آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) | Anti-Mullerian Hormone | Müllerian Inhibiting Factor | آزمایش AMH

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) | Anti-Mullerian Hormone | Müllerian Inhibiting Factor | آزمایش AMH

آنتی مولرین هورمون (AMH) نقش کلیدی در رشد اندام های جنسی کودک در دوران بارداری دارد. سطح آنتی مولرین هورمون (AMH) در نوزادان پسر بالاتر است، زیرا این امر مانع از رشد اندام های تناسلی زنانه می شود. نوزادان دختر برای رشد خود فقط به مقدار کمی آنتی مولرین هورمون (AMH) نیاز دارند. اگر AMH کافی برای توقف رشد اندام های زنانه وجود نداشته باشد، اندام های هر دو جنس ممکن است تشکیل شوند. هنگامی که این اتفاق می افتد، اندام تناسلی نوزاد ممکن است به وضوح به عنوان مرد یا زن شناخته نشود. این به عنوان اندام تناسلی مبهم شناخته می شود. نام دیگر این بیماری اینترسکس است.

اسامی دیگر:

 • AMH Hormone Test
 • Müllerian-inhibiting Hormone
 • MIH
 • Müllerian Inhibiting Factor
 • MIF
 • Müllerian-Inhibiting Substance
 • MIS

چرا آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) درخواست می شود؟

 • در زنان، برای ارزیابی عملکرد تخمدان و وضعیت یائسگی
 • در ارزیابی سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یا ارزیابی اثربخشی درمان سرطان تخمدان
 • در یک نوزاد، برای ارزیابی وجود اندام های جنسی خارجی که به وضوح مرد یا زن نیستند (دستگاه تناسلی مبهم) و/یا عملکرد بیضه ها در یک پسر نوزاد

چه زمانی آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که یک پزشک می خواهد باروری زنان را ارزیابی کند
 • شروع یائسگی را پیش بینی می کند
 • به سندرم تخمدان پلی کیستیک مشکوک است
 • می خواهد علت ویژگی های مردانه در یک زن را ارزیابی کند (مرد زایی).
 •  گاهی اوقات قبل از برخی از روشهای کمک باروری
 •  دوره ای زمانی که زنی تحت درمان سرطان تخمدان تولید کننده AMH قرار می گیرد
 •  هنگامی که مشکوک است که بیضه های یک پسر بچه وجود ندارد، پنهان شده یا به درستی کار نمی کند

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-آنتی-مولرین-هورمون-(AMH)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-آنتی-مولرین-هورمون-(AMH)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش انجام آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH):

ایمونواسی الکتروکمی لومینسانس (ECLIA)

شرح روش

روش ECLIA یک سنجش ساندویچ ایمونومتری 2 سایتی با استفاده از تشخیص الکتروکمی لومینسانس است. نمونه بیمار، آنتی بادی اختصاصی AMH مونوکلونال بیوتینیله، و آنتی بادی اختصاصی AMH مونوکلونال که با روتنیوم نشاندار شده است، واکنش نشان می دهند تا یک کمپلکس تشکیل دهند.

میکروذرات پوشش داده شده با استرپتاویدین به عنوان فاز جامدی عمل می کنند که کمپلکس به آن متصل می شود. ولتاژ به الکترود اعمال می شود که باعث انتشار یک نورتابی شیمیایی از روتنیوم می شود، که سپس در برابر یک منحنی کالیبراسیون برای تعیین مقدار AMH در نمونه بیمار اندازه گیری می شود.

آمادگی قبل از انجام آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH):

بیمار به مدت 12 ساعت قبل از جمع آوری نمونه از مولتی ویتامین ها یا مکمل های غذایی حاوی بیوتین (ویتامین B7) که معمولا در مکمل ها و مولتی ویتامین های مو، پوست و ناخن یافت می شود، استفاده نکند.

چه چیزی در آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) مورد بررسی قرار می گیرد؟

آنتی مولرین هورمون (AMH) یک هورمون گلیکوپروتئینی دایمر است که متعلق به خانواده فاکتور رشد – بتا است و توسط بافت های تولید مثل ساخته می شود، از جمله بیضه ها در مردان و تخمدان ها در زنان. نقش AMH و مقدار معمول موجود بسته به جنس و سن متفاوت است. این آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) را در خون اندازه گیری می کند.

در اوایل رشد نوزاد پسر، آنتی مولرین هورمون (AMH) توسط بیضه ها تولید می شود و مانع از رشد اندام های تناسلی زنان می شود و در عین حال رشد سایر اندام های تناسلی مرد را نیز افزایش می دهد.

آنتی مولرین هورمون (AMH)در مردان توسط سلول های سرتولی بیضه و در زنان توسط سلول های گرانولوزای تخمدان تولید می شود غلظت سرمی آنتی مولرین هورمون (AMH) در پسران زیر 2 سال افزایش می یابد و سپس تا زمان بلوغ کاهش شدید وجود دارد. در افراد مونث، غلظت AMH سرم هنگام تولد بسیار کم است، پس از بلوغ به اوج خود می رسد، پس از آن با افزایش سن به تدریج کاهش می یابد و در یائسگی غیرقابل تشخیص است.

سلول های سرتولی بیضه

سلول های سرتولی بیضه

سلول های گرانولوزای تخمدان

سلول های گرانولوزای تخمدان

در دختران، سطوح پایینی از آنتی مولرین هورمون (AMH) تولید می شود، بنابراین امکان ایجاد ساختارهای باروری زنان فراهم می شود. سطح آنتی مولرین هورمون (AMH) در دختران جوان تا زمان بلوغ پایین است، زمانی که تخمدان ها شروع به تولید آن می کنند، سطح آن افزایش می یابد. آنتی مولرین هورمون (AMH) سپس در زنان در دوران باروری به طور پیوسته کاهش می یابد، پس از یائسگی بسیار کم و در نهایت غیرقابل تشخیص می شود.

میزان ترشح آنتی مولرین هورمون (AMH) در مردان و زنان

میزان ترشح آنتی مولرین هورمون (AMH) در مردان و زنان
آبی: مردان
بنفش: زنان

آنتی مولرین هورمون (AMH) برای یک زن در دوران باروری مهم است. در هنگام تولد، یک زن حدود یک میلیون تخمک دارد که تعداد آنها به طور طبیعی در دوران کودکی به حدود 500000 تخمک کاهش می یابد. فقط تعداد کمی از این تخمک های باقی مانده در مرحله بلوغ فولیکول – یکی یکی به عنوان بخشی از چرخه قاعدگی ماهانه زنان قرار می گیرند.

آنتی مولرین هورمون (AMH) تأثیر متعادل کننده ای بر عملکردهای چرخه ای ماهانه هورمون تحریک کننده فولیکول (FSH) و هورمون لوتئینیزه کننده (LH) در طی فرآیند بلوغ و رهاسازی تخمک (تخمک گذاری) دارد. میزان آنتی مولرین هورمون (AMH) موجود بازتاب این رشد فولیکولی است.

رابطه آنتی مولرین هورمون (AMH) و تعداد تخمک ها

رابطه آنتی مولرین هورمون (AMH) و تعداد تخمک ها

مطالعات نشان داده است که سطح AMH ممکن است در تعیین پتانسیل باقی مانده تخمک زن (ذخیره تخمدان) و احتمال باردار شدن او مفید باشد. آنتی مولرین هورمون (AMH) در طول دوران باروری کاهش می یابد، با نزدیک شدن به دوران یائسگی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و معمولاً پس از یائسگی تقریباً غیرقابل تشخیص است. تعیین سطح AMH ممکن است در ارزیابی وضعیت باروری فعلی یک زن مفید باشد و ممکن است شروع یائسگی را پیش بینی کند.

با افزایش سن، ذخیره عملکردی تخمدان در نتیجه فرسودگی مخزن فولیکول اولیه کاهش می یابد. این منجر به کاهش تعداد فولیکول‌های کوچک آنترال و در نتیجه کاهش سطح AMH سرم می‌شود که در یائسگی به سطوح غیرقابل تشخیص می‌رسد.

افزایش سطح آنتی مولرین هورمون (AMH) می تواند ناشی از  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) باشد. فولیکول های اضافی که در این سندرم رخ می دهد مقدار زیادی غیرطبیعی AMH تولید می کند. نشان داده شده است که وقتی AMH وجود نداشته باشد، نرخ سریع‌تری برای جذب فولیکولی اولیه مشاهده شده است که منجر به نارسایی زودرس تخمدان می‌شود. با این حال، منطقی است که با افزایش سطح AMH، جذب فولیکولی مهار می شود و در نتیجه بیماری هایی مانند سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) ایجاد می شود.

عملکرد آنتی مولرین هورمون (AMH)

عملکرد آنتی مولرین هورمون (AMH)

آنتی مولرین هورمون (AMH) همچنین نقش مهمی در تمایز جنسی در جنین دارد. در چند هفته اول بارداری، یک نوزاد در حال رشد می تواند اندام های تناسلی مرد یا زن را توسعه دهد. تولید AMH و آندروژنها توسط دو بیضه موجود در نوزاد پسر مانع از رشد اندامهای تناسلی زنان (مجاری مولرین که در جنین نر و ماده وجود دارد) و تشکیل سایر اندامهای تناسلی مرد را افزایش می دهد.

اگر مقدار کافی آنتی مولرین هورمون (AMH) در طی این فرایند در دسترس نباشد یا وجود نداشته باشد، ممکن است اندام های زنانه و مردانه ایجاد شوند. نوزاد متولد شده با دستگاه تناسلی مبهم ممکن است فوراً به عنوان مرد یا زن شناخته نشود.

غلظت آنتی مولرین هورمون (AMH) سرم در برخی از بیماران مبتلا به تومورهای سلولی گرانولوزای تخمدان افزایش می یابد که تقریباً 10٪ از تومورهای تخمدان را تشکیل می دهند. AMH، همراه با آزمایش های مرتبط از جمله اینهیبین A و B ،استرادیول و آنتی ژن سرطانی 125  [CA 125]، می تواند برای تشخیص و پایش  این بیماران مفید باشد.

عوامل مداخله گر در آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH):

 • تداخل در غلظت بیوتین بالای 30 نانوگرم در میلی لیتر مشاهده می شود. تا حداقل 12 ساعت پس از آخرین تجویز بیوتین، نباید از بیمارانی که درمان با دوزهای بالای بیوتین دریافت می کنند، نمونه گرفته شود.
 • داروهای زیر ممکن است با این آزمایش تداخل داشته باشند، Cetrotide (cetrorelix)، Ovitrelle، Endometrin (پروژسترون) و فولیستاتین: از این آزمایش برای تجزیه و تحلیل نمونه های بیمارانی که 1 یا بیشتر از این محصولات را طی 1 تا 2 هفته پس از آزمایش دریافت کرده اند استفاده نکنید.
 • در موارد نادر، تداخل ناشی از تیترهای بسیار بالای آنتی بادی ها در برابر آنتی بادی های اختصاصی آنالیت، استرپتاویدین یا روتنیم ممکن است رخ دهد. در صورتی که نتیجه با تظاهرات بالینی مرتبط نباشد، باید به آزمایشگاه اطلاع داده شود.
 • برای اهداف تشخیصی، نتایج باید همیشه همراه با سابقه پزشکی، معاینه بالینی و سایر یافته‌های بیمار ارزیابی شوند.
 • در صورت استفاده به عنوان تومور مارکر، نتایج آزمایش را نمی توان به عنوان شواهد مطلق برای وجود یا عدم وجود بیماری بدخیم تفسیر کرد.

محدوده مرجع آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH):

Males

 • <2 years: 18-283 ng/mL
 • 2-12 years: 8.9-109 ng/mL
 • >12 years: <13 ng/mL

Females

 • <3 years: 0.11-4.2 ng/mL
 • 3-6 years: 0.21-4.9 ng/mL
 • 7-11 years: 0.36-5.9 ng/mL
 • 12-14 years: 0.49-6.9 ng/mL
 • 15-19 years: 0.62-7.8 ng/mL
 • 20-24 years: 1.2-12 ng/mL
 • 25-29 years: 0.89-9.9 ng/mL
 • 30-34 years: 0.58-8.1 ng/mL
 • 35-39 years: 0.15-7.5 ng/mL
 • 40-44 years: 0.03-5.5 ng/mL
 • 45-50 years: <2.6 ng/mL
 • 51-55 years: <0.88 ng/mL
 • >55 years: <0.03 ng/mL

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) استفاده می شود؟

آنتی مولرین هورمون (AMH) یک آزمایش معمول نیست اما ممکن است در شرایط خاص مفید باشد.

آزمایش آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) در زنان:

زنان در سنین باروری ممکن است از آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) به همراه سایر تست های هورمونی مانند استرادیول و FSH برای تخمین زمان باقی مانده برای باردار شدن (ذخیره تخمدان) در هنگام بررسی ناباروری استفاده کنند. این آزمایش ها در ارزیابی عملکرد تخمدان و احتمالاً در پیش بینی شروع یائسگی مفید است. در این موارد، استفاده بالینی به بهترین وجه محدود به زنانی است که به دنبال باروری هستند نه پیش بینی زمان یائسگی.

گاهی اوقات ممکن است آنتی مولرین هورمون (AMH) برای زنی که تحت روشهای کمک باروری مانند لقاح آزمایشگاهی (IVF) قرار می گیرد، درخواست شود. غلظت آنتی مولرین هورمون (AMH) موجود با واکنش احتمالی وی به درمان مرتبط است. سطح پایین آنتی مولرین هورمون (AMH) نشان دهنده پاسخ ضعیف تخمدان است و نشان می دهد که تعداد تخمک پس از تحریک تخمدان بازیابی می شود. برای این منظور، معمولاً همراه با سایر تست های هورمونی و سونوگرافی واژینال (برای شمارش تعداد فولیکول ها به عنوان بازتاب میزان تخمک زن) درخواست می شود.

آنتی مولرین هورمون (AMH)ممکن است برای تعیین اینکه آیا یک زن وارد یائسگی شده است استفاده شود.

ممکن است برای ارزیابی سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) از آزمایش AMH بهره برد. AMH ممکن است به دلیل افزایش تعداد فولیکول های موجود افزایش یابد.

برخی از سرطان های تخمدان باعث افزایش سطح آنتی مولرین هورمون (AMH) می شوند. اگر هورمون در ابتدا افزایش یافته باشد، می توان از این آزمایش به عنوان نشانگر تومور برای پایش پاسخ به درمان و نظارت بر عود استفاده کرد.

آزمایش آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) در نوزادان

در نوزادی با اندام تناسلی خارجی که به وضوح مرد یا زن نیست (دستگاه تناسلی مبهم)، ممکن است آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) همراه با آزمایش آنالیز کروموزوم، آزمایش هورمون و گاهی اوقات اسکن تصویربرداری برای کمک به تعیین جنسیت نوزاد انجام شود.

دستگاه تناسلی مبهم

دستگاه تناسلی مبهم

در پسر بچه ای که بدون بیضه های قابل مشاهده متولد می شود، سطوح پایین آنتی مولرین هورمون (AMH) ممکن است ابهام دستگاه تناسلی را نشان دهد. اگر بیضه ها پایین نیامده اند اما در شکم وجود دارند، این آزمایش ممکن است برای تعیین عملکرد طبیعی آنها با اندازه گیری سطح AMH مورد استفاده قرار گیرد.

چه زمانی آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) درخواست می شود؟

هنگام ارزیابی عملکرد تخمدان و مشکلات باروری، به ویژه هنگام در نظر گرفتن روشهای کمک باروری مانند لقاح آزمایشگاهی (IVF)، ممکن است آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) در زنان درخواست شود. ممکن است زمانی درخواست شود که یک پزشک بخواهد تعیین کند آیا یک زن وارد یائسگی شده است یا خیر.

آنتی مولرین هورمون (AMH) ممکن است زمانی درخواست شود که زن علائم و نشانه های سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) را داشته باشد. برخی از این موارد عبارتند از:

 • خونریزی غیرطبیعی رحم
 • آکانتوز نیگریکانس
 • آکنه
 • عدم وجود چرخه قاعدگی (آمنوره)
 • کاهش اندازه سینه
 • بزرگ شدن تخمدان ها
 • موهای زائد صورت و بدن (هیرسوتیسم) شامل الگوهای رشد موی مردانه است، مانند موهای صورت، ناحیه ساق پا، چانه، لب بالا، خط وسط شکم، قفسه سینه، آرئول، کمر، باسن و قسمت داخلی ران
 • افزایش وزن/چاقی، با توزیع چربی در مرکز بدن
 • برچسب های پوستی در زیر بغل یا گردن
 • موهای نازک، با طاسی مردانه
سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

آنتی مولرین هورمون (AMH) ممکن است به طور دوره ای برای زنی مبتلا به سرطان تخمدان تولیدکننده AMH درخواست شود تا بر اثربخشی درمان نظارت داشته باشد و از نظر عود نیز مونیتور شود.

نتیجه آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) چه چیزی را نشان می دهد؟

زنان

 • در طول دوران باروری یک زن، کاهش سطح AMH ممکن است نشان دهنده تعداد و کیفیت پایین تخمک ها (ذخیره تخمدان کم) با کاهش باروری باشد و در نتیجه حداقل یا کمتر به درمان IVF پاسخ دهد. همچنین می تواند نشان دهد که تخمدان ها به طور طبیعی کار نمی کنند (نارسایی زودرس تخمدان). افزایش آنتی مولرین هورمون (AMH) ممکن است نشان دهنده افزایش یا حتی پاسخ بیش از حد به IVF و نیاز به تنظیم این روش باشد.
 • کاهش سطح و/یا کاهش قابل توجه آنتی مولرین هورمون (AMH) ممکن است نشانه شروع قریب الوقوع یائسگی یا ورود زن به یائسگی باشد. میزان منفی AMH در زنان در دوران نوزادی و پس از یائسگی طبیعی است.
 • افزایش سطح آنتی مولرین هورمون (AMH) اغلب با سندرم تخمدان پلی کیستیک(PCOS) مشاهده می شود، اما تست تشخیصی این وضعیت نیست.
 • هنگامی که از آنتی مولرین هورمون (AMH) به عنوان ابزاری برای پایش سرطان تخمدان تولیدکننده AMH استفاده می شود، کاهش AMH نشان دهنده پاسخ به درمان است در حالی که افزایش ممکن است عود سرطان را نشان دهد.
 • در زنانی که ویژگی های مردانه را نشان می دهند، اگر سطح AMH در محدوده مرجع مردان باشد، به احتمال زیاد از تومور یا بافت بیضه ناشی می شود و اگر سطوح آن در محدوده زن باشد، احتمالاً از غدد فوق کلیوی است.

نوزادان

 • در نوزادان پسر، عدم وجود یا سطوح پایین آنتی مولرین هورمون (AMH) ممکن است نشان دهنده مشکل ژن AMH واقع در کروموزوم 19 باشد که تولید AMH را هدایت می کند و ممکن است در بیضه های پنهان یا ناکارآمد مشاهده شود.
 • کمبود هورمون های مردانه ممکن است باعث ایجاد ابهام در دستگاه تناسلی و ایجاد ساختارهای تولید مثل داخلی غیرطبیعی شود. سطوح طبیعی AMH و آندروژن ها در نوزادان پسر که بیضه هایشان پایین نیامده است نشان می دهد که آنها وجود داشته و عملکردی دارند اما از نظر جسمی در جایی که تصور می شود قرار ندارند.

آماده شدن نتایج آزمایش آنتی مولرین هورمون (AMH) چقدر طول می کشد؟

این آزمایش نیاز به تجهیزات تخصصی دارد و باید در آزمایشگاه انجام شود. ممکن است نیاز باشد خون شما به آزمایشگاه مرجع ارسال شود و ممکن است یک تا چند روز طول بکشد تا نتایج در دسترس باشد.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

برخی در جامعه پزشکی از استفاده از AMH به عنوان یک آزمایش معمول برای پیش بینی پایان باروری و شروع یائسگی حمایت می کنند، اما در مورد این استفاده اتفاق نظر وجود ندارد. این آزمایش به عنوان یک آزمایش تشخیصی یا “مستقل” در نظر گرفته نمی شود، بلکه یک آزمایش است که از تشخیص یکی از شرایط ذکر شده پشتیبانی می کند.

سایر هورمون های زنانه با چرخه ماهانه زن در نوسان هستند. با این حال، AMH با رشد فولیکول ها با سرعت نسبتاً ثابت در طول ماه تولید می شود. همچنین تحت تأثیر داروهای ضد بارداری خوراکی یا حاملگی قرار نمی گیرد. گاهی که یک زن شروع به بروز ویژگی های مردانه می کند (virilization) ممکن است آزمایش AMH درخواست شود.

برای اهداف تشخیصی، نتایج باید همیشه همراه با سابقه پزشکی بیمار، معاینه بالینی و سایر یافته ها ارزیابی شود.

ایمونواسی های AMH استاندارد نیستند و مقادیر به دست آمده با روش ها یا کیت های سنجش مختلف ممکن است متفاوت باشند و نمی توانند به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند.

در صورت استفاده به عنوان نشانگر تومور، نتایج آزمایش را نمی توان به عنوان شواهد مطلق برای وجود یا عدم وجود بیماری بدخیم تفسیر کرد.

سندروم کلاین فلتر و آنتی مولرین هورمون (AMH):

سندرم کلاین فلتر با تسریع تخلیه سلول های زایای مشخص می شود و تقریباً در 10 تا 12 درصد از مردانی که با آزواسپرمی غیر انسدادی مراجعه می کنند، رخ می دهد. در این بیماران، غلظت AMH سرم تا زمان بلوغ در محدوده مرجع است و پس از آن، غلظت AMH به طور غیر طبیعی پایین یا غیرقابل تشخیص کاهش می یابد.

علایم سندرم کلاین فلتر

علایم سندرم کلاین فلتر

تاخیر بلوغ و هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک مادرزادی (HH) تظاهرات بالینی تاخیر در بلوغ جنسی در پسران قبل از بلوغ را بروز می دهند. سطوح گنادوتروپین و تستوسترون در پسران قبل از بلوغ بسیار پایین است و بنابراین اهمیت بالینی کمی دارند. بنابراین، اندازه گیری AMH در تشخیص افتراقی تاخیر بلوغ و HH مادرزادی مفید است. در بیماران مبتلا به HH مادرزادی، غلظت AMH به طور غیر طبیعی پایین است، در حالی که در تاخیر بلوغ غلظت AMH در فاصله مرجع قبل از بلوغ خواهد بود.

در سایت Cleveland Clinic در مورد آنتی مولرین هورمون (AMH) بیشتر بخوانید:

AMH نقش کلیدی در رشد اندام های جنسی کودک در دوران بارداری دارد. سطح AMH در نوزادان پسر بالاتر است، زیرا این امر مانع از رشد اندام های تناسلی زنانه می شود. نوزادان دختر برای رشد خود فقط به مقدار کمی AMH نیاز دارند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
برچسب ها:

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

2019 review performed by Olajumoke Oladipo, MD, DABCC, FAACC, Assistant Professor, Department of Pathology and Lab Medicine, Penn State Milton S. Hershey Medical Center.

Anti Müllerian Hormone (AMH), Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/89711 through http://www.mayomedicallaboratories.com. Accessed January 2019.

Marie Lindhardt Johansen et al. Anti-Müllerian Hormone and Its Clinical Use in Pediatrics with Special Emphasis on Disorders of Sex Development. International Journal of Endocrinology Volume 2013, Article ID 198698, 10 pages. Available online at http://dx.doi.org/10.1155/2013/198698. Accessed January 2019.

Inthrani R. Indran et al. Simplified 4-Item Criteria for Polycystic Ovary Syndrome A Bridge Too Far? Clin Endocrinol. 2018;89:202-211. Available online at https://www.medscape.com/viewarticle/899873. Accessed online January 2019.

Infertility. ARUP Consult [On-line information]. Available online at https://arupconsult.com/content/infertility. Accessed January 2019.

The North American Menopause Society. Clinical Care Recommendations, Chapter 1: Menopause. Available online at http://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-1-menopause. Accessed January 2019.

International evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome 2018. Available online at https://www.pcoschallenge.org/pdf/PCOS-Evidence-Based-Guideline.pdf. Accessed January 2019.

(October 24, 2018) FDA Permits Marketing of a Diagnostic Test to Aid in the Determination of Menopausal Status. U.S. Food and Drug Administration. Available online at https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm624284.htm. Accessed January 2019.

Douglas, D. (2010 December 9). Anti-Mullerian Hormones Drop as Women Age. Medscape Today from Reuters Health Information [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/733995. Accessed May 2011.

Pasquali, R. et. al. (2011 March 29). Research in Polycystic Ovary Syndrome Today and Tomorrow. Medscape Today from Clin Endocrinol. 2011;74(4):424-433 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/739208. Accessed May 2011.

Vorvick, L. (Updated 2010 September 3). Anorchia. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001185.htm. Accessed May 2011.

Bayrak-Toydemir, P. (Updated 2010 July). Infertility. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/Infertility.html?client_ID=LTD#tabs=0. Accessed May 2011.

(© 1995–2011). Unit Code 89711: Antimullerian Hormone (AMH), Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/89711. Accessed May 2011.

Sowers, M. et. al. (2008 September) Anti-Mullerian Hormone and Inhibin B in the Definition of Ovarian Aging and the Menopause Transition. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol. 93, No. 9 3478-3483. [On-line information]. Available online at http://jcem.endojournals.org/cgi/content/full/93/9/3478. Accessed May 2011.

Achermann, J. Editor et. al. (2011 March). Ambiguous Genitalia. The Hormone Foundation [On-line information]. PDF available for download at http://www.hormone.org/Resources/upload/Ambiguous-Genitalia-Bilingual-WEB.pdf. Accessed May 2011.

Woznicki, K. (2010 June 28). Blood Test Helps Predict Menopause. Medscape Today from WebMD Health News [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/724256. Accessed May 2011.

Eckman, A. (Updated 2010 August 31). Androgen insensitivity syndrome. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001180.htm. Accessed May 2011.

Kronenberg, H. et. al. (© 2008). Williams Textbook of Endocrinology, 11th Edition: Saunders Elsevier, Philadelphia, PA. Pp 793, 800, 828.

Visser JA, et. Al: Anti-Mullerian hormone: a new marker for ovarian function. Reproduction 131:1-9, 2006.

Durlinger ALL, et. Al: Regulation of ovarian function: the role of anti-Mullerian hormone. Reproduction 124:601-609, 2002.

La Marca A, Volpe A: Anti-Mullerian hormone (AMH) in female reproduction: Is measurement of circulating AMH a useful tool? Clin Endrocrinol 64:603-610, 2006.

La Marca A, Volpe A: The anti-Mullerian hormone and ovarian cancer. Human Reproduction Update 13:265-273, 2007.

(Updated 2013 March 22). How is infertility diagnosed? Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development [On-line information]. Available online at http://www.nichd.nih.gov/health/topics/infertility/conditioninfo/Pages/diagnosed.aspx. Accessed January 2015.

(2014). What You Should Know About Your Reproductive Time Span. The North American Menopause Society, Menopause, v21 (1) [On-line information]. Available online at http://www.menopause.org/docs/default-source/for-women/what_you_should_know_about_your_reproductive_time-16.pdf. Accessed January 2015.

Storck, S. (Updated 2014 February 24). Infertility. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001191.htm. Accessed January 2015.

(Updated 2013 June 20). Infertility FAQs. Centers for Disease Control and Prevention, Reproductive Health [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/reproductivehealth/Infertility/. Accessed January 2015.

Shifren, J. and Gass, M. (2014). The North American Menopause Society Recommendations for Clinical Care of Midlife Women. Menopause. v21 (10):1038-1062 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/832641. Accessed January 2015.

Puscheck, E. and Woodard, T. (Updated 2014 November 17). Infertility. Medscape Drugs & Diseases [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/274143-overview#showall. Accessed January 2015.

(© 1995–2014). Anti Müllerian Hormone (AMH), Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/89711. Accessed January 2015.

https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/overview/608824#Clinical-and-Interpretive

این مقاله برای شما مفید بود؟

6 دیدگاه

 1. Avatar
  مائده 30 بهمن 1401 در 9:50 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر
  بنده مشکل بارداری دارم. البته قبلش آزمایش AMH انجام دادم و عددش تو رنج نرمال بود. بعد چند بار اقدام کردن که باردار نشدم وقتی به دکتر مراجعه کردم یه سری آمپول بهم داد که تزریق کردم. بعد چند ماه که دوباره این آزمایش رو دادم عددش خیلی اومده بود پایین. الان چیکار باید بکنم؟

  • Avatar
   دکتر فرزاد باباخانی 30 بهمن 1401 در 6:18 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   حتما وضوع را با پزشک معالج خود در میان بگذارید.
   احتمالا داروهای آزاد کننده تخمک برای شما تجویز شده است (برای بالا بردن شانس لقاح)
   توصیه می شود همسرتان نیز مورد آزمایش و بررسی های دقیق قرار گیرند.
   آرزوی سلامتی

 2. Avatar
  مهسا 24 اسفند 1401 در 8:07 ق.ظ - پاسخ دادن

  سلام
  این آزمایش رو چند وقت یکبار باید انجام داد؟

 3. Avatar
  الهام 24 اسفند 1401 در 8:51 ق.ظ - پاسخ دادن

  آزمایش AMH تحت پوشش بیمه هست یا نه؟
  م انجام دادم خیلی گرون بود

  • Avatar
   دکتر فرزاد باباخانی 24 اسفند 1401 در 3:58 ب.ظ - پاسخ دادن

   سلام و درود
   خیر این آزمایش به صورت آزاد است و تحت پوشش بیمه های پایه نیست

ثبت دیدگاه

Go to Top