آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) | Antimitochondrial Antibody | AMA M2 | آنتی بادی میتوکندری M2

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) | Antimitochondrial Antibody | AMA M2 | آنتی بادی میتوکندری M2

آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) علیه اجزای آنتی ژنی میتوکندری سلولی در اندام ها و بافت های مختلف انسانی هدایت می شوند. AMA نشانه سرمی سیروز صفراوی اولیه (PBC)، یک بیماری مزمن کلستاتیک کبدی در نظر گرفته می شود، زیرا در حدود 90 تا 95 درصد موارد، حتی چند دهه قبل از شروع بیماری یافت می شود. آنتی بادی ضد میتوکندری (AMA) نمونه‌ای از پاسخ‌های خودایمنی هستند که بدن علیه سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌های خود واکنش نشان می دهد.

چرا آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) درخواست می شود؟

برای کمک به تشخیص کلانژیت صفراوی اولیه، که گاهی اوقات سیروز صفراوی اولیه (PBC) نیز نامیده می شود

چه زمانی آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) بایستی انجام شود؟

هنگامی که نتایج غیر طبیعی روی پانل کبدی دارید و/یا علائمی دارید که پزشک شما مشکوک است ممکن است به دلیل سیروز صفراوی اولیه (PBC) باشد.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-آنتی-بادی-علیه-میتوکندری-(AMA)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-آنتی-بادی-علیه-میتوکندری-(AMA)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش انجام آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA):

آنزیم ایمونواسی (EIA)

ایمونواسی آنزیمی (EIA) برای تشخیص آنتی بادی مایکوپلاسما

آمادگی قبل از انجام آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) مورد بررسی قرار می گیرد؟

آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) یک بادی آنتی سیتوپلاسمی است که علیه یک لیپوپروتئین در غشای میتوکندری است. آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) به شدت با کلانژیت صفراوی اولیه (PBC)، که قبلاً سیروز صفراوی اولیه نامیده می شد، مرتبط هستند. این آزمایش میزان (تیتر) آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) را در خون تشخیص داده و اندازه گیری می کند.

آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA)

آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA)

کلانژیت صفراوی اولیه یک اختلال خود ایمنی مزمن است که باعث التهاب و ایجاد زخم در مجاری صفراوی داخل کبد می شود. این یک بیماری با پیشرفت تدریجی است که باعث بدتر شدن تخریب کبد و انسداد جریان صفرا می شود. صفرا در نهایت به داخل سلول های کبدی نفوذ می کند و باعث نکروز می شود. بافت دانه بندی جایگزین سلول های کبدی می شود. بنابراین، فیبروز در نهایت به پارانشیم کبد گسترش می یابد و باعث ایجاد الگوی فیبروز و ندول های بازسازی می شود. سیر مشابهی در سیروز صفراوی ثانویه در نتیجه سایر بیماری های زمینه ای مانند کلدوکولیتیازیس، کارسینوم سر لوزالمعده و گاهی اوقات هپاتیت و سپسیس رخ می دهد.

PBC بیشتر در زنان بین سنین 35 تا 60 سال یافت می شود، اغلب با سایر بیماری های خودایمنی (به ویژه سندرم شوگرن) همراه است. ارتباط قوی با وقوع این بیماری در بین خواهر و برادر وجود دارد. حدود 90 تا 95 درصد از افرادی که تحت تأثیر PBC قرار می گیرند دارای تیترهای قابل توجهی از آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) هستند.

کلانژیت صفراوی اولیه (PBC)

کلانژیت صفراوی اولیه (PBC)

در یک مطالعه گسترده ژنوم انسانی، DNA نمونه هایی از بیش از 500 بیمار مبتلا به این بیماری و یک گروه کنترل برای بیش از 300000 پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNPs) ژنوتیپ شدند. این تجزیه و تحلیل نشان داد که PBC ارتباط قوی با دو SNP در ناحیه HLA-2، به ویژه در ژن کد کننده اینترلوکین 12 و ارتباط متوسط تر اما قابل توجهی با SNP ها در مکان STAT4 و مکان CTLA4 دارد. این نتایج اکنون سیگنال‌دهی IL-12 و سلول‌های T کمکی مثبت CD4 را در پاتوژنز این وضعیت دخیل می‌دانند

آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA)  آنتی بادی هایی هستند که در برابر آنتی ژن های بدن ایجاد می شوند. نه نوع آنتی ژن (M1 – M9) برای آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) وجود دارد که M2 و M9 بیشترین احتمال ایجاد بیماری را دارند (از نظر بالینی قابل توجه است). وجود نوع AMA-M2 (پروتئینی با جرم مولکولی 62 کیلودالتون) به ویژه در PBC مشهود است، در حالی که انواع دیگر ممکن است در شرایط دیگر یافت شود. برخی از آزمایشگاه ها AMA-M2 را به عنوان یک آزمایش خاص برای PBC ارائه می دهند.

آنتی ژن های میتوکندریایی

آنتی ژن های میتوکندریایی

آنتی ژن M2 از پروتئین های آنزیمی کمپلکس 2-اکسو اسید دهیدروژناز تشکیل شده است که بر روی غشاهای داخلی میتوکندری قرار دارند. کمپلکس پیروات دهیدروژناز و کمپلکس 2- اکس گلوتارات دهیدروژناز در این گروه از اتوآنتی ژن ها گنجانده شده است.

آنتی ژن M2 میتوکندریایی

آنتی ژن M2 میتوکندریایی

عوامل مداخله گر در آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA)

همولیز نمونه خون ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهد.

اهمیت بالینی آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA)

افزایش سطح سرمی:

 • سیروز صفراوی اولیه: تست AMA در 90 تا 100 درصد بیماران مثبت است.
 • هپاتیت فعال مزمن: تست AMA در 30 درصد بیماران مثبت است.
 • لوپوس اریتماتوز سیستمیک
 • سیفلیس
 • کلستاز ناشی از دارو
 • هپاتیت خود ایمنی (مانند اسکلرودرمی، لوپوس اریتماتوز سیستمیک [SLE])، انسداد خارج کبدی
 • هپاتیت عفونی حاد: تست AMA در 2 تا 5 درصد بیماران مثبت است.

ملاحظات بالینی آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA):

 • آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) معمولاً همراه با تست آنتی بادی ضد عضله صاف (ASMA) انجام می شود.
 • تفسیر این تست شامل توجه به مثبت یا منفی بودن آن است. سطح تیتر با شدت بیماری یا پاسخ به درمان مطابقت ندارد.

محدوده مرجع آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA):

 • Negative: <0.1 Units
 • Borderline: 0.1-0.3 Units
 • Weakly positive: 0.4-0.9 Units
 • Positive: > or =1.0 Units

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) استفاده می شود؟

آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) یا آزمایش AMA-M2 ممکن است برای کمک به تشخیص کلانژیت صفراوی اولیه (PBC) درخواست شود.

سایر آزمایش هایی که ممکن است درخواست شود عبارتند از:

این آزمایش ها اغلب به تشخیص PBC و تمایز آن از سایر شرایط خود ایمنی که باعث آسیب کبدی می شود، کمک می کند و ممکن است در پیش بینی نیاز فرد به پیوند کبد مفید باشد.

چه زمانی آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) درخواست می شود؟

آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) یا AMA-M2 زمانی درخواست می شود که پزشک مشکوک به وجود اختلال خود ایمنی مانند PBC است که بر کبد تأثیر می گذارد. ممکن است فردی علائمی داشته باشد که عبارتند از:

 • خارش (خارش)
 • زردی
 • خستگی
 • درد شکم
 • کبد بزرگ شده
علایم کلانژیت صفراوی اولیه (PBC)

علایم کلانژیت صفراوی اولیه (PBC)

بسیاری از مبتلایان به PBC اولیه هیچ علامتی ندارند. این بیماری اغلب در ابتدا مشخص می شود زیرا فرد دارای نتایج غیرطبیعی در پانل کبد (افزایش آنزیم های کبدی)، به ویژه آلکالین فسفاتاز (ALP) است.

ممکن است یک آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) یا AMA-M2 همراه یا پس از آزمایش های مختلفی که برای کمک به تشخیص و/یا رد سایر علل بیماری یا آسیب کبدی مورد استفاده قرار می گیرد، درخواست شود. این علل می تواند شامل عفونت هایی مانند هپاتیت ویروسی، داروها، سوء مصرف الکل، سموم، شرایط ژنتیکی، شرایط متابولیک و هپاتیت خود ایمنی باشد.

نتیجه آزمایش آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) چه چیزی را نشان می دهد؟

سطح بالای آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) یا AMA-M2 (تیتر) در خون نشان می دهد که محتمل ترین علت علائم و/یا آسیب کبدی PBC است. سطح AMA با شدت علائم PBC یا پیش آگهی فرد ارتباطی ندارد.

منفی بودن آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) یا AMA-M2 به این معنی است که به احتمال زیاد علائم شخص به دلیل بیماری غیر از PBC است، اما نتیجه این شرایط را رد نمی کند. حدود 5 تا 10 درصد از مبتلایان به PBC مقدار قابل توجهی آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) یا AMA-M2 نخواهند داشت.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

به خودی خود، آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) و AMA-M2 تشخیص PBC نیستند، اما همراه با سایر آزمایش ها و علائم بالینی، تشخیص PBC قابل انجام است. بیوپسی کبد ممکن است برای یافتن علائم مشخص PBC در بافت کبد و تأیید تشخیص انجام شود، اما همیشه لازم نیست. اسکن تصویربرداری از کبد نیز ممکن است برای بررسی انسداد مجاری صفراوی درخواست شود.

اسلاید پاتولوژی کلانژیت صفراوی اولیه (PBC)

اسلاید پاتولوژی کلانژیت صفراوی اولیه (PBC)

حدود 50 درصد موارد PBC قبل از اینکه علائم قابل توجهی در فرد مشاهده شود، کشف می شود.

چه چیزی باعث ایجاد کلانژیت صفراوی اولیه (PBC) می شود؟

علت آن در حال حاضر مشخص نیست. این بیماری عفونی و ارثی نیست، اگرچه افزایش حساسیت به ایجاد اختلالات خود ایمنی در برخی از خانواده ها ممکن است رخ دهد. این بیماری در هر فردی در هر سنی ممکن است رخ دهد، اما عمدتا در زنان میانسال دیده می شود.

ریسک فاکتور های کلانژیت صفراوی اولیه (PBC)

ریسک فاکتور های کلانژیت صفراوی اولیه (PBC)

PBC چقدر سریع پیشرفت می کند؟

پیش بینی دوره و شدت PBC دشوار است. بسیاری از افراد تا سال ها هیچ علامتی ندارند یا علائم کمی خواهند داشت.

اگر من آنتی بادی علیه میتوکندری (AMA) داشته باشم، آیا امکان دارد این آنتی بادی برای همیشه  از بین برود؟

سطح آنتی بادی (تیتر) ممکن است در طول زمان متفاوت باشد، اما در بیشتر موارد، هنگامی که فرد مبتلا به AMA قابل تشخیص باشد، آنتی بادی پایدار باقی می ماند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

Pyrsopoulos, N. and Reddy, K. (2016 June 3 Updated). Primary Biliary Cholangitis (Primary Biliary Cirrhosis). Medscape Drugs and Diseases. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/171117-overview. Accessed on 02/18/17.

Lal, S. (2016 May 11 Updated). Primary biliary cirrhosis. MedlinePlus Medical Encyclopedia. Available online at https://medlineplus.gov/ency/article/000282.htm. Accessed on 02/18/17.

(2016 December 6, Updated). Primary Biliary Cholangitis (PBC, previously Primary Biliary Cirrhosis). American Liver Foundation. Available online at http://www.liverfoundation.org/abouttheliver/info/pbc/. Accessed on 02/18/17.

Tebo, A. (2016 November Updated). Primary Biliary Cirrhosis – PBC. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/primary-biliary-cirrhosis. Accessed on 02/18/17.

Shin, Y. (2014 December 5, Updated). Antimitochondrial Antibody. Medscape Laboratory Medicine. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2086548-overview Accessed on 02/18/17.

(2014 April Updated). Primary Biliary Cirrhosis. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases Available online at https://www.niddk.nih.gov/health-information/liver-disease/primary-biliary-cirrhosis. Accessed on 02/18/17.

(© 1995–2017). Mitochondrial Antibodies (M2), Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8176. Accessed on 02/18/17.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 82-83.

Lindor, K. (© 2002-2003) What is Primary Biliary Cirrhosis (PBC)? American Liver Foundation [On-line information]. Available online at http://www.liverfoundation.org/db/articles/1014.

(© 1995-2005). Primary Biliary Cirrhosis. The Merck Manual of Medical Information – Second Home Edition [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmhe/print/sec10/ch136/ch136d.html.

(© 1995-2005). Primary Sclerosing Cholangitis. The Merck Manual of Medical Information – Second Home Edition [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmhe/sec10/ch136/ch136e.html.

(© 2005). Mitochondrial M2 Antibody, IgG (ELISA). ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_a89b.jsp#1142095.

Beuers, U. and Rust, C. (2005 October 27). Overlap Syndromes. Medscape, from Semin Liver Dis. 2005; 25(3): 311-320. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/512463.

Stone, C. (2004 November 10, Updated). Autoimmune liver disease panel. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003328.htm.

Stone, C. (2004 May 14). Primary biliary cirrhosis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000282.htm.

Peng, S. (2005 April 20). Antimitochondrial antibody. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003529.htm.

(© 2003). Mitochondrial (M2) Antibody. LabCorp [On-line test information]. Available online at http://www.labcorp.com/datasets/labcorp/html/chapter/mono/se000750.htm.

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 85-86.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 272.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 746.

Dugdale, D. (Updated 2008 November 2). Autoimmune liver disease panel. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003328.htm. Accessed 1/29/09.

Christopher-Stine, L. (Updated 2006 August 22). Systemic lupus erythematosus. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000435.htm. Accessed 1/29/09.

Lehrer, J (2006 July 25 Updated). Autoimmune hepatitis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000245.htm. Accessed 1/29/09.

Stone, C. (2008 May 20, Updated). Primary biliary cirrhosis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000282.htm. Accessed 1/29/09.

Hill, H. (Updated 2008 September). Primary Biliary Cirrhosis. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/AutoimmuneDz/PBC.html#. Accessed 1/29/09.

Bylund DJ, Nakamura RM. Organ-specific autoimmune diseases. Henry’s Clinical Diagnosis and Laboratory Management, 21st ed., 2007. Pp 945-960.

(Updated 2012 September 26). Antimitochondrial Antibody. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2086548-overview#showall. Accessed February 2013.

Tebo, A. (Updated 2012 August). Primary Biliary Cirrhosis – PBC. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/PBC.html?client_ID=LTD#tabs=0. Accessed February 2013.

(© 1995–2013). Mitochondrial Antibodies (M2), Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8176. Accessed February 2013.

Makover, M. (Updeate 2011 February 10). Antimitochondrial antibody. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003529.htm. Accessed February 2013.

Pyrsopoulos, N. and Reddy, K. (Updated 2012 January 4). Primary Biliary Cirrhosis. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/171117-overview. Accessed February 2013.

Dugdale, D. (Updated 2012 May 1). Primary biliary cirrhosis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000282.htm. Accessed February 2013.

Shaffer, E. (Reviewed 2009 June) Laboratory Tests of the Liver and Gallbladder. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online through http://www.merckmanuals.com. Accessed February 2013.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 87-88.

McPherson, R. and Pincus, M. (© 2011). Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 22nd Edition: Elsevier Saunders, Philadelphia, PA. Pp 304.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison’s Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill, Pp 1860-1861.

(April 30, 2012) National Digestive Diseases Information Clearinghouse. Primary Biliary Cirrhosis. Available online at http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/primarybiliarycirrhosis/index.aspx. Accessed May 2013.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top