100 (از کبد).

چرا آزمایش آپولیپوپروتئین B درخواست می شود؟

 • برای کمک به ارزیابی خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی (CVD)
 • گاهی اوقات برای پایش درمان کلسترول بالا یا کمک به تشخیص کمبود آپولیپوپروتئین B ارثی

چه زمانی آزمایش آپولیپوپروتئین B بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که سابقه شخصی یا خانوادگی بیماری قلبی و/یا سطح کلسترول و تری گلیسیرید بالا دارید و پزشک شما در حال تلاش برای تعیین خطر ابتلا به CVD است.
 • گاهی اوقات به طور منظم هنگامی که تحت درمان کلسترول بالا هستید.
 •  به ندرت زمانی که پزشک شما مشکوک می شود که شما دارای کمبود ارثی آپولیپوپروتئین B هستید

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آپولیپوپروتئین B:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش آپولیپوپروتئین B

شرایط نگهداری دمایی نمونه برای آزمایش آپولیپوپروتئین B یا یا ApoBشرایط قبول یا رد نمونه آزمایش آپولیپوپروتئین B یا یا ApoB (1)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش انجام آزمایش آپولیپوپروتئین B:

ایمونواسی کدورت سنجی (توربیدومتری)

شرح روش

آنتی بادی های ضد آپولیپوپروتئین B با آنتی ژن موجود در نمونه واکنش می دهند و کمپلکس های آنتی ژن – آنتی بادی را تشکیل می دهند که به دنبال آگلوتیناسیون، می توان آنها را به صورت کدورت اندازه گیری کرد.

آزمایش آپولیپوپروتئین B به روش ایمونواسی کدورت سنج

آزمایش آپولیپوپروتئین B به روش ایمونواسی توربیدومتری

آمادگی قبل از انجام آزمایش آپولیپوپروتئین B:

 • برای آزمایش آپولیپوپروتئین B نیازی به آمادگی خاصی نیست. با این حال، از آنجا که این آزمایش اغلب همزمان با سایر آزمایش هایی که نیاز به ناشتا دارند، مانند LDL-C  HDL-C و تری گلیسیرید، درخواست می شود ، ممکن است حداقل 12 ساعت ناشتا لازم باشد.
 • حداقل 12 ساعت قبل از آزمایش استعمال دخانیات ممنوع است.

چه چیزی در آزمایش آپولیپوپروتئین B مورد بررسی قرار می گیرد؟

آپولیپوپروتئین B-100 (همچنین آپولیپوپروتئین B یا Apo B نیز نامیده می شود) پروتئینی است که در متابولیسم لیپیدها نقش دارد و پروتئین اصلی تشکیل دهنده لیپوپروتئین ها مانند لیپوپروتئین با چگالی بسیار پایین (VLDL) و لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL ، “کلسترول بد”) این آزمایش میزان آپولیپوپروتئین B خون را اندازه گیری می کند.

آپولیپوپروتئین B

آپولیپوپروتئین B

آپولیپوپروتئین ها با لیپیدها ترکیب می شوند تا آنها را در سراسر جریان خون منتقل کنند. آپولیپوپروتئین ها یکپارچگی ساختاری لیپوپروتئین ها را فراهم می کنند و چربی های دافع آب (آبگریز) را در مرکز خود محافظت می کنند. بیشتر لیپوپروتئین ها غنی از کلسترول یا تری گلیسیرید هستند و لیپیدها را برای جذب سلول ها از طریق بدن منتقل می کنند.

آپولیپوپروتئین B آپولیپوپروتئین اولیه است و ناقل لیپیدهای زیر است:

 • شیلومیکرون
 • لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL)
 • لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم (VLDL)
 • لیپوپروتئین با چگالی متوسط (IDL)
 • لیپوپروتئین (a)
لیپیدهای حاوی Apo B

لیپیدهای حاوی Apo B

آپولیپوپروتئین B در لیپوپروتئین های با چگالی بالا (HDL) یافت نمی شود، HDL با Apo A به لیپوپروتئین ها تبدیل می شود. آپولیپوپروتئین B کبدی دارای جرم مولکولی 540000 دالتون است. دو شکل در گردش آپولیپوپروتئین B وجود دارد، Apo B48 (از روده کوچک) و Apo B100 (از کبد). آپولیپوپروتئین B روده ای که در شیلومیکرون ها وجود دارد دارای جرم مولکولی 48 درصد از جرم مولکولی آپولیپوپروتئین B کبدی است. از این رو، آپولیپوپروتئین B کبدی ApoB100 و آپولیپوپروتئین B روده ای به عنوان ApoB 48 نامیده می شود.

انواع آپولیپوپروتئین B

انواع آپولیپوپروتئین B

ژن مشابهی هر دو ApoB48 و ApoB 100 را کد می کند. Apo B-100 حاوی 4536 اسید آمینه است و برای مونتاژ VLDL در کبد ضروری است و همچنین به عنوان ژن اولیه عمل می کند. Apo B-48 دارای 2512 اسید آمینه است و برای تشکیل شیلومیکرون ها ضروری است و در جذب چربی های رژیم غذایی از روده نقش دارد.

جایگاه ژنی آپولیپوپروتئین B

جایگاه ژنی آپولیپوپروتئین B

شیلومیکرون ها ذرات لیپوپروتئینی هستند که لیپیدهای غذایی را از دستگاه گوارش، از طریق جریان خون، به بافت – عمدتا کبد منتقل می کنند. در کبد، بدن این لیپیدهای غذایی را مجدداً بسته بندی کرده و آنها را با آپولیپوپروتئین B ترکیب کرده و VLDL غنی از تری گلیسیرید را تشکیل می دهد. این ترکیب مانند یک تاکسی پر از مسافر با Apo B-100 به عنوان راننده تاکسی است. در جریان خون، تاکسی از مکانی به مکان دیگر حرکت می کند و در آن واحد یک مسافر را آزاد می کند.

آنزیمی به نام لیپوپروتئین لیپاز (LPL) تری گلیسیریدها را از VLDL حذف می کند تا ابتدا لیپوپروتئین های با چگالی متوسط ​​(IDL) و سپس LDL تولید کند. هر ذره VLDL حاوی یک مولکول Apo B-100 است که با از بین رفتن VLDL تری گلیسیریدها و کوچک شدن LDL غنی از کلسترول باقی می ماند. Apo B-100 توسط گیرنده های موجود در سطح بسیاری از سلول های بدن شناخته می شود. این گیرنده ها باعث جذب کلسترول به داخل سلول ها می شوند.

متابولیسم آپولیپوپروتئین B

متابولیسم آپولیپوپروتئین B

کلسترولی که LDL و Apo-B-100 آن را منتقل می کنند برای یکپارچگی غشای سلولی، تولید هورمون جنسی و تولید استروئید حیاتی است. اما افزایش بیش از حد  LDL،  می تواند منجر به رسوب چربی (پلاک) در دیواره شریان ها شود و منجر به سفت شدن و ایجاد زخم در رگ های خونی شود. این رسوبات چربی عروق را در فرآیندی به نام آترواسکلروز تنگ می کند. فرآیند تصلب شرایین خطر حمله قلبی را افزایش می دهد.

نقش کلسترول در بدن

نقش کلسترول در بدن

سطوح آپولیپوپروتئین B منعکس کننده سطوح LDL-C هستند، آزمایشی که به طور معمول به عنوان بخشی از پروفایل لیپیدی درخواست می شود. بسیاری از متخصصان فکر می کنند که سطح آپولیپوپروتئین B ممکن است در نهایت نشان دهنده بهتری برای خطر بیماری قلبی عروقی (CVD) نسبت به LDL-C باشد.

برخی اندازه گیری آپولیپوپروتئین B را برای کمک به پیش بینی خطر زمانی که یک فرد دارای چندین عامل خطر است توصیه می کنند. سایر کارشناسان مخالف هستند. آنها احساس می کنند که آپولیپوپروتئین B فقط یک جایگزین بهتر است و استفاده معمول آن را توصیه نمی کنند. کاربرد بالینی آپولیپوپروتئین B و سایر نشانگرهای خطر قلبی نوظهور مانند Apo A-I، Lp(a)، و hs-CRP هنوز به طور کامل ثابت نشده است.

عوامل مداخله گر در آزمایش آپولیپوپروتئین B:

 • سطوح Apo ممکن است تحت تأثیر وزن ناپایدار و عادات غذایی باشد.
 • سطح Apo نباید حداقل تا 3 ماه پس از جراحی یا انفارکتوس میوکارد گرفته شود.
 • داروهایی که ممکن است سطح Apo B-100 را افزایش دهند: مسدودکننده های گیرنده بتا ، کورتیکواستروئیدها، سیکلوسپورین، دیورتیک ها، آندروژن ها اتانول و پروژستین ها
 • داروهایی که ممکن است سطح Apo B-100 را کاهش دهند: عوامل کاهش دهنده کلسترول، استروژن ها، اینداپامید، لواستاتین، نئومایسین، نیاسین، سیمواستاتین و تیروکسین.

اهمیت بالینی آزمایش آپولیپوپروتئین B:

افزایش سطح Apo B:

 • هیپرلیپوپروتئینمی (انواع IIa، IIb، IV، V)
 • سندرم نفروتیک
 • بارداری
 • همودیالیز
 • انسداد صفرا
 • بیماری عروق کرونر (CAD)
 • دیابت
 • کم کاری تیروئید
 • بی اشتهایی عصبی
 • نارسایی کلیه
 • انسداد صفرا
 • سیگار کشیدن
 • سندرم کوشینگ
 • دیابت شیرین
 • بیماری کبدی
 • پورفیریا

کاهش سطح Apo B:

 • بیماری Tangier
 • پرکاری تیروئید
 • بیماری التهابی مفصل
 • سوء تغذیه
 • بیماری مزمن ریوی
 • کاهش وزن
 • کم خونی مزمن
 • سندرم ری
 • هیپرلیپیدمی (نوع I)
 • التهاب

ملاحظات بالینی آزمایش آپولیپوپروتئین B:

افزایش خطر CAD با کاهش سطح apo A-I و افزایش سطح آپولیپوپروتئین B رخ می دهد.

محدوده مرجع آزمایش آپولیپوپروتئین B:

محدوده مرجع آزمایش آپولیپوپروتئین B

محدوده مرجع آزمایش آپولیپوپروتئین B

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از آزمایش آپولیپوپروتئین B استفاده می شود؟

آزمایش آپولیپوپروتئین B، همراه با سایر آزمایش های چربی، برای تعیین خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی (CVD) در افراد استفاده می شود.

این آزمایش به عنوان غربالگری عمومی مورد استفاده قرار نمی گیرد اما در صورتی که فردی دارای سابقه خانوادگی بیماری قلبی و/یا کلسترول بالا و تری گلیسیرید (چربی خون) باشد، ممکن است درخواست شود. ممکن است همراه با سایر آزمایش ها، برای تشخیص علت سطوح غیر طبیعی چربی، به ویژه هنگامی که فردی سطح تری گلیسیرید را افزایش داده است، انجام شود.

بیماری قلبی عروقی (CVD)

بیماری قلبی عروقی (CVD)

یک پزشک ممکن است برای تعیین نسبت Apo B/ Apo A-I هر دو Apo A-I (مرتبط با لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)، کلسترول “خوب”) و Apo B درخواست کند. این نسبت گاهی اوقات به عنوان جایگزینی برای نسبت کلسترول تام/HDL برای ارزیابی خطر ابتلا به CVD استفاده می شود.

سطوح آپولیپوپروتئین B ممکن است برای پایش اثربخشی درمان لیپیدی به عنوان جایگزینی برای غیر HDL-C درخواست شود (غیر HDL-C غلظت کلسترول کل منهای مقدار HDL است).

در موارد نادر، ممکن است آزمایش آپولیپوپروتئین B درخواست شود تا به تشخیص یک مشکل ژنتیکی که باعث تولید بیش از حد یا کم آپولیپوپروتئین B می شود، کمک کند.

چه زمانی آزمایش آپولیپوپروتئین B درخواست می شود؟

آپولیپوپروتئین B ممکن است همراه با Apo AI یا سایر آزمایش های چربی، هنگامی که پزشک سعی می کند خطر ابتلا به CVD را ارزیابی کند یا زمانی که فرد دارای سابقه شخصی یا خانوادگی بیماری قلبی و/یا سطوح غیر طبیعی چربی، به ویژه هنگامی که سطح تری گلیسیرید فرد به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، درخواست کند

نتیجه آزمایش آپولیپوپروتئین B چه چیزی را نشان می دهد؟

افزایش سطوح آپولیپوپروتئین B مربوط به افزایش LDL-C و غیر HDL-C است و با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی (CVD) همراه است. افزایش ممکن است به دلیل رژیم غذایی پرچرب و/یا کاهش پاکسازی LDL از خون باشد.

برخی از اختلالات ژنتیکی علت مستقیم (اولیه) سطوح غیرطبیعی آپو بی هستند. به عنوان مثال، چربی خون ترکیبی خانوادگی یک اختلال ارثی است که باعث افزایش سطح کلسترول و تری گلیسیرید در خون می شود. آبتالیپوپروتئینمی، که به آن کمبود آپولیپوپروتئین B یا سندرم باسن-کورنزوایگ(Bassen-Kornzweig ) نیز گفته می شود، یک بیماری ژنتیکی بسیار نادر است که می تواند سطوح غیرطبیعی پایین آپولیپوپروتئین B را ایجاد کند.

سطوح غیرطبیعی آپولیپوپروتئین B همچنین می تواند ناشی از شرایط زمینه ای یا عوامل دیگر (علل ثانویه) باشد. افزایش سطوح آپولیپوپروتئین B، به عنوان مثال، در موارد زیر مشاهده می شود:

 • دیابت
 • استفاده از داروهایی مانند: آندروژن ها، مسدود کننده های بتا، دیورتیک ها، پروژسترون ها (پروژسترون های مصنوعی)
 • کم کاری تیروئید
 • سندرم نفروتیک (بیماری کلیوی)
 • بارداری (سطح به طور موقت افزایش می یابد و پس از زایمان دوباره کاهش می یابد)

سطوح آپولیپوپروتئین B ممکن است با هر شرایطی که بر تولید لیپوپروتئین تأثیر می گذارد یا بر سنتز و بسته بندی آن در کبد تأثیر می گذارد، کاهش یابد. سطوح پایین تر با علل ثانویه مشاهده می شود، مانند:

 • استفاده از داروهایی مانند: استروژن (در زنان یائسه)، لوواستاتین، سیمواستاتین، نیاسین و تیروکسین
 • پرکاری تیروئید
 • سوء تغذیه
 • سندرم ری
 • کاهش وزن
 • بیماری شدید
 • عمل جراحی
 • سیروز

افزایش نسبت آپولیپوپروتئین B به apo A-I ممکن است نشان دهنده خطر بالاتری برای توسعه CVD باشد.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

شیلومیکرون ها، ذرات لیپوپروتئینی که لیپیدهای غذایی را به کبد منتقل می کنند، حاوی لیپوپروتئینی به نام آپولیپوپروتئین B-48 هستند. اندازه آن تقریباً نصف Apo -100 است و از نظر ساختاری با Apo -100 مرتبط است. اما یک عامل خطر برای تصلب شرایین محسوب نمی شود و به عنوان بخشی از آزمایش Apo -B اندازه گیری نمی شود. آزمایش آپولیپوپروتئین B مخصوص Apo B-100 است.1111

برای کاهش آپولیپوپروتئین B چه کاری می توان انجام داد؟

رژیم غذایی و ورزش باعث کاهش سطح LDL (و افزایش HDL، کلسترول خوب)، سطح آپولیپوپروتئین B شما را کاهش می دهد و خطر بیماری قلبی را کاهش می دهد.

چه چیزی می تواند باعث شود سطوح آپولیپوپروتئین B و LDL با وجود تغییر در شیوه زندگی بالا بماند؟

برخی از سطوح Apo B-100 (و LDL-C) ناشی از جهش در ژن APOB است که باعث تولید Apo B-100 می شود که به راحتی توسط گیرنده های LDL تشخیص داده نمی شود. بقیه در سیستم گیرنده LDL سلول کبدی هستند که Apo B-100 را تشخیص می دهد. این نقایص ژنتیکی مانع از پاکسازی LDL از خون شده و منجر به تجمع LDL در گردش خون می شود و خطر بیماری های قلبی را افزایش می دهد.

ژن APOB

ژن APOB

در سایت Web MD در مورد آپولیپوپروتئین B بیشتر بخوانید:

آپولیپوپروتئین B-100 پروتئینی است که به انتقال چربی و کلسترول در بدن کمک می کند. به اختصار آپولیپوپروتئین B یا apoB نیز نامیده می شود.

بدن شما برای تولید هورمون ها و حفظ سلامت سلول های شما به چربی و کلسترول نیاز دارد. چربی و کلسترول علیرغم ضروری بودن، به خوبی در خون حل نمی شوند. برای اینکه بدن شما این ترکیبات را تحویل دهد، آنها را در ترکیبی به نام لیپوپروتئین با یک آپولیپوپروتئین در بیرون بسته بندی می کنند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Meeusen, J. (2018 May). Apolipoprotein B or Low-Density Lipoprotein Cholesterol: Is It Time for a Twenty-First-Century Lipid Marker? Clin Chem 2018 64 (6), p. 984. Available online at http://clinchem.aaccjnls.org/content/64/6/984. Accessed on 9/08/18.

Rosenso, R. et. al. (2016 January 19). Integrated Measure for Atherogenic Lipoproteins in the Modern Era: Risk Assessment Based on Apolipoprotein B. JACC v67(2). 202-204. Available online at https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109715072587?via%3Dihub. Accessed on 9/08/18.

Delgado, J. et. al. (2018 August, Updated). Atherosclerotic Cardiovascular Disease (ASCVD) Nontraditional Risk Markers – Cardiovascular Disease Risk Markers (Nontraditional). ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/cardiovascular-disease-non-traditional-risk-markers. Accessed on 9/08/18.

(© 1995– 2018). Apolipoprotein B, Plasma. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Available online at https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/80308. Accessed on 9/08/18.

Morita, S. (2016). Metabolism and Modification of Apolipoprotein B-Containing Lipoproteins Involved in Dyslipidemia and Atherosclerosis. Biol Pharm Bull 39, 1-24 (2016). Available online at https://www.jstage.jst.go.jp/article/bpb/39/1/39_b15-00716/_article. Accessed on 9/08/18.

Szternel, L. et. al. (2018 June 21). Non-fasting lipid profile determination in presumably healthy children: Impact on the assessment of lipid abnormalities. PLoS One. 2018 Jun 21;13(6):e0198433. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29927973. Accessed on 9/08/18.

Kim, S. et. al. (2017 September 28). The association between the apolipoprotein B/A-I ratio and coronary calcification may differ depending on kidney function in a healthy population. PLoS One. 2017 Sep 28;12(9):e0185522. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5619778/. Accessed on 9/08/18.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Apolipoprotein B Mutation Detection. ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing (CLT) [On-line information]. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_al68.htm#1872677.

Angelo, S., Reviewed (2001 November 21, Reviewed). Apolipoprotein B100. University of Pennsylvania Health System Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.pennhealth.com/ency/article/003502.htm.

Gianturco, S. & Bradley, W. (1999). Pathophysiology of Triglyceride-Rich Lipoproteins in Atherothrombosis: Cellular Aspects. Clin. Cardiol. 22, (Suppl. 11) 11-7-11-14 [On-line Journal]. PDF available for download at http://www.clinicalcardiology.org/supplements/CC22S2/CC22S207.pdf.

Blanchear, M. (2000 April 22). Lipoprotein Interconversions. University of Manitoba, Tutorials in Biochemistry [On-line information]. Available online through http://www.umanitoba.ca.

(2001 October). Apolipoprotein B, Detecting Familial Hypercholesterolemia. ARUP [On-line Technical Bulletin]. Available online at http://www.aruplab.com/testbltn/apolipopro.htm.

(2002 October 25, Updated). Apolipoprotein B100. MedlinePlus Health Information [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003502.htm.

(2001 October 30). Bassen-Kornzweig Syndrome. MedlinePlus Health Information [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001666.htm.

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO., Pp 110-114.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry, AACC Press, Washington, DC. Winter, W. and Harris, N. Chapter 21: Lipoprotein Disorders, Pp 251-259.

(2006 August). Abetalipoproteinemia. Genetics Home Reference [On-line information]. Accessed on: 4/29/07 Available online at http://ghr.nlm.nih.gov/condition=abetalipoproteinemia.

Gandelman, G. (2007 February 7, Updated). Apolipoprotein B100. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003502.htm. Accessed on 4/29/07

Sondheimer, N. (2005 April 20, Updated). Bassen-Kornzweig syndrome. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001666.htm. Accessed on 4/29/07

Kasper D, et al, eds. (2005). Harrision’s Principles of Internal Medicine 16th edition, McGraw Hill.

Zieve, D. and Dugdale, D. (Updated 2010 May 23). Apolipoprotein B100. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003502.htm. Accessed July 2010.

Ganda, O. (2009 August 31). Refining Lipoprotein Assessment in Diabetes: Apolipoprotein B Makes Sense. Medscape from Endocrine Practice. 2009;15(4):370-376 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/707433. Accessed July 2010.

Benderly, M. et. al. (2009 February 16). Apolipoproteins and Long-Term Prognosis in Coronary Heart Disease Patients. Medscape from American Heart Journal. 2009;157(1):103-110 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/585982. Accessed July 2010.

Delgado, J. et. al. (Updated 2010 April). Cardiovascular Disease (Non-traditional Risk Markers) – Risk Markers – CVD (Non-traditional). ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/CVDRiskMarkerNontrad.html?client_ID=LTD# . Accessed July 2010.

(© 1995–2010). Unit Code 80308: Apolipoprotein B, Plasma. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/80308. Accessed July 2010.

Myers, G. Editor (2009). Emerging Biomarkers for Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Stroke. The National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine Practice Guidelines [On-line information]. PDF available for download at http://www.aacc.org/members/nacb/LMPG/OnlineGuide/PublishedGuidelines/risk/Documents/EmergingCV_RiskFactors09.pdf. Accessed July 2010.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 110-114.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 146-149.

Contois J, et al. Apolipoprotein B and Cardiovascular Disease Risk: Position Statement from the AACC Lipoproteins and Vascular Diseases Division Working Group on Best Practices. Clin Chem 55(3):407 (2009). Available online at http://www.clinchem.org/cgi/reprint/55/3/407. Accessed Sept 2010.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. St. Louis: Elsevier Saunders; 2006 Pp 916-917, 928-934.

Zieve, D. (Updated 2012 June 4). Apolipoprotein B100. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003502.htm. Accessed March 2014.

Zieve, D. (Updated 2012 June 4). Familial combined hyperlipidemia. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000396.htm. Accessed March 2014.

(© 1995–2014). Apolipoprotein B, Plasma. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/80308. Accessed March 2014.

Delgado, J. et. al. (Updated 2014 February). Cardiovascular Disease (Non-traditional Risk Markers) – Risk Markers – CVD (Non-traditional) ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/CVDRiskMarkerNontrad.html?client_ID=LTD. Accessed March 2014.

Ford, E. et. al. (2013). Temporal Changes in Concentrations of Lipids and Apolipoprotein B Among Adults With Diagnosed and Undiagnosed Diabetes, Prediabetes, and Normoglycemia Findings From the National Health and Nutrition Examination Survey 1988-1991 to 2005-2008. Medscape Multispecialty from Cardiovasc Diabetol. 2013;12(26) [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/781844. Accessed March 2014.

Elhomsy, G and Griffing, G. (Updated 2012 July 10). Apolipoprotein B. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2087335-overview. Accessed March 2014.

این مقاله برای شما مفید بود؟