آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) | Anti-Saccharomyces cerevisiae Antibodies

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) | Anti-Saccharomyces cerevisiae Antibodies

آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) به عنوان مارکرهای سرولوژیکی مطرح هستند که ممکن است، بیماری کرون (CD) را از کولیت اولسراتیو (UC) متمایز کنند و فنوتیپ بیماری را پیش بینی کنند. البته هنوز اهمیت آنها در پاتوژنز ثابت نشده است. این آنتی بادی ها اغلب در افرادی که به بیماری التهابی روده (IBD) مبتلا هستند، شناسای می شوند (گروهی از اختلالات مزمن که تصور می‌شود به دلیل یک فرآیند خودایمنی است که با بافت‌های متورم و آسیب‌دیده در پوشش دستگاه روده مشخص می‌شود).

چرا آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) درخواست می شود؟

 • برای تمایز بین بیماری کرون (CD) و کولیت اولسروز (UC)، دو نوع شایع بیماری التهابی روده (IBD)
 • به عنوان مکمل سایر آزمایش های IBD

چه زمانی آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که علائمی مانند اسهال مداوم یا متناوب و درد شکمی دارید که پزشک مشکوک است ممکن است به دلیل IBD باشد.
 • وقتی پزشک شما می خواهد بین CD و UC تمایز قائل شود

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-آنتی-بادی-های-ضد-ساکارومایسس-سرویزیه-(ASCA)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-آنتی-بادی-های-ضد-ساکارومایسس-سرویزیه-(ASCA)

 روش انجام آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA):

سنجش ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم (ELISA)

شرح روش:

آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) با روش ایمونواسی آنزیمی میکروتیتر تجاری اندازه گیری می شوند. ساکارومایسس سرویزیه تا حدی خالص شده و مختل شده، به چاهک های یک صفحه میکروتیتر پلی استایرن پوشیده شده با مانان خالص از دیواره سلولی ساکارومایسس سرویزیه متصل می شود. گروه‌های کنترل از پیش رقیق‌شده و سرم‌های بیمار رقیق‌شده به چاهک‌های جداگانه اضافه می‌شوند و به آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) IgG یا IgA اجازه می‌دهند تا به آنتی‌ژن بی‌حرکت متصل شوند.

آنتی بادی های بدون اتصال در نمونه شسته می شود و یک آنتی بادی ضد IgA/IgG انسانی کونژوگه با پراکسیداز ترب به هر چاهک اضافه می شود. انکوباسیون دوم به IgA/IgG ضد انسانی نشاندار شده با آنزیم اجازه می دهد تا به هر آنتی بادی بیمار که به چاهک های میکروتیتر متصل شده است متصل شود.

پس از شستن هر آنزیم غیر متصل برچسب ضد IgA/IgG انسانی، فعالیت آنزیم باقیمانده با افزودن یک بستر کروموژنیک و اندازه‌گیری شدت رنگی که ایجاد می‌شود، ارزیابی می‌شود. سنجش با اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری و مقایسه شدت رنگی که در چاه‌های بیمار ایجاد می‌شود با رنگ در چاه‌ک های کنترل ارزیابی می‌شود. نتایج آزمایش برای در واحدهای نسبی در میلی لیتر (RU/mL) گزارش شده است.

آمادگی قبل از انجام آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) مورد بررسی قرار می گیرد؟

آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) پروتئین های ایمنی هستند که اغلب در افرادی که بیماری التهابی روده دارند (IBD)، وجود دارند. این آزمایش ASCA را در خون تشخیص می دهد.

ساکارومایسس سرویزیه مخمر معمولی است که در غذاهای مختلف یافت می شود. همبستگی بین حضور آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) و دخالت آنها در روند بیماری التهابی روده در حال حاضر مشخص نیست.

ساکارومایسس سرویزیه

ساکارومایسس سرویزیه

IBD گروهی از اختلالات مزمن است که تصور می شود ناشی از یک فرآیند خود ایمنی است که با بافت های متورم و آسیب دیده در پوشش دستگاه گوارش مشخص می شود. علائم و شدت IBD در افراد مختلف متفاوت است و ممکن است در طول زمان تغییر کند. بسیاری از مبتلایان دچار التهاب می شوند و پس از آن دوره هایی از علائم کاهش می یابد یا حتی بهبود می یابد.

دو نوع شایع IBD عبارتند از بیماری کرون (CD) و کولیت اولسروز (UC). CD می تواند بر هر قسمتی از روده، از دهان تا مقعد تأثیر بگذارد، اما عمدتا در روده کوچک و/یا روده بزرگ یافت می شود، در حالی که UC در روده بزرگ رخ می دهد.

Inflammatory Bowel Disease (IBD)

Inflammatory Bowel Disease (IBD)

تشخیص CD یا UC معمولاً بر اساس آزمایش آندوسکوپی و بررسی نمونه های بیوپسی از روده ها انجام می شود. از آنجا که CD و UC هر دو در روده بزرگ یافت می شوند، حتی با استفاده از بیوپسی گاهی اوقات تشخیص این دو مشکل می شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) ممکن است مفید باشد زیرا آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) در افراد مبتلا به CD بسیار بیشتر از افراد مبتلا به UC یافت می شود.

آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA)

آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA)

دو نوع از آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) تولید شده توسط بدن وجود دارد، ASCA IgG و ASCA IgA. آزمون معمولاً شامل هر دو کلاس می شود. ASCA IgG ممکن است شدت بیماری و نیاز به جراحی را به عنوان یک گزینه درمانی پیش بینی کند.

CD با اسهال مزمن، درد شکم و خستگی مشخص می شود. در مقایسه، UC اغلب با اسهال خونی تظاهر می‌کند که ماهیت فوری دارد. در CD، التهاب می تواند تقریباً هر ناحیه ای از دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار دهد و معمولاً به صورت ضایعات تکه ای و ترانس مورال مشهود است.

تفاوت در علائم CD و UC

تفاوت در علائم CD و UC

از آنجایی که CD و UC با التهاب دستگاه گوارش مشخص می شود، کالپروتکتین مدفوعی می تواند برای افتراق IBD از شرایط غیر التهابی مانند سندرم روده تحریک پذیر (IBS) استفاده شود. کالپروتکتین مدفوع در کنار گذاشتن IBD به عنوان یک تشخیص و اجتناب از اقدامات غیر ضروری آندوسکوپی یا تصویربرداری مفید است.

بیماران مبتلا به UC اغلب دارای آنتی‌بادی‌های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیلی (ANCA) هستند که با آنتی‌ژن‌های هدف هنوز مشخص نشده در نوتروفیل‌های انسانی واکنش نشان می‌دهند. در مقابل، بیماران مبتلا به CD اغلب دارای آنتی بادی های قابل اندازه گیری IgA و/یا IgG هستند که با مانان دیواره سلولی ساکارومایسس سرویزیه واکنش نشان می دهند.

ملاحظات بالینی آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA):

برای تشخیص کولیت اولسراتیو (UC) یا بیماری کرون (CD) یا تمایز بین این دو بیماری، نباید به نتایج این آزمایش منحصراً تکیه کرد. آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) برای تشخیص UC و CD زمانی که همراه با آنتی بادی های سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل (ANCA) ارزیابی می شوند، بسیار مفید هستند.

برخی از بیماران مبتلا به CD دارای ANCA قابل تشخیص هستند و برخی از بیماران مبتلا به UC دارای IgA و/یا IgG ASCA قابل تشخیص هستند. برخی از بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو (UC) یا بیماری کرون (CD)، ANCA، IgA ASCA، یا IgG ASCA قابل تشخیص ندارند.

محدوده مرجع آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA):

Saccharomyces cerevisiae Antibody, IgA/IgG

Negative: <20.0 RU/mL

Positive: > or =20.0 RU/mL

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) استفاده می شود؟

آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) برای کمک به تمایز بین بیماری کرون (CD) و کولیت اولسروز (UC)، دو نوع شایع بیماری التهابی روده (IBD) استفاده می شود. آزمایش معمولاً شامل تشخیص دو کلاس مختلف ASCA در خون، IgG و IgA است.

IBD ها در درجه اول از طریق ارزیابی های غیر آزمایشگاهی مانند بیوپسی روده تشخیص داده می شوند. با این حال، در برخی موارد، تمایز بین CD و UC دشوار است. آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) اغلب همراه با آزمایش آنتی بادی سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل هسته ای (pANCA) برای تعیین نوع IBD فرد درخواست می شود.

وجود ASCA در CD بیشتر است، در حالی که pANCA در UC شایع تر است. سایر تستهای آنتی بادی نیز ممکن است در ترکیب با آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) استفاده شوند، مانند anti-CBir1 (آنتی بادی ضد فلاژلین) و anti-Omp C (آنتی بادی پروتئینی غشای خارجی).

تفاوت ASCA و ANCA در بیماری کرون (CD) و کولیت اولسروز (UC)

تفاوت ASCA و ANCA در بیماری کرون (CD) و کولیت اولسروز (UC)

چه زمانی آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) درخواست می شود؟

آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) در درجه اول زمانی درخواست می شود که فرد دارای علائم و نشانه هایی باشد که نشان می دهد IBD است و پزشک سعی می کند بین CD و UC تمایز قائل شود.

علائم و نشانه های IBD ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • درد و گرفتگی عضلات شکم
 • اسهال
 • خونریزی از رکتوم
 • تب
 • خستگی
 • علائم مربوط به مفاصل، پوست، استخوان و اندام ها
 • عقب ماندگی رشد و عقب ماندگی در کودکان

علائم و نشانه های IBD

نتیجه آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) چه چیزی را نشان می دهد؟

یک نتیجه مثبت آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) تشخیص CD  UC یا IBD نیست، اما این احتمال را بیشتر می کند که فردی با علائم مبتلا به IBD باشد.

نتایج آزمایش ASCA اغلب همراه با نتایج آزمایش pANCA تفسیر می شود:

 • اگر ASCA مثبت و pANCA منفی است، به احتمال زیاد فرد دارای CD است.
 • اگر ASCA منفی و pANCA مثبت باشد، به احتمال زیاد فرد مبتلا به UC است.

یک نتیجه منفی برای ASCA و pANCA لزوما IBD را رد نمی کند. فردی که نتایج آزمایش منفی دارد ممکن است هنوز CD  UC یا IBD دیگری داشته باشد.

وجود آنتی بادی های متعدد (ASCA  anti-CBir1  anti-Omp C) ممکن است احتمال وجود بیماری تهاجمی تر را نشان دهد، اما نتایج منفی بیماری تهاجمی را رد نمی کند.

علاوه بر آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA)، چه آزمایش های دیگری ممکن است انجام شود؟

در برخی موارد، چندین آزمایش آنتی بادی، از جمله آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA)، آنتی بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل پیر هسته ای (pANCA)، anti-CBir1 (آنتی بادی ضد فلاژلین) و anti-Omp C (آنتی بادی پروتئینی غشای خارجی) ممکن است به عنوان یک پانل و یافته های کلی مورد ارزیابی قرار گرفت تا به تشخیص CD و UC کمک کند یا برای تعیین پیش آگهی برای CD فرد کمک کند. وجود Anti-CBir1 و anti-Omp C نشانه CD است. وجود آنتی بادی های متعدد ممکن است احتمال بیماری تهاجمی تر را نشان دهد ، اما نتایج منفی بیماری تهاجمی را رد نمی کند.

تفاوت سرولوژیک و ژنتیکی CD و UC

تفاوت سرولوژیک و ژنتیکی CD و UC

از آنجا که علائم مرتبط با IBD ممکن است با تعدادی از شرایط دیده شود ، آزمایش های دیگری اغلب قبل یا همراه با آزمایش ASCA برای رد علل دیگر علائم انجام می شود.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

میزان آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) موجود ممکن است با شدت علائم یا وضعیت فرد ارتباط نداشته باشد و نمی توان از آن برای نظارت بر پاسخ به درمان استفاده کرد.

آیا انجام آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA)  بیش از یکبار ضروری است؟

آزمایش معمولاً فقط یکبار انجام می شود تا به تشخیص CD و UC کمک کند. پس از اتخاذ تصمیم، عموماً نیازی به آزمایش مجدد نیست. معمولاً درخواست آزمایش برای دو کلاس آنتی بادی، ASCA IgG و ASCA IgA، به طور همزمان انجام می شود. با این حال، اگر ابتدا فقط یکی از انواع درخواست شد، ممکن است نوع دیگر (یا به احتمال زیاد هر دو) در تاریخ بعدی درخواست شود.

آیا آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) پس از افزایش از بین می رود؟

سطح آنتی بادی ممکن است در طول زمان متفاوت باشد، اما هنگامی که بدن فرد ASCA تولید کرد، همچنان وجود خواهد داشت.

آماده شدن نتایج آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA)  چقدر طول می کشد؟

آزمایش آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) توسط هر آزمایشگاهی ارائه نمی شود. ممکن است لازم باشد نمونه خون خود را برای تست به آزمایشگاه مرجع ارسال کنید و ممکن است از یک روز تا چند روز طول بکشد تا نتایج شما در دسترس باشد.

در سایت National Institutes of Health در مورد آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) بیشتر بخوانید:

آنتی بادی های ضد ساکارومایسس سرویزیه (ASCA) به عنوان نشانگرهای سرولوژیکی پیشنهاد شده اند که ممکن است بیماری کرون (CD) را از کولیت اولسراتیو (UC) متمایز کند و فنوتیپ بیماری را پیش بینی کند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
دکتر فرزاد باباخانی
برچسب ها:

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

(2018 March 22, Updated). Inflammatory bowel disease (IBD). Centers for Disease Control and Prevention. Available online at https://www.cdc.gov/ibd/what-is-ibd.htm. Accessed on 10/05/18.

Ghazi, L. (2017 January 6, Updated). Crohn Disease. Medscape Gastroenterology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/172940-overview. Accessed on 10/05/18.

Rowe, W. and Lichtenstein, G. (2017 October 18, Updated). Inflammatory Bowel Disease. Medscape Gastroenterology. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/179037-overview. Accessed on 10/05/18.

Couturier, M. et. al. (2018 July, Updated). Inflammatory Bowel Disease – IBD. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/inflammatory-bowel-disease. Accessed on 10/05/18.

Wang, Z. et. al. (2017 April 6). Serologic testing of a panel of five antibodies in inflammatory bowel diseases: Diagnostic value and correlation with disease phenotype. Biomed Rep. 2017 Apr;6(4):401-410. doi: 10.3892/br.2017.860. Epub 2017 Feb 17. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28413638. Accessed on 10/05/18.

(© 1995–2018). Inflammatory Bowel Disease Serology Panel, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Available online at https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/81443. Accessed on 10/05/18.

Ananthakrishnan, A. (2013). Personalizing Therapy for Inflammatory Bowel Diseases. Medscape Multispecialty from Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2013;7(6):549-558. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/810751. Accessed March 2014.

Ghazi, L. (Updated 2014 January 13). Crohn Disease. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/172940-overview. Accessed March 2014.

Rowe, W. and Lichtenstein, G. (Updated 2013 November 25). Inflammatory Bowel Disease. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/179037-overview. Accessed March 2014.

Grossman, A. and Mamula, P. (Updated 2013 October 14). Pediatric Crohn Disease. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/928288-overview. Accessed March 2014.

Basson, M. (Updated 2013 May 27). Ulcerative Colitis. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/183084-overview. Accessed March 2014.

(Updated 2013 December 17). Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies, IgA and IgG. The University of Iowa Department of Pathology LABORATORY SERVICES HANDBOOK [On-line information]. Available online at http://www.healthcare.uiowa.edu/path_handbook/handbook/test1155.html. Accessed March 2014.

Minerva, P. (Updated 2012 March 29). Enteropathic Arthropathies. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/334746-overview. Accessed March 2014.

Walfish, A. and Sachar, D. (Revised 2012 December). Crohn Disease. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online through http://www.merckmanuals.com. Accessed March 2014.

(Updated 2014 February). Inflammatory Bowel Disease – IBD. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/IBD.html?client_ID=LTD#tabs=0. Accessed March 2014.

Ryan, J. D. et. al. (2013). Predicting Complicated Crohn’s Disease and Surgery. Medscape Multispecialty from Aliment Pharmacol Ther. 2013;38(3):274-283. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/807728. Accessed March 2014.

(© 1995–2014). Saccharomyces cerevisiae Antibody, IgG, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/83023. Accessed March 2014.

(2011 December). Crohn’s Disease. National Digestive Diseases Information Clearinghouse (NDDIC) [On-line information]. Available online at http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/crohns/. Accessed March 2014.

(Updated 2011 April 30). Diagnosing and Managing IBD. Crohn’s & Colitis Foundation of America [On-line information]. Available online at http://www.ccfa.org/resources/diagnosing-and-managing-ibd.html. Accessed March 2014.

Yau, Y. et. al. (2013). Proteomics and Metabolomics in Inflammatory Bowel Disease. Medscape Multispecialty from J Gastroenterol Hepatol. 2013;28(7):1076-1086. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/807024. Accessed March 2014.

Kuna, A. (2013 February). Serological markers of inflammatory bowel disease. Biochem Med (Zagreb). Feb 2013; 23(1): 28–42. [On-line information]. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3900099/. Accessed March 2014.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 966-967.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top