آزمایش آندروستندیون | Androstenedione

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
21 آبان 1402
آزمایش آندروستندیون | Androstenedione

آندروستندیون یک هورمون استروئیدی است که در غدد جنسی و غدد فوق کلیوی هر دو جنس از دهیدرواپی آندروسترون سنتز می شود. و سپس توسط آنزیم 17 بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز به تستوسترون یا توسط کمپلکس آنزیم آروماتاز به استرون تبدیل می شود.

چرا آزمایش آندروستندیون درخواست می شود؟

 • برای کمک به ارزیابی عملکرد غده آدرنال
 • برای تشخیص تومورها یا سرطان های آدرنال
 • برای تعیین علت ویژگی های بدنی مردان (مرد شدن) در زنان یا بلوغ زودرس در پسران
 • بررسی میزان تولید آندروژن و عملکرد تخمدان در زنان یا عملکرد بیضه در مردان
 • وقتی مشکوک به هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) است
 • برای مانیتور درمان CAH

چه زمانی آزمایش آندروستندیون بایستی انجام شود؟

 • وقتی زن دارای موهای زائد صورت و بدن (هیرسوتیسم)، آکنه، بدون قاعدگی ماهانه (آمنوره)، کمتر از 6 تا 8 چرخه قاعدگی در سال (الیگومنوره) یا ناباروری باشد.
 • هنگامی که یک پسر در سن بلوغ بسیار زودرس (زودرس) قرار می گیرد یا دختری علائم مرد شدن را نشان می دهد.
 • هنگامی که بلوغ به تأخیر می افتد
 • هنگام تشخیص CAH
 • به صورت دوره ای هنگام درمان برای CAH

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آندروستندیون:

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/6 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش آندروستندیون

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-آندروستندیون-(Androstenedione)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-آندروستندیون-(Androstenedione)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش های مختلف انجام آزمایش آندروستندیون:

روش سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (ELISA):

الایزا یک روش آزمایشگاهی رایج است که برای آزمایش سطح آندروستندیون در خون استفاده می شود. این یک تست ایمونواسی است که از آنتی بادی های خاص برای تشخیص و اندازه گیری مقدار آندروستندیون در نمونه خون بیمار استفاده می کند.

در اینجا شرح گام به گام روش الایزا برای آزمایش آندروستندیون آورده شده است:

 • جمع‌آوری نمونه: نمونه خون بیمار جمع‌آوری می شود.
 •  آماده سازی نمونه: نمونه خون سپس سانتریفیوژ می شود تا سرم از سایر اجزای خون جدا شود. سپس سرم به یک لوله آزمایش پلاستیکی (لوله گاما) منقل می شود.
 • پوشش صفحه: چاهک های صفحه آزمایش با یک آنتی بادی اختصاصی که به آندروستندیون متصل می شود پوشیده شده است.
 • افزودن نمونه: نمونه سرم به چاهک های پلیت اضافه می شود. هر آندروستندیون در سرم به پوشش آنتی بادی روی چاهک متصل می شود.
 • شستشوی پلیت: پس از مدت زمان معینی انکوباسیون نمونه سرم با آنتی بادی های کف چاهک، صفحه با محلول بافر شسته می شود تا پروتئین های متصل نشده باقیمانده حذف شوند.
 • افزودن آنتی بادی تشخیصی: آنتی بادی دوم به پلیت اضافه می شود. این آنتی بادی با آنزیمی برچسب گذاری شده است و به یک اپی توپ جداگانه از آندروستندیون در نمونه متصل می شود.
 • افزودن سوبسترا: یک محلول سوبسترا به پاهک اضافه می شود که با آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم واکنش نشان می دهد تا یک سیگنال قابل مشاهده تولید کند. مقدار سیگنال تولید شده متناسب با مقدار آندروستندیون موجود در نمونه است.
 • خواندن نتایج: صفحه با استفاده از یک اسپکتروفتومتر یا دستگاه تشخیص دیگر، که شدت سیگنال تولید شده را اندازه گیری می کند، خوانده می شود. نتایج با منحنی استاندارد غلظت های شناخته شده آندروستندیون برای تعیین غلظت آندروستندیون در سرم بیمار مقایسه می شود.

به طور کلی، روش الایزا یک روش حساس و اختصاصی برای اندازه گیری سطح آندروستندیون در خون است. معمولاً در محیط های بالینی و تحقیقاتی برای ارزیابی عدم تعادل هورمونی و تشخیص بیماری هایی مانند سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یا هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) استفاده می شود.

روش ایمونواسی کمی‌لومینسانس (CLIA):

CLIA یک تکنیک بسیار حساس و خاص است که برای تعیین کمی آندروستندیون در نمونه‌های بیولوژیکی مختلف استفاده می‌شود. این سنجش شامل استفاده از آنتی بادی هایی است که به طور خاص به آندروستندیون متصل می شوند و یک سوبسترای نورتابی شیمیایی که در حضور یک آنزیم نور تولید می کند.

در اینجا مراحل مربوط به روش CLIA برای آزمایش آندروستندیون آمده است:

 • جمع آوری نمونه: نمونه بیولوژیکی مانند سرم یا پلاسما را از بیمار جمع آوری کنید.
 •  آماده سازی نمونه: نمونه خون سپس سانتریفیوژ می شود تا سرم از سایر اجزای خون جدا شود. سپس سرم به یک لوله آزمایش پلاستیکی (لوله گاما) منقل می شود.
 • انکوباسیون با آنتی بادی ها: نمونه را به ظرف واکنش حاوی آنتی بادی های اختصاصی آندروستندیون که با یک آنزیم نشاندار شده است، اضافه کنید. سپس مخلوط مورد نظر برای مدت خاصی انکوبه می شود.
 • انکوباسیون با سوبسترای کمی لومینسانس: یک سوبسترا به ظرف واکنش اضافه کنید، که با آنتی بادی های نشاندار شده با آنزیم متصل به آندروستندیون واکنش داده و نور تولید می کند. ماده ای به نام استر آکریدینیم معمولاً برای تولید نور استفاده می شود. استر آکریدینیم یک ترکیب شیمیایی است که هنگام واکنش با پراکسید هیدروژن در حضور یک کاتالیزور اکسید کننده، نور ساطع می کند. مقدار نور ساطع شده متناسب با مقدار آندروستندیون موجود در نمونه است.
 •  اندازه گیری خروجی نور: خروجی نور را با استفاده از یک لومینومتر اندازه گیری کنید، که مقدار آندروستندیون موجود در نمونه را بر اساس شدت نور ساطع شده تعیین می کند.
 • کمی سازی: سنجش را با استفاده از مجموعه ای از غلظت های شناخته شده آندروستندیون برای ایجاد یک منحنی استاندارد اندازه گیری می شود.
ایمونواسی‌ کمی لومینسانس (CLIA)

اساس روش ایمونواسی_ کمی لومینسانس (CLIA)

به طور کلی، روش CLIA یک تکنیک بسیار دقیق و حساس برای تعیین کمیت سطوح آندروستندیون در نمونه های بیولوژیکی است. این به طور گسترده در آزمایشگاه های بالینی برای اهداف تشخیصی و نظارت بر اثربخشی درمان در بیماران مبتلا به عدم تعادل هورمونی استفاده می شود.

روش کروماتوگرافی مایع-طیف‌سنجی جرمی (LC-MS):

LC-MS یک روش تحلیلی قدرتمند است که در تشخیص و تعیین کمیت آندروستندیون، یک هورمون استروئیدی آندروژنی که عمدتاً در غده آدرنال و غدد جنسی تولید می‌شود، استفاده می‌شود.

 • آماده سازی نمونه: ابتدا نمونه از بیمار جمع آوری شده و برای حذف هر گونه ترکیب مزاحم پردازش می شود. به عنوان مثال، در مورد سرم، خون در لوله ای حاوی یک فعال کننده لخته جمع آوری می شود، اجازه لخته شدن داده می شود و سپس برای جداسازی سرم سانتریفیوژ می شود. سپس سرم را با یک حلال مناسب (مانند متانول) استخراج می کنند تا آندروستندیون جدا و غلیظ شود.
 • جداسازی کروماتوگرافی: سپس نمونه بر روی یک ستون LC تزریق می شود که اجزای مختلف را بر اساس خواص شیمیایی آنها جدا می کند. ستون LC معمولاً با یک فاز ثابت مانند سیلیس یا C18 بسته می شود و فاز متحرک مخلوطی از حلال ها است که با اجزای مختلف برهمکنش متفاوتی دارد. آندروستندیون بر اساس اندازه، قطبیت و سایر خصوصیات آن از سایر ترکیبات موجود در نمونه جدا می شود.
 • طیف سنجی جرمی: پس از جداسازی بر روی ستون LC، آندروستندیون با استفاده از یک منبع یونیزاسیون، مانند یونیزاسیون الکترواسپری (ESI) یا یونیزاسیون شیمیایی فشار اتمسفر (APCI) یونیزه می شود. سپس یون ها به طیف سنج جرمی وارد می شوند و در آنجا بر اساس نسبت جرم به بار (m/z) جدا می شوند. آندروستندیون نسبت جرم به شارژ منحصر به فرد دارد، بنابراین به راحتی می توان آن را شناسایی و کمیت کرد.
 •  تشخیص و کمی سازی: در نهایت، طیف سنج جرمی طیفی از شدت یون را در مقادیر مختلف m/z تولید می کند. پیک آندروستندیون را می توان بر اساس مقدار m/z مشخصه آن شناسایی کرد و از مساحت یا ارتفاع پیک می توان برای تعیین کمیت مقدار آندروستندیون در نمونه استفاده کرد.

به طور کلی، LC-MS یک روش بسیار حساس و اختصاصی برای تشخیص و تعیین کمیت آندروستندیون در نمونه های بیولوژیکی است که آن را به ابزاری ارزشمند برای تشخیص اختلالات غدد درون ریز و نظارت بر سطح هورمون در بیماران تبدیل می کند.

LC-MS-MS

مکانیسم روش LC MS

روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC):

HPLC  روش تحلیلی دیگری است که برای تشخیص و کمی سازی آندروستندیون در نمونه های بیولوژیکی استفاده می شود. روش HPLC برای آزمایش آندروستندیون شامل مراحل زیر است:

 • آماده سازی نمونه: مشابه LC-MS، اولین مرحله در آنالیز آندروستندیون توسط HPLC شامل آماده سازی نمونه است. این شامل استخراج هورمون از نمونه های بیولوژیکی مختلف با استفاده از تکنیک های مختلف مانند استخراج مایع-مایع، استخراج فاز جامد یا رسوب پروتئین است.
 • کروماتوگرافی: پس از آماده سازی نمونه، مرحله بعدی شامل جداسازی آندروستندیون از سایر اجزای موجود در ماتریس نمونه با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) است. در این مرحله، نمونه استخراج شده به سیستم HPLC تزریق می شود و در آنجا بر اساس تفاوت در خواص فیزیکوشیمیایی مانند اندازه، قطبیت یا بار جدا می شود. در طی این فرآیند، از فازهای ثابت مانند ستون‌های فاز معکوس، فاز عادی یا تبادل یونی برای دستیابی به جداسازی بهینه استفاده می‌شود.
 • تشخیص: هنگامی که هورمون ها جدا شدند، با استفاده از یک آشکارساز مناسب مانند آشکارسازهای مرئی اشعه ماوراء بنفش یا فلورسانس شناسایی می شوند. آشکارسازهای مرئی UV با اندازه گیری مقدار نور جذب شده توسط نمونه ای که از سلول آشکارساز عبور می کند، کار می کنند. آشکارسازهای فلورسانس با تشخیص فلورسانس ساطع شده توسط ترکیبات پس از تحریک با طول موج خاص نور عمل می کنند. آندروستندیون را می توان با استفاده از هر دو نوع آشکارساز تشخیص داد، اما آشکارسازهای فلورسانس حساسیت بالاتر و محدودیت های کمتری برای تشخیص ارائه می دهند.
 • تجزیه و تحلیل داده ها: هنگامی که تجزیه و تحلیل HPLC کامل شد، داده های حاصل با استفاده از ابزارهای نرم افزاری مناسب برای تعیین غلظت آندروستندیون در نمونه مورد بررسی تجزیه و تحلیل می شوند.
روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) برای اندازه گیری ویتامین D

روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) برای اندازه گیری ویتامین D

به طور کلی، روش HPLC ابزار بسیار حساس، خاص و دقیقی برای تشخیص و تعیین کمیت آندروستندیون در نمونه‌های بیولوژیکی فراهم می‌کند. این روش به طور گسترده در تنظیمات بالینی و تحقیقاتی برای تشخیص و نظارت بر شرایط پزشکی مختلف مانند نارسایی آدرنال، سندرم تخمدان پلی کیستیک، تومورهای ترشح کننده آندروژن و هیپرپلازی مادرزادی آدرنال استفاده می شود.

آمادگی قبل از انجام آزمایش آندروستندیون:

 • نمونه باید یک هفته قبل یا بعد از دوره قاعدگی جمع آوری شود.
 • از آنجایی که اوج تولید آندروستندیون در حدود ساعت 7 صبح است، باید در همان زمان خون گیری شود.
الگوی روزانه ترشح آندروستندیون

الگوی روزانه ترشح آندروستندیون

چه چیزی در آزمایش آندروستندیون مورد بررسی قرار می گیرد؟

آندروستندیون یک آندروژن است، یکی از چندین هورمون جنسی “مردانه” که مسئول شروع تمایز جنسی در مردان و زنان و ایجاد ویژگی های فیزیکی ثانویه مرد مانند صدای عمیق و موهای صورت است. اگرچه به عنوان هورمون جنسی “مردانه” در نظر گرفته می شود، اما در خون مردان و زنان وجود دارد و یک پیش ساز است که می تواند توسط بدن به آندروژن های قوی تر مانند تستوسترون تبدیل شود یا به هورمون زنانه تبدیل شود. استروژن این آزمایش میزان آندروستندیون را در خون اندازه گیری می کند.

مسیر هورمون های استروئیدی

مسیر هورمون های استروئیدی

آندروستندیون توسط تخمدان ها در زنان، بیضه ها در مردان و غدد فوق کلیوی در هر دو تولید می شود.

 • هورمون هیپوفیز LH باعث آزاد شدن آندروستندیون توسط تخمدان ها و بیضه ها می شود.
 • هورمون هیپوفیز هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH) باعث آزاد شدن آندروستندیون توسط غدد فوق کلیوی می شود.

سطح آندروستندیون در خون در طول روز در یک “الگوی روزانه” متفاوت است و در طول چرخه قاعدگی زنان متفاوت خواهد بود. آندروستندیون به دلیل منشاء آن می تواند به عنوان نشانگر عملکرد غدد فوق کلیوی، تولید آندروژن و عملکرد تخمدان ها یا بیضه ها مفید باشد. آزمایش آندروستندیون اغلب پس از آنکه نتایج آزمایش های دیگر مانند تستوسترون یا 17-هیدروکسی پروژسترون غیر طبیعی تشخیص داده شد، انجام می شود.

میزان بیش از حد آندروستندیون و سایر آندروژن ها می تواند باعث ایجاد اندام های جنسی در کودکان شود که مشخصاً مرد یا زن نیستند (اندام تناسلی خارجی مبهم)، موهای زائد بدن (هیرسوتیسم) و دوره های قاعدگی غیرطبیعی در دختران و بلوغ زودرس (زودرس) در دختران و پسران.

اثرات-آندروستندیون-اضافی

اثرات آندروستندیون اضافی

تومورهای آدرنال، تومورهای تولید کننده ACTH و هیپرپلازی آدرنال می توانند منجر به تولید بیش از حد آندروستندیون شوند. زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) ممکن است سطوح بالاتری از آندروستندیون نیز داشته باشند. در حالی که سطوح بالا ممکن است در مردان بالغ مشاهده نشود، اما می‌تواند منجر به ویژگی‌های فیزیکی قابل توجه مردان (ویریلیزاسیون) و کمبود دوره‌های قاعدگی ماهانه (آمنوره) در زنان شود.

تولید آندروستندیون در طول زندگی از الگوی سایر پیش سازهای آندروژن تقلید می کند. غلظت سرمی جنین در طول رشد جنینی افزایش می‌یابد و در نزدیکی تولد در سطوح تقریباً جوانی به اوج خود می‌رسد. سپس سطوح در طول سال اول زندگی به سرعت به مقادیر پایین قبل از بلوغ کاهش می یابد. با شروع آدرنارک، آندروستندیون به تدریج افزایش می یابد، فرآیندی که با شروع بلوغ تسریع می یابد و در حدود 18 سالگی به سطوح بزرگسالی می رسد.

آدرنارک پدیده ای است که مختص پستانداران بالاتر شناخته نشده است که با افزایش تدریجی تولید آندروژن آدرنال مشخص می شود. آدرنارک اولیه با بلوغ زودرس، یا با کاهش قد نهایی، یا آندروژنیزه شدن آشکار همراه نیست و عموماً به عنوان یک بیماری خوش خیم در نظر گرفته می شود که نیازی به مداخله ندارد. با این حال، دخترانی که مبتلا به آدرنارک اولیه هستند ممکن است در بزرگسالی در معرض خطر ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک باشند و برخی از پسران ممکن است به بزرگی زودرس آلت تناسلی مبتلا شوند.

افزایش سطح آندروستندیون می تواند باعث علائم یا نشانه های هیپرآندروژنیسم در زنان شود. مردان معمولاً بدون علامت هستند، اما از طریق تبدیل محیطی آندروژن به استروژن ممکن است گاهی علائم خفیف افزایش استروژن مانند ژنیکوماستی را تجربه کنند.

بیشتر افزایش خفیف تا متوسط ​​آندروستندیون ایدیوپاتیک است. با این حال، افزایش شدید آندروستندیون ممکن است نشان دهنده تومورهای آدرنال یا غدد جنسی تولید کننده آندروژن باشد.

عوامل مداخله گر در آزمایش آندروستندیون:

 • داروهایی که ممکن است سطح آندروستندیون را افزایش دهند، کلومیفن، کورتیکوتروپین و متیراپون هستند.
 • استروئیدها ممکن است سطح آندروستندیون را کاهش دهند.
 • رنگهای رادیواکتیو دریافت شده در عرض یک هفته پس از آزمایش نتایج آزمایش را تغییر می دهد.
 • نتایج افزایش یافته ممکن است با استفاده از درمان با گلوکوکورتیکوئید به سطوح طبیعی کاهش یابد.

اهمیت بالینی آزمایش آندروستندیون:

افزایش سطح سرمی:

 • تومور آدرنال: برخی از تومورها مقادیر زیادی آندروستندیون می سازند که سپس توسط تخمدان ها و بافت چربی به تستوسترون و استروژن تبدیل می شود. سطح نسبتاً بالای تستوسترون باعث ایجاد علائم ویریل شدن می شود.
 • هیپرپلازی مادرزادی آدرنال: بیماری وی با نقص آنزیمی مشخص می شود که از تبدیل آندروستندیون ها به کورتیزول جلوگیری می کند. سطح آندروستندیون ها افزایش می یابد.
 • تومورهای اکتوپیک تولید کننده ACTH
 • بیماری کوشینگ: ACTH غده فوق کلیوی را تحریک می کند تا مقادیر زیادی هورمون از جمله آندروستندیون بسازد.
 • سندرم Stein-Leventhal
 • تومور بند ناف جنسی تخمدان

کاهش سطح سرمی:

 • نارسایی آدرنال اولیه یا ثانویه
 • نارسایی تخمدان
 • اوفورکتومی: در اینجا تولید و تبدیل آندروستندیون ها کاهش یافته است.
 • یائسگی

ملاحظات بالینی آزمایش آندروستندیون:

زنان یائسه طبیعی در نتیجه کاهش تولید آدرنال، غلظت سرمی آندروستندیون 50 درصد کاهش می یابد.

محدوده مرجع آزمایش آندروستندیون:

مقادیر مرجع آندروستندیون

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از آزمایش آندروستندیون استفاده می شود؟

آزمایش آندروستندیون برای ارزیابی عملکرد غده فوق کلیه و تخمدان ها یا بیضه ها و همچنین تولید هورمون های مربوط به رشد اندام های جنسی مردانه و ویژگی های فیزیکی (آندروژن ها) استفاده می شود. این بیشتر برای تعیین علت علائم آندروژن اضافی در زنانی که سطح تستوسترون آنها بالا است همراه با چند آزمایش آزمایشگاهی دیگر برای این منظور استفاده می شود.

سطح آندروستندیون ممکن است برای موارد زیر استفاده شود:

 • در صورتی که نتایج DHEAS و تستوسترون غیرطبیعی باشد، عملکرد غدد فوق کلیوی را ارزیابی کرده و بین شرایط ترشح آندروژن ناشی از غدد فوق کلیوی از شرایطی که در تخمدان یا بیضه ایجاد می شود، تمایز قائل شوید.
 • کمک به تشخیص تومورهای لایه بیرونی (قشر) غده فوق کلیه یا تومورهای خارج از غده فوق کلیه که ACTH (خارج رحمی) ترشح می کنند و این شرایط را از تومورها و سرطان های تخمدان یا بیضه جدا کنید.
 • تشخیص هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) و مانیتور درمان CAH، علاوه بر آزمایش تستوسترون و 17-هیدروکسی پروژسترون
 • کمک به تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) و رد سایر علل ناباروری، عدم قاعدگی ماهانه (آمنوره) و موهای زائد بدن و صورت (هیرسوتیسم) در زنانی که در آزمایش DHEAS، تستوسترون و سایر هورمون ها نتایج غیرطبیعی دارند. مانند FSH  LH، پرولاکتین و استروژن
 • بررسی و تشخیص علت ویژگی های جسمانی مردان (مرد زایی) در دختران جوان و بلوغ زودرس (زودرس) در پسران جوان
 • تعیین علت تاخیر در بلوغ و بررسی مشکوک بودن تخمدان یا نارسایی بیضه

چه زمانی آزمایش آندروستندیون درخواست می شود؟

در صورت مشکوک بودن به تولید بیش از حد (یا به ندرت کمبود) آندروژن و/یا زمانی که پزشک بخواهد عملکرد غده فوق کلیه، تخمدان یا بیضه فرد را ارزیابی کند، ممکن است آندروستندیون همراه با سایر آزمایش های هورمونی درخواست شود.

ممکن است زمانی درخواست شود که یک نوزاد دختر دارای اندام های جنسی بیرونی است که به وضوح مرد یا زن نیستند (اندام تناسلی خارجی مبهم) یا هنگامی که یک دختر جوان ویژگی های جسمانی مردان را نشان می دهد که ممکن است به دلیل CAH یا بیماری دیگری مرتبط با آندروژن های اضافی باشد.

آندروستندیون ممکن است زمانی اندازه گیری شود که پسران جوان نشانه های بلوغ زودرس را نشان دهند – رشد آلت تناسلی بزرگ، عضلات، موهای ناحیه تناسلی و/یا صدای عمیق تر – قبل از بلوغ طبیعی. همچنین ممکن است هنگام بلوغ به تأخیر بیفتد.

ممکن است زمانی که یک زن دارای ناباروری یا علائم است که از نظر شدت متفاوت است و شامل موارد زیر است، اندازه گیری شود.

 • صدایی عمیق تر
 • آکنه
 • موهای زائد صورت و/یا بدن
 • عدم قاعدگی یا قاعدگی نامنظم
 • طاسی با الگوی مردانه
 • عضلانی بودن

به طور دوره ای از آندروستندیون برای پایش درمان جایگزینی گلوکوکورتیکوئیدها برای CAH کمک کندگی ماهانه (آمنوره) در زنان استفاده می شود.

نتیجه آزمایش آندروستندیون چه چیزی را نشان می دهد؟

سطح نرمال آندروستندیون، همراه با سایر سطوح طبیعی آندروژن و سایر آزمایش های طبیعی آدرنال، ممکن است نشان دهنده عملکرد طبیعی غده آدرنال باشد. با این حال، بسته به هورمون هایی که ترشح می کند، سطح آندروستندیون ممکن است طبیعی یا افزایش یابد. با سندرم تخمدان پلی کیستیک، آندروستندیون ممکن است افزایش یابد، اما ممکن است طبیعی باشد زیرا این اختلال معمولاً به تولید آندروژن تخمدان (در درجه اول تستوسترون) مربوط می شود.

افزایش سطح آندروستندیون نشان دهنده افزایش تولید آدرنال، تخمدان یا بیضه است. نوسانات کوچک در غلظت معمولاً طبیعی است. افزایش سطح ممکن است نشان دهنده تومور آدرنال، سرطان آدرنال، هیپرپلازی آدرنال یا هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) باشد. افزایش سطح تشخیص وضعیت خاصی نیست. این معمولاً نشان می دهد که نیاز به آزمایش بیشتر برای تعیین علت وجود دارد.

سطح پایین آندروستندیون ممکن است به دلیل اختلال عملکرد غده فوق کلیوی، نارسایی آدرنال یا نارسایی تخمدان یا بیضه باشد.

در بیماران مبتلا به CAH که با استروئیدهای گلوکوکورتیکوئید تحت درمان هستند، سطح طبیعی آندروستندیون نشان می دهد که درمان در سرکوب تولید بیش از حد آندروژن موثر است، در حالی که سطوح بالا نشان دهنده نیاز به تنظیم درمان است.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

 • اگر از روش سنجش رادیو ایمونو اسی برای اندازه گیری آندروستندیون استفاده می شود، اسکن رادیواکتیو که ظرف یک هفته قبل از آزمایش انجام می شود ممکن است نتایج آزمایش را باطل کند.
 • غلظت آندروستندیون در پسران تحت بلوغ به مدت دو سال قبل از افزایش قابل توجه تستوسترون افزایش می یابد. سطوح آندروستندیون معمولاً برای پایش این روند استفاده نمی شود.
 • آندروستندیون آدرنال منبع اصلی آندروژن برای زنان یائسه است.

آیا همه افراد مبتلا به آندروستندیون بالا، علائم دارند؟

خیر. نوع و شدت علائم در افراد مختلف متفاوت است و بسته به سن متفاوت است. مردان بالغ قبلاً ویژگی های جنسی ثانویه مردانه را ایجاد کرده اند، بنابراین معمولاً با افزایش آندروستندیون علائم را تجربه نمی کنند.

آماده شدن نتایج آزمایش آندروستندیون چقدر طول می کشد؟

این بستگی به آزمایشگاه انجام آزمایش دارد. این یک آزمایش معمول نیست و همه آزمایشگاه ها آن را ارائه نمی دهند. نمونه شما ممکن است برای آزمایش به آزمایشگاه مرجع ارسال شود. ممکن است چندین روز طول بکشد تا نتایج در دسترس باشد.

آیا آزمایش آندروستندیون علاوه بر تشخیص مشکلات غده فوق کلیه، تخمدان ها یا بیضه ها به منظور دیگری استفاده می شود؟

بله، سطح آندروستندیون می تواند به عنوان بخشی از آزمایش دوپینگ ورزشی انجام شود. گاهی اوقات آندروستندیون به طور غیرقانونی توسط ورزشکاران به عنوان یک داروی تقویت کننده مصرف می شود. بدن آن را به استروئید آنابولیک (نسخه مصنوعی تستوسترون) تبدیل می کند. این ماده برای کمک به عضله سازی است، اما مانند سایر استروئیدهای آنابولیک، می تواند در رشد استخوان ها اختلال ایجاد کند، بر قلب تأثیر بگذارد و در برخی موارد باعث آسیب کبدی شود.

در سایت Mayo Clinic Labs در مورد آندرستندیون بیشتر بخوانید:

آندروستندیون عمدتاً توسط غده فوق کلیوی ترشح می شود و تولید حداقل تا حدی توسط هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH) کنترل می شود. همچنین مستقل از ACTH در بیضه ها و تخمدان ها از دهیدرواپی آندروسترون سولفات ترشح شده از آدرنال (DHEA-S) تولید می شود. آندروستندیون یک پیش ساز مهم استروئید جنسی است.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

(© 1995–2017). Androstenedione, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/9709. Accessed March 2017.

Elhomsy, G. (Updated 2014 December 5). Androstenedione. Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2088804-overview. Accessed March 2017.

(Reviewed 2015 June). Androstenedione, LC/MS/MS. Quest Diagnostics. Available online at http://www.questdiagnostics.com/testcenter/testguide.action?dc=Androstenedione&tabview=true. Accessed March 2017.

(2015 October 15). Performance-enhancing drugs: Know the risks. Mayo Clinic. Available online at http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/performance-enhancing-drugs/art-20046134. Accessed March 2017.

Koch, C. (2015 December 16). Androgen Insensitivity Syndrome. Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/924996-overview. Accessed March 2017.

Meikle, A. (Updated 2016 August). Congenital Adrenal Hyperplasia – CAH. ARUP Consult. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/CAH.html?client_ID=LTD. Accessed March 2017.

Straseski, J. A. (2017 February). Polycistic ovary syndrome (PCOS). ARUP Laboratories. Available online at https://arupconsult.com/content/polycystic-ovarian-syndrome. Accessed March 2017.

Wilson, T. (Updated 2017 February 17). Congenital adrenal hyperplasia. Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/919218-overview. Accessed March 2017.

(© 2017). Androgen. Healthy Women. Available online at http://www.healthywomen.org/condition/androgen. Accessed March 2017.

(© 2017). Hirsutism evaluation panel. ARUP Laboratories. Available online at http://ltd.aruplab.com/Tests/Pub/2001763. Accessed March 2017.

Azziz R, Carmina E, Dewailly D, Diamanti-Kandarakis E, Escobar-Morreale HF, Futterweit W, Janssen OE, Legro RS, Norman RJ, Taylor AE, Witchel SF; Task Force on the Phenotype of the Polycystic Ovary Syndrome of The Androgen Excess and PCOS Society, The Androgen Excess and PCOS Society criteria for the polycystic ovary syndrome: the complete task force report. Fertil Steril. 2009 Feb;91(2):456-88. doi: 10.1016/j.fertnstert.2008.06.035. Epub 2008 Oct 23.

Georgopoulos NA, Papadakis E, Armeni AK, Katsikis I, Roupas ND, Panidis D). Elevated serum androstenedione is associated with a more severe phenotype in women with polycystic ovary syndrome (PCOS). Hormones (Athens). 2014 Apr-Jun;13(2):213-21.

Elhomsy, G. (Updated 2012 September 12). Androstenedione. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2088804-overview. Accessed May 2013.

(© 1995–2013). Androstenedione, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/9709. Accessed May 2013.

(2009 August). Androstenedione and Dehydroepiandrosterone in Serum by LC-MS/MS. ARUP Laboratories [On-line information]. Available online through http://www.aruplab.com. Accessed May 2013.

Wilson, T. (Updated 2013 June 13). Congenital Adrenal Hyperplasia. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/919218-overview. Accessed May 2013.

Meikle, A. (Updated 2013 January). Congenital Adrenal Hyperplasia – CAH. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/CAH.html?client_ID=LTD. Accessed May 2013.

Koch, C. (2012 July 12). Androgen Insensitivity Syndrome. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/924996-overview. Accessed May 2013.

Higgins, J. et. al. (2012). Androgen Abuse and Increased Cardiac Risk. Medscape Today News from South Med J. v 105 (12):670-674 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/775869. Accessed May 2013.

Lebbe, M. et. al. (2012). Androgen Replacement Therapy in Women. Medscape Reference from Expert Rev Endocrinol Metab. v7 (5):515-529. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/773774_3. Accessed May 2013.

(Updated 2011 May 23). Androgen. Healthy Women [On-line information]. Available online at http://www.healthywomen.org/condition/androgen. Accessed May 2013.

Marx, T. and Mehta, A. (2003 January). Polycystic ovary syndrome: Pathogenesis and treatment over the short and long term. Cleveland Clinic Journal of Medicine v 70 (1) [On-line information]. Available online at http://www.ccjm.org/content/70/1/31.full.pdf. Accessed May 2013.

Rivkees, S. (© 2007-2011). Congenital Adrenal Hyperplasia. Monitoring Treatment of Children. CARES Foundation [On-line information]. Available online at http://www.caresfoundation.org/productcart/pc/children_cah.html. Accessed May 2013.

(Revised 2012). Hirsutism and Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), A Guide for Patients. American Society for Reproductive Medicine [On-line information]. Available online through http://www.asrm.org. Accessed May 2013.

Dowshen, S. (Reviewed 2010 October). Steroids. KidsHealth from Nemours [On-line information]. Available online at http://kidshealth.org/parent/emotions/behavior/steroids.html. Accessed May 2013.

Mayo Clinic staff (2010 December 22). Performance-enhancing drugs and teen athletes. Mayo Clinic [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/print/performance-enhancing-drugs/SM00045/METHOD=print. Accessed May 2013.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 63-64.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 112-115.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top