آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) | MPO | PR3 | cANCA | pANCA | آنتی بادی های میلوپراکسیداز | آنتی بادی های پروتئیناز 3

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) | MPO | PR3 | cANCA | pANCA | آنتی بادی های میلوپراکسیداز | آنتی بادی های پروتئیناز 3

آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) اتوآنتی بادی هایی هستند که علیه آنتی ژن های موجود در گرانول های سیتوپلاسمی نوتروفیل ها و مونوسیت ها تولید می شوند. آزمایش ANCA معمولاً برای تمایز بین بیماری کرون (CD) و کولیت اولسروز (UC) همچنین برای کمک به تشخیص یا حذف گرانولوماتوز وگنر و پلی آنژیت میکروسکوپی انجام می شود.

اسامی دیگر:

 • ANCA Antibodies
 • cANCA
 • pANCA
 • Serine Protease 3
 • MPO
 • PR3
 • Anticytoplasmic Autoantibodies
 • 3-ANCA
 • PR3-ANCA
 • MPO-ANCA
 • Myeloperoxidase Antibodies
 • Proteinase 3 Antibodies

چرا آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) درخواست می شود؟

 • ارزیابی بیماران مشکوک به واسکولیت مرتبط با ANCA (گرانولوماتوز همراه با پلی آنژیت و پلی آنژیت میکروسکوپی و گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک با پلی آنژیت)
 • برای تمایز بین بیماری کرون (CD) و کولیت اولسروز (UC) ، دو نوع شایع بیماری التهابی روده (IBD) ؛ به عنوان مکمل سایر آزمایش های IBD

چه زمانی آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که علائمی مانند تب، درد عضلانی و کاهش وزن یا اختلال در عملکرد کلیه یا ریه دارید که پزشک شما ممکن است به یک اختلال خود ایمنی عروقی مشکوک شود.
 • هنگامی که علائمی مانند اسهال مداوم یا متناوب و درد شکمی دارید که پزشک ممکن است به IBD مشکوک باشد.
 • وقتی پزشک شما می خواهد بین CD و UC تمایز قائل شود

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA):

 • ظرف/لوله: لوله درب قرمز یا زرد (ترجیحا حاوی ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/8 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-آنتی-بادی-های-سیتوپلاسمی-ضد-نوتروفیل-(ANCA)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-آنتی-بادی-های-سیتوپلاسمی-ضد-نوتروفیل-(ANCA)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش های انجام آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA):

 • ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IF)
 • ELISA
 • ایمونو اسی جریان چندگانه (Multiplex Flow Immunoassay)

روش انجام ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IF):

برای این کار از نوتروفیل های ثابت شده روی یک لام استفاده می شود. برای آزمایش، سرم خون شما با نوتروفیل های موجود در لام مخلوط می شود و هر ANCA موجود در نمونه به پروتئین های نوتروفیل متصل می شود. انکوبه کردن لام با آنتی بادی رنگ آمیزی شده با فلوروکروم با هر ANCA موجود واکنش نشان می دهد. این یک الگویی از فلورسانس ایجاد می کند که می توان آن را در زیر میکروسکوپ مشاهده کرد. این الگو ممکن است به صورت سیتوپلاسمی (cANCA)، دور هسته ای (pANCA) یا ANCA غیر معمول (X-ANCA) شناسایی شود.

روش انجام ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IF) برای آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)

روش انجام ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IF) برای آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)

روش انجام  ایمونو اسی جریان چندگانه (Multiplex Flow Immunoassay):

آنتی ژن پروتئیناز 3 (PR3) یا میلوپراکسیداز (MPO) به صورت کووالانسی با میکروسفرهای پلی استایرن که با رنگ های فلورسنت آغشته شده اند، جفت می شود تا یک امضای فلورسنت منحصر به فرد ایجاد کند. آنتی بادی های PR3 یا MPO در صورت وجود در سرم رقیق شده به آنتی ژن PR3 یا MPO روی میکروسفرها متصل می شوند. میکروسفرها شسته می شوند تا پروتئین های اضافی سرم حذف شوند. سپس آنتی بادی ضد IgG ضد انسانی فیکواریترین (PE) برای شناسایی آنتی بادی های PR3 یا MPO متصل به میکروسفرها اضافه می شود.

میکروسفرها شسته می شوند تا کونژوگه ناپیوسته حذف شود و کونژوگه متصل شده توسط نورسنجی لیزری تشخیص داده می شود. لیزر اولیه امضای فلورسنت هر میکروسفر را نشان می دهد تا آن را از میکروسفرهایی که با آنتی ژن های دیگر برچسب گذاری شده اند متمایز کند. یک لیزر ثانویه سطح فلورسانس PE مرتبط با هر میکروسفر را نشان می دهد. نتایج با مقایسه پاسخ فلورسانس میانه برای میکروسفرهای PR3 یا MPO با منحنی کالیبراسیون 4 نقطه ای محاسبه می شود.

روش ایمونواسی جریان چندگانه برای آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)

روش ایمونواسی جریان چندگانه برای آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)

روش انجام ELISA:

آزمایشگاه ممکن است آنتی بادی های میلوپراکسیداز یا پروتئیناز 3 را مستقیماً با استفاده از روش ELISA آزمایش کند.

آمادگی قبل از انجام آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) مورد بررسی قرار می گیرد؟

آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) آنتی بادی های تولید شده توسط سیستم ایمنی هستند که به اشتباه پروتئین های خاصی را در نوتروفیل ها (نوعی گلبول سفید خون) هدف قرار داده و به آنها حمله می کنند. آزمایش آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) میزان این اتوآنتی بادی ها را در خون تشخیص داده و اندازه گیری می کند. دو مورد از رایج ترین ANCA ها آنتی بادی هایی هستند که پروتئین های میلوپراکسیداز (MPO) و پروتئیناز 3 (PR3) را هدف قرار می دهند. اینها به ترتیب pANCA و cANCA نامیده می شوند.

آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)

آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)

آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)

آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) ممکن است در چندین اختلال خود ایمنی وجود داشته باشد که باعث التهاب، آسیب بافتی و نارسایی اندام می شود:

واسکولیت سیستمیک گروهی از اختلالات است که با آسیب و ضعف عروق خونی همراه است. این می تواند به دلیل تنگ شدن و انسداد عروق خونی و متعاقباً از دست دادن خون، باعث آسیب بافت ها و اندام ها شود. همچنین می تواند مناطقی از ضعف در دیواره رگ های خونی را ایجاد کند که به آنوریسم معروف است و احتمال پاره شدن آنها وجود دارد. علائمی که فرد مبتلا به واسکولیت سیستمیک تجربه می کند به میزان فعالیت خود ایمنی و قسمت های بدن درگیر بستگی دارد. چند نوع واسکولیت سیستمیک با تولید آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) ارتباط تنگاتنگی دارند:

 • گرانولوماتوز همراه با پلی آنژیت (گرانولوماتوز وگنر یا Wegener’s granulomatosis)
 • پلی آنژیت میکروسکوپی
 • گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک با پلی آنژیت (سندرم چورگ اشتراوس یا Churg-Strauss syndrome)
 • پلی آرتریت ندوزا (PAN)
سندرم-چورگ-اشتراوس-یا-Churg-Strauss-syndrome

سندرم چورگ اشتراوس یا Churg-Strauss syndrome

آنتی بادی های cANCA/ PR3 بیشتر در گرانولوماتوز همراه با پلی آنژیت دیده می شوند و آنتی بادی های pANCA/ MPO اغلب با پلی آنژیت میکروسکوپی مرتبط هستند. با این حال، هر دو ممکن است در هر سه نوع با درجات مختلف واکنش پذیری دیده شوند.

گرانولوماتوز وگنر (WG) یک واسکولیت سیستمیک منطقه ای است که در آن شریان های کوچک کلیه ها، ریه ها و دستگاه تنفسی فوقانی (نازوفارنکس) توسط یک التهاب گرانولوماتوز آسیب می بینند. تشخیص را می توان با بیوپسی از بافت آسیب دیده بالینی انجام داد. تست سرولوژیک نقش کلیدی در تشخیص WG و سایر سندرم های واسکولیت سیستمیک دارد. اکثر بیماران مبتلا به WG دارای اتوآنتی بادی در گردش علیه سیتوپلاسم نوتروفیل هستند که در تشخیص مفید هستند.

طیف بیماری گرانولوماتوز وگنر

طیف بیماری گرانولوماتوز وگنر

کولیت اولسراتیو (UC) نوعی بیماری التهابی روده (IBD) است که با بافت های متورم و آسیب دیده در پوشش روده بزرگ همراه است. تشخیص UC از بیماری کرون (CD)، نوع دیگری از IBD که می تواند هر بخشی از دستگاه روده را تحت تاثیر قرار دهد، دشوار است. وجود آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) غیر معمول به طور کلی با UC (80 درصد بیماران) همراه است، در حالی که تنها 20٪ از بیماران CD ممکن است مثبت باشند.

بیماری کرون CD و کولیت اولسراتیو UC

بیماری کرون (CD) و کولیت اولسراتیو (UC)

آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) آنتی بادی هایی هستند که علیه اجزای سیتوپلاسمی نوتروفیل ها هدایت می شوند. هنگامی که ANCA ها با میکروسکوپ ایمونولورسانس غیرمستقیم تشخیص داده می شوند، دو الگوی اصلی رنگ آمیزی وجود دارد: ANCA سیتوپلاسمی (c-ANCA) و ANCA دور هسته ای (p-ANCA). اکثر این آنتی بادی ها از نوع IgG هستند.

سنجش‌های ایمونوشیمیایی خاص نشان می‌دهد که c-ANCA عمدتاً از آنتی‌بادی‌های پروتئیناز 3 (PR3) و p-ANCA از آنتی‌بادی‌هایی برای میلوپراکسیداز (MPO) تشکیل شده است. استفاده از آنتی بادی نوررسان نیمه کمی غیرمستقیم/تشخیص نوررسان چند آنالیت نیمه کمی برای مشخص کردن ANCA (به جای الگوی میکروسکوپ ایمونولورسانس) خاص تر و از نظر بالینی مرتبط تر است

اتوآنتی ژن PR3 برای WG بسیار اختصاصی است (95% تا 99%). زمانی که بیماری محدود به دستگاه تنفسی باشد، PR3 در حدود 65 درصد بیماران مثبت است. تقریباً همه بیماران با WG محدود به کلیه، PR3 مثبت ندارند. هنگامی که WG غیر فعال است، درصد مثبت به حدود 30٪ کاهش می یابد.

اتوآنتی ژن MPO در 50 درصد بیماران با WG در مرکز کلیه یافت می شود. همچنین در بیماران مبتلا به گلومرولونفریت غیر WG، مانند پلی آنژیت میکروسکوپی (MPA) رخ می دهد.

آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) و بیماری های مرتبط

آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) و بیماری های مرتبط

اهمیت بالینی آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)

افزایش سطح:

 • گرانولوماتوز وگنر
 • پلی آرتریت میکروسکوپی
 • گلومرولونفریت هلالی ایدیوپاتیک
 • کولیت اولسراتیو
 • کلانژیت اسکلروزان اولیه
 • هپاتیت خود ایمنی
 • واسکولیت چرگ اشتراوس
 • هپاتیت ویروسی فعال

ملاحظات بالینی آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)

نتایج منفی آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) تشخیص AAV یا بیماری روده تحریک پذیر را رد نمی کند.

توصیه های فعلی نشان می دهد که آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) با روش ایمونوفلورسانس غیرمستقیم نباید به طور انحصاری برای تشخیص گرانولوماتوز با پلی آنژیت (GPA)، پلی آنژیت میکروسکوپی، یا گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک همراه با پلی آنژییت (see) تکیه شود.

به دلیل نداشتن ویژگی‌های تشخیصی، تمام نتایج مثبت آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) باید با استفاده از روش‌های ایمونواسی فاز جامد با استفاده از PR3-ANCA (cANCA) و MPO-ANCA (pANCA) تأیید شوند.

تغییرات در تیتر آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) نباید منحصراً برای قضاوت در مورد فعالیت بیماری بیماران با GPA یا تعیین پاسخ به درمان باشد. کاهش تیتر cANCA ممکن است چندین هفته از القای بهبودی بالینی در یک بیمار با GPA عقب بیفتد، و یک تیتر قابل تشخیص cANCA ممکن است علیرغم القای بهبودی بالینی پایدار بیماری، به طور نامحدود باقی بماند. در مقابل، افزایش جزئی در تیتر cANCA نباید به معنای تشدید بیماری بدون شواهد بالینی و آزمایشگاهی بیشتر از پیشرفت بیماری تفسیر شود.

محدوده مرجع آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA):

محدوده-مرجع-آزمایش-آنتی-بادی-های-سیتوپلاسمی-ضد-نوتروفیل-(ANCA)سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) استفاده می شود؟

آزمایش برای آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) ممکن است برای موارد زیر استفاده شود:

به تشخیص و تشخیص اشکال خاصی از واسکولیت خود ایمنی، از جمله گرانولوماتوز همراه با پلی آنژیت (گرانولوماتوز وگنر)، پلی انژیت میکروسکوپی و گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک با پلی انژیت (سندرم چورگ اشتراوس) کمک می کند. گاهی اوقات این آزمایش همچنین می تواند برای پایش درمان و/یا تشخیص عود این شرایط استفاده شود.

به تشخیص کولیت اولسروز (UC) و بیماری کرون (CD)، دو نوع شایع بیماری التهابی روده (IBD) کمک کند.

شرایط مرتبط با تست ANCA مثبت (IIF یا ELISA)

شرایط مرتبط با تست ANCA مثبت (IIF یا ELISA)

برخی از آزمایشگاه ها هر دو آزمایش MPO و PR3 را به صورت پانل انجام می دهند و برخی دیگر آنها را به صورت تک تک انجام می دهند.

چه زمانی آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) درخواست می شود؟

واسکولیت

هنگامی که علائم و نشانه هایی را نشان می دهید که نشان دهنده واسکولیت خود ایمنی سیستمیک است، آزمایش ANCA و/یا آزمایش MPO و PR3 انجام می شود. در اوایل بیماری، علائم ممکن است مبهم یا غیر اختصاصی باشند، مانند تب، خستگی، کاهش وزن، دردهای عضلانی و/یا مفاصل و تعریق شبانه. با پیشرفت بیماری، آسیب به عروق خونی در سراسر بدن ممکن است علائم و نشانه های مرتبط با عوارض مربوط به بافت ها و اندام های مختلف را ایجاد کند. چند مثال شامل:

 • چشم – چشمهای قرمز، خارش دار یا “چشم صورتی” (ملتحمه)؛ مشکلات بینایی (تاری دید، از دست دادن بینایی)
 • گوش – کاهش شنوایی
 • بینی – آبریزش بینی یا سایر علائم تنفسی فوقانی که از بین نمی روند
 • پوست – بثورات و/یا گرانولوم
 • ریه ها – سرفه و/یا مشکل در تنفس
 • کلیه ها – پروتئین در ادرار (پروتئینوری)
واسکولیت خود ایمنی سیستمیک

واسکولیت خود ایمنی سیستمیک

همچنین ممکن است هنگامی که تحت درمان واسکولیت خود ایمنی هستید ، به صورت دوره ای آزمایش انجام شود.

بیماری التهابی روده

هنگامی که علائم و نشانه هایی دارید که نشان دهنده بیماری التهابی روده است و پزشک شما در تلاش است بین بیماری کرون و کولیت اولسروز تمایز قائل شود ، ممکن است یک آزمایش ANCA با آزمایش آنتی بادی های ضد Saccharomyces Saccharomyces cerevisiae (ASCA) درخواست شود.

علائم IBD ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • درد و گرفتگی عضلات شکم
 • اسهال
 • خونریزی از رکتوم
 • تب
 • خستگی
 • در برخی افراد علائم مربوط به مفصل، پوست، استخوان و اندام ها مشاهده می شود
بیماری التهابی روده (IBD)

بیماری التهابی روده (IBD)

کودکان همچنین ممکن است رشد و عقب ماندگی رشد را به تاخیر بیندازند.

نتیجه آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) چه چیزی را نشان می دهد؟

نتایج تآزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) باید با در نظر گرفتن عوامل متعددی با دقت تفسیر شود. یک پزشک علائم و نشانه های شما را علاوه بر نتایج آزمایش های آزمایشگاهی و انواع دیگر آزمایش ها، مانند مطالعات تصویربرداری، در نظر می گیرد.

در موارد مشکوک به واسکولیت:

نتایج مثبت آزمایش برای ANCA ، PR3 و/یا MPO به تشخیص واسکولیت خود ایمنی سیستمیک کمک می کند و بین انواع مختلف واسکولیت تمایز قائل می شود. با این حال، برای تأیید تشخیص، بیوپسی محل آسیب دیده اغلب مورد نیاز است.

نتایج منفی آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) به این معنی است که بعید است علائم شما به دلیل واسکولیت خود ایمنی باشد.

برای نتیجه مثبت در روش میکروسکوپ ایمونوفلورسانس غیرمستقیم، الگوهای مختلف آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) ممکن است مشاهده شود:

 • اطراف هسته ای (pANCA) – بیشتر فلورسانس در نزدیکی هسته رخ می دهد. حدود 90 درصد از نمونه های دارای الگوی pANCA دارای آنتی بادی MPO خواهند بود.
 • سیتوپلاسمی (cANCA) – فلورسانس در سراسر سیتوپلاسم سلول رخ می دهد. حدود 85٪ نمونه ها با الگوی cANCA دارای آنتی بادی PR3 خواهند بود.
 • ANCA غیر معمول – رنگ آمیزی فلورسانس مثبت وجود دارد اما شبیه الگوی pANCA یا cANCA نیست.
 • ANCA منفی – فلورسانس بسیار کم یا بدون فلورسانس
الگوی ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IF) درآزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)

الگوی ایمونوفلورسانس غیر مستقیم (IF) درآزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)

اگر نتیجه آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) مثبت باشد، ممکن است یک مرحله اضافی برای تعیین میزان آنتی بادی موجود انجام شود. به این می گویند تیتر. برای تعیین تیتر، یک نمونه سرم به صورت مرحله ای رقیق شده و هر رقت از نظر وجود آنتی بادی آزمایش می شود. بزرگترین رقتی که می توان آنتی بادی را تشخیص داد، تیتر است. به عنوان مثال، اگر یک سرم بعد از 64 برابر رقیق شدن مثبت شود، تیتر آن 1:64 است. هرچه تیتر بالاتر باشد، آنتی بادی بیشتری در خون وجود دارد.

سطوح آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) می تواند در طول زمان تغییر کند و گاهی ممکن است به طور کلی برای نظارت بر فعالیت بیماری و/یا پاسخ به درمان مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، در بسیاری از افراد، سطح تیتر ممکن است با میزان فعالیت بیماری ارتباط نداشته باشد.

نتایج مثبت آزمایش آنتی بادی های PR3 و cANCA یا pANCA در بیش از 80٪ از بیماران مبتلا به گرانولوماتوز فعال با پلی آنژیت (گرانولوماتوز وگنر) مشاهده می شود.

نتایج مثبت آزمایش برای آنتی بادی MPO و pANCA با پلی انژیت میکروسکوپی، گلومرولونفریت، گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک همراه با پلی آنژیت (سندرم چورگ اشتراوس) و سندرم گودپاسچر مطابقت دارد. MPO و pANCA همچنین ممکن است در سایر اختلالات خود ایمنی مانند لوپوس اریتماتوز سیستمیک، آرتریت روماتوئید و سندرم شوگرن وجود داشته باشد.

در موارد مشکوک به بیماری التهابی روده (IBD):

 • اگر ANCA مثبت و ASCA (آنتی بادی های ضد Saccharomyces cerevisiae) منفی باشد، به احتمال زیاد شما به کولیت اولسروز (UC) مبتلا هستید.
 • اگر ANCA منفی و ASCA مثبت است، به احتمال زیاد شما مبتلا به بیماری کرون (CD) هستید.
 • فردی که برای ANCA و/یا ASCA منفی است ممکن است هنوز UC ،CD یا IBD دیگری داشته باشد.

آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) در شرایط مختلفعلاوه بر آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA)، چه تست های آزمایشگاهی دیگری ممکن است انجام شود؟

آزمایش های اضافی که ممکن است برای کمک به تشخیص انجام شود شامل میزان رسوب گلبولهای قرمز (ESR) و/یا پروتئین واکنشی (CRP) برای بررسی التهاب، شمارش کامل خون (CBC) برای اندازه گیری و ارزیابی گلبولهای سفید و قرمز خون و تجزیه و تحلیل ادرار، نیتروژن اوره خون (BUN) و کراتینین برای ارزیابی عملکرد کلیه ها است. برای برخی از بیماران، آزمایش ویروس هایی مانند هپاتیت یا سیتومگالوویروس ممکن است درخواست شود.

از آنجا که علائم مرتبط با واسکولیت و بیماری التهابی روده ممکن است با تعدادی از شرایط دیده شود، آزمایش های دیگری اغلب قبل یا همراه با آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) برای رد علل دیگر علائم انجام می شود.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

در بیشتر موارد، بیوپسی رگ خونی آسیب دیده برای تأیید تشخیص واسکولیت خود ایمنی ضروری است.

آیا احتمال دارد آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) برای همیشه از بین بروند؟

سطوح ممکن است در نوسان باشد، اما هنگامی که شما یک آنتی بادی خودی (اتوآنتی بادی) ایجاد کردید، همچنان آن را خواهید داشت.

آیا آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) در آزمایشگاه محلی قابل انجام است؟

آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) به تجهیزات تخصصی و تفسیر دقیق توسط متخصصان آموزش دیده نیاز دارد. نمونه شما باید به آزمایشگاه بالینی که این آزمایش را انجام می دهد ارسال شود و ممکن است به آزمایشگاه مرجع ارسال شود. بسته به آزمایشگاه، ممکن است چند روز تا یک هفته طول بکشد تا نتایج در دسترس باشد.

آیا شرایطی غیر از واسکولیت و بیماری التهابی روده وجود دارد که می تواند باعث ANCA مثبت شود؟

بله. این شرایط شامل آرتریت روماتوئید، لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)، شرایط ریوی، هپاتیت خود ایمنی، استفاده از برخی از داروها و عفونت های مربوط به قلب (اندوکاردیت) یا سیستم تنفسی است.

در سایت Cleveland Clinic در مورد آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) بیشتر بخوانید:

آزمایش آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) یک آزمایش خون است که ANCA ها را در خون شما تشخیص می دهد. ANCA ها پروتئین هایی هستند که توسط سیستم ایمنی ساخته می شوند و به اشتباه نوتروفیل ها، گلبول های سفید خون که با عفونت مبارزه می کنند، هدف قرار می دهند. آزمایش ANCA به ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی کمک می کند تا انواع خاصی از واسکولیت و بیماری التهابی روده را تشخیص داده و نظارت کنند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
برچسب ها:

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Hasan, U. (2017 March, Updated). Vasculitis. American College of Rheumatology. Available online at https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Vasculitis. Accessed March 2019.

Tracy, C. and Papdopoulos, P. (2017 December 2, Updated). Granulomatosis with Polyangiitis (Wegener Granulomatosis). Medscape Rheumatology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/332622-overview. Accessed March 2019.

Lowe, S. and Tracy, C. (2017 December 14, Updated). Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (Churg-Strauss Syndrome). Medscape Rheumatology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/333492-overview. Accessed March 2019.

Tebo, A. (2018 March, Updated). Systemic Vasculitis. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/vasculitis. Accessed March 2019.

(© 1995–2018). Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies Vasculitis Panel, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Available online at https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/83012. Accessed March 2019.

(© 2018). Granulomatosis with Polyangiitis. The John Hopkins Vasculitis Center. Available online at https://www.hopkinsvasculitis.org/types-vasculitis/granulomatosis-with-polyangiitis/. Accessed March 2019.

(© 2018). Microscopic Polyangiitis. The John Hopkins Vasculitis Center. Available online at https://www.hopkinsvasculitis.org/types-vasculitis/microscopic-polyangiitis/. Accessed March 2019.

(2009 March). Vasculitis. National Heart Lung and Blood Institute [On-line information]. Available online at http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/vas/vas_whatis.html. Accessed June 2010.

(© 2006-2010). MPO/PR-3 (ANCA) Antibodies : 0050707. ARUP’s Laboratory Test Directory [On-line information]. Available online at http://www.aruplab.com/guides/ug/tests/0050707.jsp. Accessed June 2010.

(Updated 2009 August). Vasculitis – ANCA. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/ANCA.html?client_ID=LTD. Accessed June 2010.

Borigini, M.J. (Updated 2009 May 31). Necrotizing Vasculitis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000432.htm. Accessed June 2010.

Mayo Clinic Staff (2009 October 10). Vasculitis [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/vasculitis/DS00513/METHOD=print. Accessed June 2010.

Revelo, P. and Tebo, A. (Updated 2009 August). Goodpasture Syndrome – Anti-GBM Disease. (ARUP Consult) [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/GoodpastureSyndrome.html?client_ID=LTD#. Accessed June 2010.

Gota, C. (Updated 2008 May). Introduction: Vasculitis. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec04/ch033/ch033a.html. Accessed June 2010.

Trevisin, M. et. al. (2008 March 10). Antigen-Specific ANCA ELISAs Have Different Sensitivities for Active and Treated Vasculitis and for Nonvasculitic Disease. Medscape from American Journal of Clinical Pathology. 2008;129(1):42-53 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/568996. Accessed June 2010.

(Updated 2009 January 30). Anti-Neutrophile Cytoplasmic Antibody, Serum. Pathology Associates of Lexington, P.A. [On-line information]. Available online at http://www.palpath.com/MedicalTestPages/anca.htm. Accessed June 2010.

(© 1995–2010) Unit Code 83012: Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies Vasculitis Panel, Serum. Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/83012. Accessed June 2010.

Papadopoulos, P. and O’Brian, R. (Updated 2009 August 4). Wegener Granulomatosis. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/332622-overview. Accessed June 2010.

Lohr, J. and Owens, K. (Updated 2008 September 4). Glomerulonephritis, Rapidly Progressive. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/240457-overview. Accessed June 2010.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 88-89.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO., Pp 750-751, 928-929.

Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2007, Pp 935-937.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds (2005). Harrison’s Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill, Pp 2002-2003.

(© 1995–2014). Cytoplasmic Neutrophil Antibodies, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/9441. Accessed April 2014

Schlaberg, R. and Tebo, A. (Reviewed 2014 March). Inflammatory Bowel Disease – IBD. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/IBD.html. Accessed April 2014

Rowe, W. and Lichtenstein, G. (Updated 2013 November 25). Inflammatory Bowel Disease. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/179037-overview. Accessed April 2014

Ghazi, L. (Updated 2014 January 13). Crohn Disease. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/172940-overview. Accessed March 2014.

Basson, M. (Updated 2013 May 27). Ulcerative Colitis. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/183084-overview. Accessed March 2014.

(Reviewed 2012 December). Inflammatory Bowel Disease Differentiation Panel. Quest Diagnostics [On-line information]. Available online at http://www.questdiagnostics.com/testcenter/testguide.action?dc=TS_IBD_Differention_Panel. Accessed April 2014

Walfish, A. and Sachar, D. (Revised 2012 December). Crohn Disease. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online through http://www.merckmanuals.com. Accessed March 2014.

Furata, S. and Jayne, D. (2014). Emerging Therapies in Antineutrophil Cytoplasm Antibody-Associated Vasculitis. Medscape Multispecialty from Curr Opin Rheumatol. 2014;26(1):1-6. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/821352. Accessed April 2014

(2011 April 1). What is Vasculitis? National Heart, Lung, and Blood Institute. [On-line information]. Available online at http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/vas/. Accessed April 2014

Bronfenbrener, R (October 12, 2012) Antineutrophil Cytoplasmic Autoantibody, Cytoplasmic (c-ANCA). Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2086572-overview. Accessed May 2014.

Millet A, et. al. Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitides. Ann Rheum Dis. 2013;72(8):1273-1279. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/809119. Accessed May 2014.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 90-91.

Shah A, Bylund DJ, McCallum RM. (2011) Vasculitis, in Henry’s Clinical Diagnosis by Laboratory Methods, 22nd ed. McPherson RA, Pincus MR, eds. Elsevier-Saunders: Philadelphia.Chap 52, Pp 991-1002.

Watnick S, Dirkx T (2014). Kidney Disease, in Current Medical Diagnosis and Treatment. Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW., eds. McGraw-Hill:New York. Chap 22.

Nachman PH, Denu-Ciocca CJ. (2009). Chapter 31. Vasculitides. In: Lerma EV, Berns JS, Nissenson AR. eds. CURRENT Diagnosis & Treatment: Nephrology & Hypertension. New York, NY: McGraw-Hill.

 Savige J, Gillis D, Benson E, et al: International consensus statement on testing and reporting of antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA). Am J Clin Pathol. 1999:111;507-513

Kitching AR, Anders HJ, Basu N, et al: ANCA-associated vasculitis. Nat Rev Dis Primers. 2020 Aug;6(1);71

Ramponi G, Folci M, De Santis M, et al: The biology, pathogenetic role, clinical implications, and open issues of serum anti-neutrophil cytoplasmic antibodies. Autoimmun Rev. 2021 Mar;20(3):102759

Guchelaar NAD, Waling MM, Adhin AA, et al: The value of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) testing for the diagnosis of ANCA-associated vasculitis, a systematic review and meta-analysis. Autoimmun Rev. 2021 Jan:20;102716

این مقاله برای شما مفید بود؟