آزمایش Anti CCP | آنتی بادی پپتیدی سیترولینه حلقوی | آنتی Cyclic Citrullinated Peptide Antibody | CCP

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آزمایش Anti CCP | آنتی بادی پپتیدی سیترولینه حلقوی | آنتی Cyclic Citrullinated Peptide Antibody | CCP

Anti CCP یا آنتی بادی پپتیدهای سیترولین دار ضد حلقوی (Anti-CCP) نوعی اتوآنتی بادی هستند، آنتی بادی که علیه آنتی ژن های طبیعی بدن شما عمل می کند. Anti CCP معمولاً در صورت ابتلا به آرتریت روماتوئید تولید می شود. این اتوآنتی بادی ها شروع به هدف قرار دادن و حمله به بافت های سالم می کنند. آرتریت روماتوئید یک بیماری خودایمنی پیشرونده است که باعث درد، تورم و سفتی مفاصل می شود. Anti CCP در بیش از 75 درصد از افرادی که به آرتریت روماتوئید مبتلا هستند یافت می شود.

اسامی دیگر:

 • CCP Antibody
 • Citrulline Antibody
 • Anti-citrulline Antibody
 • Anti-cyclic Citrullinated Peptide
 • Anti-CCP
 • ACPA

چرا آزمایش Anti CCP درخواست می شود؟

 • کمک به تشخیص آرتریت روماتوئید (RA) و تمایز آن از سایر انواع آرتریت
 • گاهی اوقات برای کمک به ارزیابی پیش آگهی یک بیمار مبتلا به RA
 • تمایز RA از سایر آرتریت های التهابی یا بیماری های بافت همبند

چه زمانی آزمایش Anti CCP بایستی انجام شود؟

اگر بیمار دارای التهاب مفاصل و/یا پلی آرتریت التهابی تشخیص داده نشده یا تمایز نیافته باشد (علائمی که ممکن است نشان دهد اما هنوز معیارهای RA را برآورده نمی کند) و پزشک مشکوک به RA باشد.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش Anti CCP:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش Anti CCP

شرایط نگهداری دمایی نمونه برای آزمایش Anti CCPشرایط قبول یا رد نمونه آزمایش Anti CCP

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش انجام آزمایش Anti CCP:

سنجش ایمونوسوربنت مرتبط با آنزیم (ELISA)

شرح روش

آنتی‌بادی‌های سیترولین دار سیترولین دار چرخه‌ای (CCP) در سرم با اتصال به چاهک‌های یک صفحه میکروتیتر تجاری پوشیده شده با CCP مصنوعی شناسایی می‌شوند. در طی اولین انکوباسیون، آنتی بادی های سرم به CCP جذب شده و فاز جامد متصل می شوند. سپس چاهک ها شسته می شوند تا ترکیبات سرم غیر متصل شونده حذف شوند و آنتی بادی ضد IgG انسانی بز نشاندار شده با پراکسیداز ترب کوهی اضافه می شود.

پس از انکوباسیون بیشتر و شستشو برای حذف کونژوگه غیر متصل، سوبسترا (3،3’،5،5′ tetrametylbenzidine) اضافه می شود و اجازه می دهیم انکوبه شود. واکنش بین آنزیم و سوبسترا متوقف شده و رنگ در چاهک ها در صفحه خوان میکروتیتر اندازه گیری می شود. غلظت آنتی بادی های CCP با مقایسه با منحنی استاندارد 5 نقطه ای تعیین می شود.

آمادگی قبل از انجام آزمایش Anti CCP:

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش Anti CCP مورد بررسی قرار می گیرد؟

Anti CCP در تشخیص بیماران مبتلا به التهاب مفصل غیرقابل توضیح مفید هستند، به ویژه زمانی که آزمایش خون سنتی، فاکتور روماتوئید (RF) منفی یا کمتر از 50 واحد در میلی لیتر باشد.

Anti CCP بخشی از گروهی از آنتی‌بادی‌ها به نام آنتی‌بادی‌های پپتید/پروتئین ضد سیترولین دار است که شامل Anti MCV نیز می‌شود. Anti CCP در اوایل دوره آرتریت روماتوئید (RA) ظاهر می شود و در خون اکثر بیماران مبتلا به این بیماری وجود دارد. هنگامی که آنتی بادی های سیترولین در خون بیمار شناسایی می شوند، احتمال ابتلای بیمار به RA زیاد است. در میان بیماران مبتلا به RA اولیه، 30 تا 40 درصد ممکن است افزایش RF نداشته باشند، که تشخیص را در مرحله اولیه دشوار می کند.

متابولیسم Anti CCP

متابولیسم Anti CCP

اگر Anti CCP یا Anti MCV بالا باشد، تشخیص می تواند RA باشد، حتی اگر RF منفی باشد. این امر مهم است زیرا درمان تهاجمی در مراحل اولیه RA از پیشرفت آسیب مفاصل جلوگیری می کند. Anti CCP ممکن است سال ها قبل از شروع بالینی آرتریت یا افزایش قابل توجه RF افزایش یابد. هنگامی که این دو آنتی بادی با هم استفاده می شوند، ویژگی برای تشخیص آرتریت روماتوئید 99.1٪ است.

حساسیت و اختصاصیت Anti CCP و RF در آرتریت روماتوئید

حساسیت و اختصاصیت Anti CCP و RF در آرتریت روماتوئید

سایر بیماری های التهابی خود ایمنی به ندرت با افزایش سطح Anti CCP مرتبط هستند. همچنین ممکن است در تمایز سایر شرایطی که می‌توانند شبیه RA باشند، مفید باشد و در مواقعی باعث نتایج تست RF مثبت شود (به عنوان مثال، پلی میالژی روماتیکا و آرتروپاتی پاروویروسی).

حضور Anti CCP در دیگر بیماری ها

حضور Anti CCP در دیگر بیماری ها

تصور می شود که Anti CCP به طور مستقیم در پاتوژنز RA نقش دارند. پروتئین‌های سیترولینه در بافت سینوویال التهابی بیماران مبتلا به RA یافت می‌شوند و ممکن است یک مکانیسم هومورال برای التهاب مفصل ایجاد کنند که RA را برجسته می‌کند. وجود Anti CCP در RA نشان دهنده شکل تهاجمی تر و مخرب تر این بیماری است. همچنین نشانگرهای زیستی برای پیشرفت بیماری هستند.

برخی احساس می‌کنند که RA آنتی‌بادی مثبت سیترولینه و RA آنتی‌بادی منفی سیترولینه از نظر بالینی موجودیت‌های بیماری متفاوتی هستند – که اولی عواقب بسیار بدتری دارد. بیماران RA با Anti CCP مثبت دارای مفاصل متورم بیشتری هستند و تخریب رادیولوژیک بیشتری نسبت به بیماران ضد بدن منفی سیترولین دار مبتلا به RA دارند.

آزمایش آنتی بادی پپتید سیترولین دار حلقوی (CCP) وجود Anti CCP را در خون تشخیص می دهد. سیترولین یک اسید آمینه غیرمعمول (بلوک سازنده پروتئین) است که با تغییر اسید آمینه آرژنین ایجاد می شود. گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که تبدیل آرژنین به سیترولین که منجر به پروتئین‌های “سیترولینه شده” در پوشش مفاصل می‌شود، ممکن است هدف آنتی‌بادی‌های Anti CCP در RA باشد، که ممکن است به فرآیند التهابی در RA کمک کند.

حقایقی در مورد Anti CCP

حقایقی در مورد Anti CCP

اهمیت بالینی آزمایش Anti CCP:

آرتریت روماتوئید: RF و Anti CCP بخشی از پانل روماتوئیدی هستند که برای تشخیص و نظارت بر RA انجام می شود.

اگرچه کمتر رایج است، آزمایش Anti CCP ممکن است در سایر اختلالات خودایمنی، از جمله سندرم شوگرن و لوپوس شناسایی شوند. نتایج مثبت برای آزمایش Anti CCP همچنین می تواند در بیماران مبتلا به سل فعال (TB) و در برخی از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ریوی رخ دهد.

محدوده مرجع آزمایش Anti CCP:

 • < 20.0 U (Negative)
 • 20.0-39.9 U (Weak Positive)
 • 40.0-59.9 U (Positive)
 • > or =60.0 U (Strong Positive)

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش Anti CCP استفاده می شود؟

آرتریت روماتوئید یک بیماری مزمن سیستمیک است که باعث التهاب، درد، سفتی و تغییرات مخرب در دست‌ها، پاها و سایر مفاصل در سراسر بدن می‌شود. درمان های مختلفی برای به حداقل رساندن عوارض RA وجود دارد، اما آنها به تشخیص دقیق و شروع درمان قبل از ایجاد آسیب قابل توجه مفصل بستگی دارند.

آرتریت روماتوئید

آرتریت روماتوئید

فاکتور روماتوئید (RF) اصلی ترین آزمایش اتوآنتی بادی است که برای کمک به تشخیص RA و تمایز آن از سایر انواع آرتریت و سایر فرآیندهای التهابی استفاده می شود. با این حال، تست RF قابل اعتماد نیست. می تواند در بیمارانی که علائم بالینی RA دارند منفی و در بیمارانی به عنوان مثال در بیماران مبتلا به عفونت یا در افراد مسن که این علائم را ندارند مثبت باشد.

Anti CCP برای تشخیص RA بسیار اختصاصی تر هستند، به این معنی که در صورت وجود، احتمال بیشتری وجود دارد که نشان دهنده وجود RA باشد.

Anti CCP همچنین می تواند در کمک به تشخیص زودرس RA مفید باشد. افزایش غلظت Anti CCP ممکن است در تعداد قابل توجهی از بیمارانی که نتیجه RF منفی دارند مشاهده شود و بنابراین می تواند به تشخیص کمک کند. با توجه به کالج آمریکایی روماتولوژی، Anti CCP ممکن است در حدود 50 تا 60٪ از بیماران مبتلا به RA اولیه (در اوایل 3 تا 6 ماه پس از شروع علائم) شناسایی شود.

بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید اولیه Anti CCP مثبت ممکن است به بیماری فرسایشی بیشتری نسبت به بیماران بدون Anti CCP مبتلا شوند. تشخیص زودهنگام RA به پزشکان اجازه می دهد تا درمان تهاجمی این بیماری را آغاز کنند و عوارض مرتبط و آسیب بافتی را به حداقل برسانند.

همچنین ممکن است از Anti CCP برای کمک به ارزیابی احتمال بروز آرتریت روماتوئید در بیماران مبتلا به پلی آرتریت تمایز نیافته درخواست شود (کسانی که علائم آنها ممکن است نشان دهد اما هنوز معیارهای کامل RA را برآورده نمی کند). دلیل مفید بودن آن در تظاهرات بالینی دشوار این است که Anti CCP یک آزمایش اختصاصی تر برای RA نسبت به RF سنتی است. با توجه به کالج آمریکایی روماتولوژی، تقریباً 95٪ از بیماران با Anti CCP مثبت در آینده به RA مبتلا خواهند شد.

چه زمانی آزمایش Anti CCP درخواست می شود؟

Anti CCP را می توان به همراه مواردی که بیمار دارای علائم حاکی از RA است یا پلی آرتریت تمایز نیافته تشخیص داده شده است درخواست کرد. در بسیاری از موارد، زمانی که علائم بالینی، مانند درد متقارن مفصلی و التهاب، پزشک را به مشکوک شدن سوق دهد، ممکن است به عنوان یک آزمایش بعدی برای آزمایش RF منفی استفاده شود.

علائم آرتریت روماتوئید شامل درد مفاصل هنگام استراحت و حرکت است. مفاصل ممکن است گرم، حساس یا متورم شوند. سفتی صبحگاهی و سفتی پس از استراحت که معمولاً بیش از 30 دقیقه طول می کشد نیز از علائم شایع هستند. علائم اضافی آرتریت روماتوئید شامل خستگی، تب های متناوب درجه پایین و از دست دادن اشتها است.

اثرارت آرتریت روماتوئید در بدن

اثرارت آرتریت روماتوئید در بدن

از آنجایی که Anti CCP به ندرت در بیماران بدون آرتریت روماتوئید یافت می شود، آزمایش Anti CCP ممکن است برای رد تشخیص آرتریت روماتوئید در بیماران مشکوک به سایر انواع اختلالات خودایمنی مانند آرتریت پسوریاتیک و آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان انجام شود.

نتیجه آزمایش Anti CCP چه چیزی را نشان می دهد؟

به عنوان یک قاعده، نتایج آزمایش به تنهایی، خارج از زمینه علائم و نشانه های بالینی، قابل تفسیر نیستند. با این وجود، اگر بیمار هم از نظر Anti CCP و هم RF مثبت باشد، احتمال ابتلا به RA بسیار زیاد است و ممکن است به شکل شدیدتری از بیماری مبتلا شود. اگر بیمار از نظر Anti CCP مثبت باشد اما RF نباشد و علائم بالینی نشان دهنده RA باشد، احتمال دارد که او RA اولیه داشته باشد یا در آینده به RA مبتلا شود.

اگر بیمار برای Anti CCP منفی باشد اما RF مثبت داشته باشد، علائم و نشانه‌های بالینی در تعیین اینکه آیا بیمار مبتلا به RA در مقایسه با برخی بیماری‌های التهابی دیگر است، مهم‌تر است. به یاد داشته باشید که RF، به ویژه نتایج ضعیف RF، در بیماران مبتلا به عفونت و در افراد مسن دیده می شود.

اگر بیمار برای هر دو Anti CCP و RF منفی باشد، احتمال ابتلا به RA کمتر است. با این حال، باید تاکید کرد که RA یک تشخیص بالینی بر اساس علائم، معاینه و رادیولوژی بیمار است و ممکن است در غیاب اتوآنتی بادی‌های مثبت انجام شود.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

تست Anti-CCP برای پایش بیماری در RA مفید نیست.

آیا همه باید برای Anti CCP آزمایش شوند؟

خیر. Anti CCP به عنوان آزمایش غربالگری توصیه نمی شود. مانند، بهتر است برای بیمارانی استفاده شود که علائم بالینی آنها حاکی از آرتریت تمایز نیافته است یا قبلاً تشخیص داده شده است. Anti CCP بهتر است در بیمارانی با ویژگی‌های پیشنهادی RA که RF آنها منفی است استفاده شود. Anti-CCP در حال حاضر همچنین در کلینیک های تخصصی آرتریت اولیه برای شناسایی زودهنگام بیماران مبتلا به RA استفاده می شود.

آیا به آزمایش های بعدی نیاز است؟

بیماران ممکن است پس از آزمایش Anti-CCP به آزمایش بعدی نیاز داشته باشند. آزمایش بعدی به هدف آزمایش Anti-CCP، نتایج آزمایش و سایر عوامل جداگانه برای هر بیمار بستگی دارد.

تشخیص روماتیسم مفصلی مستلزم آن است که پزشکان عوامل متعددی از جمله علائم بیمار، نتایج معاینه فیزیکی و هر دو آزمایش آزمایشگاهی و تصویربرداری را ارزیابی کنند. بیمارانی که برای آرتریت روماتوئید آزمایش می‌شوند معمولاً به آزمایش‌های اضافی هم‌زمان یا پس از آزمایش Anti-CCP نیاز دارند.

آزمایش آرتریت روماتوئید شامل آزمایش بیمار برای Anti-CCP و فاکتور روماتوئید (RF) و همچنین آزمایش شواهد التهاب در خون است. آزمایش‌هایی که التهاب مشخصه آرتریت روماتوئید را تشخیص می‌دهند عبارتند از نرخ رسوب گلبول قرمز (ESR) و پروتئین واکنش‌گرC (CRP).

اگر بیمار علائم آرتریت روماتوئید را تجربه کند و آزمایش RF و آزمایش Anti-CCP منفی باشد، پزشکان ممکن است آزمایش آنتی بادی ضد هسته ای (ANA)، آزمایش هپاتیت B و هپاتیت C، تجزیه و تحلیل مایع سینوویال و همچنین آزمایش های تصویربرداری اضافی را توصیه کنند.

در سایت Medline Plus از آزمایش Anti CCP بیشتر خواهید خواند:
این آزمایش به دنبال آنتی بادی های CCP (پپتید سیترولین دار حلقوی) در خون می شود. Anti CCP، نوعی آنتی بادی به نام اتوآنتی بادی هستند. آنتی بادی ها و اتوآنتی بادی ها پروتئین هایی هستند که توسط سیستم ایمنی ساخته می شوند. آنتی بادی ها با مبارزه با مواد خارجی مانند ویروس ها و باکتری ها از شما در برابر بیماری محافظت می کنند. اتوآنتی بادی ها با حمله اشتباهی به سلول های سالم بدن می توانند باعث بیماری شوند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی
برچسب ها:

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

این مقاله تالیف شده است و یا منابع مربوطه ثبت نشده است.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه