آزمایش تومور مارکر آلفا فتوپروتئین (AFP)

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
18 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
18 آبان 1402
آزمایش تومور مارکر آلفا فتوپروتئین (AFP)

آلفا فتوپروتئین (AFP) یک پروتئین جنینی است که در ابتدا در کیسه زرده و کبد جنین تولید می شود. مقدار کمی توسط دستگاه گوارش تولید می شود. در پایان سه ماهه اول، تقریباً تمام AFP توسط کبد جنین ساخته می شود. غلظت AFP در سرم جنین بین 10 تا 13 هفته به اوج خود می رسد. سطوح بالای AFP در بالغین می تواند نشانه سرطان کبد یا سرطان تخمدان ها یا بیضه ها و همچنین بیماری های غیر سرطانی کبد مانند سیروز و هپاتیت باشد.

اسامی دیگر:

 • AFP
 • Total AFP
 • AFP-L3%
 • Alpha-fetoprotein (Total)|Alpha-fetoprotein-L3 Percent

چرا آزمایش تومور مارکر آلفا فتوپروتئین (AFP) درخواست می شود؟

 • پایش بیماران تحت درمان سرطان، به ویژه برای تومورهای بیضه و تخمدان و سرطان کبد
 • به عنوان یک نشانگر غربالگری استفاده می شود که نشان دهنده افزایش خطر نقص های مادرزادی، مانند نقص دیواره بدن جنین، نقص لوله عصبی، و ناهنجاری های کروموزومی است.
 • اغلب همراه با گنادوتروپین جفتی انسان انجام می شود.

چه زمانی آزمایش تومور مارکر آلفا فتوپروتئین (AFP) بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که پزشک شما مشکوک است که به سرطان های خاصی در کبد، بیضه ها یا تخمدان ها مبتلا هستید.
 • در فواصل حین و بعد از درمان یکی از این سرطانها
 • گاهی اوقات هنگامی که بیماری دارید که خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش می دهد، مانند هپاتیت مزمن یا سیروز

نمونه مورد نیاز برای آزمایش تومور مارکر آلفا فتوپروتئین (AFP):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/6 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش تومور مارکر آلفا فتوپروتئین (AFP)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-برای-آزمایش-تومور-مارکر-آلفا-فتوپروتئین-(AFP)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-تومور-مارکر-آلفا-فتوپروتئین-(AFP)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

نام روش آزمایش آلفا فتوپروتئین (AFP):

سنجش ایمونوآنزیمی

شرح روش

ایمونواسی آلفا فتوپروتئین (AFP) یک سنجش ساندویچ ایمونوآنزیمی 2 جایگاهی است. یک نمونه با ترکیب مونوکلونال آلکالین فسفاتاز ضد AFP موش و ذرات پارامغناطیس پوشیده شده با آنتی بادی مونوکلونال ضد AFP دوم موش به ظرف واکنش اضافه می شود. AFP در نمونه به ضد AFP مونوکلونال بی حرکت در فاز جامد متصل می شود در حالی که، در همان زمان، گونژوگه مونوکلونال ضد AFP- آلکالین فسفاتاز با سایت های آنتی ژنی مختلف روی نمونه AFP واکنش نشان می دهد.

پس از انکوباسیون در یک ظرف واکنش، مواد متصل به فاز جامد در یک میدان مغناطیسی نگه داشته می شوند در حالی که مواد غیر متصل شسته می شوند. یک بستر شیمیایی به ظرف واکنش اضافه می شود و نور تولید شده توسط واکنش با یک لومینومتر اندازه گیری می شود. تولید نور با مقدار AFP در نمونه نسبت مستقیم دارد. مقدار آنالیت در نمونه با استفاده از منحنی کالیبراسیون چند نقطه ای ذخیره شده تعیین می شود.

سنجش-ایمونوآنزیمی

اساس سنجش ایمونوآنزیمی

آمادگی قبل از انجام آزمایش آلفا فتوپروتئین (AFP):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش آلفا فتوپروتئین (AFP) مورد بررسی قرار می گیرد؟

آلفا فتوپروتئین (AFP) یک پروتئین انکوفتال گلیکوپروتئینی است که شامل یک زنجیره پلی پپتیدی منفرد و دارای 4 درصد کربوهیدرات است. که به طور معمول توسط کبد جنین و کیسه زرده تولید می شود. این پروتئین غالب سرم جنین در سه ماهه اول زندگی است و در سن یک سالگی به سطح بسیار پایین کاهش می یابد. به طور معمول در سطوح بسیار پایین در بزرگسالان یافت می شود.

 • از نظر ژنتیکی و ساختاری به آلبومین نزدیک است.
 • کدگذاری ژن برای هر دو کروموزوم 4q است.
 • غلظت آن 10 درصد از آلبومین است.

عملکرد AFP:

 • آلفا فتوپروتئین (AFP) در بارداری افزایش یافته است، معمولاً بیش از 100 نانوگرم در میلی لیتر نیست.
 • نقش اصلی آن اتصال و انتقال موادی است که محلول در آب نیستند، مانند هورمون های استروئیدی، لیپیدها، ویتامین ها و بیلی روبین.
 • آلفا فتوپروتئین (AFP) سرم مادر در سندرم داون کمتر از حد انتظار است.
 • آلفا فتوپروتئین (AFP) سرم مادر در نقص لوله عصبی افزایش یافته یا بالاتر است.
 • سطح > 1000 میکروگرم در لیتر نشان دهنده بدخیمی است.
 • در این سطح 50 درصد از سرطان سلول های کبدی تشخیص داده می شود.
 • برای تشخیص تومور کبدی زیر 5 سانتی متر ایده آل است.
 • برای یافتن این تومورهای کوچک مقدار برش باید در سطح پایین تری بین 200 تا 1000 میکروگرم در لیتر تنظیم شود.
 • در افراد سالم 10 میکروگرم در لیتر است.
تولید آلفا فتوپروتئین (AFP) در جنین

تولید آلفا فتوپروتئین (AFP) در جنین

آلفا فتوپروتئین (AFP) یک نشانگر سرمی غربالگری موثر برای نقایص دیواره بدن جنین است. قابل توجه ترین آنها نقص لوله عصبی است که می تواند از یک میلومننگوسل کوچک تا آنسفالی متفاوت باشد. اگر جنین دارای نقص دیواره باز بدن باشد، آلفا فتوپروتئین (AFP) سرم جنین به مایع آمنیوتیک نشت می کند و توسط سرم مادر گرفته می شود.

به طور معمول AFP از منابع جنینی را می توان در مایع آمنیوتیک یا خون مادر در هفته 10 بارداری تشخیص داد. اوج سطح بین 16 تا 18 هفته رخ می دهد.

آلفا فتوپروتئین (AFP) در بارداری

آلفا فتوپروتئین (AFP) در بارداری

سرم مادر این تغییر در سطوح AFP آمنیوتیک را منعکس می کند. هنگامی که سطوح بالای AFP سرم مادر شناسایی شد، ارزیابی بیشتر با تکرار سطوح AFP سرم، سطوح AFP مایع آمنیوتیک و سونوگرافی ضروری است. نمونه های دیگر از نقایص دیواره بدن جنین شامل امفالوسل و گاستروشیزیس است.

امفالوسل و گاستروشیزیس

امفالوسل و گاستروشیزیس

افزایش سطح سرمی آلفا فتوپروتئین (AFP) در بارداری همچنین ممکن است نشان دهنده حاملگی چندقلویی، دیسترس جنینی، ناهنجاری های مادرزادی جنین یا مرگ داخل رحمی باشد. سطوح پایین AFP پس از اصلاح برای سن حاملگی، وزن مادر، نژاد و وجود دیابت در مادران حامل جنین مبتلا به تریزومی 21 (سندرم داون) یافت می شود.

نقص لوله عصبی

نقص لوله عصبی

آلفا فتوپروتئین (AFP) همچنین به عنوان نشانگر تومور استفاده می شود. افزایش سطح سرمی آلفا فتوپروتئین (AFP) در 90 درصد بیماران مبتلا به هپاتوم مشاهده می شود. هرچه سطح AFP بالاتر باشد، بار تومور بیشتر است. اگر بیمار به درمان ضد نئوپلاستیک پاسخ دهد، کاهش AFP مشاهده می شود. آلفا فتوپروتئین (AFP) برای هپاتوم اختصاصی نیست، اگرچه سطوح بسیار بالا (بالاتر از 500 نانوگرم در میلی لیتر) برای هپاتوم تشخیصی است.

سایر شرایط نئوپلاستیک، مانند تومورهای سلول زایای غیر نیمه‌نوماتوز و تراتوم بیضه‌ها، کیسه زرده و تومورهای سلول زایای تخمدان‌ها، و تا حدی بیماری هوچکین، لنفوم و کارسینوم سلول کلیوی نیز با افزایش سطح AFP مرتبط هستند. . علل غیر سرطانی افزایش سطح AFP در بیماران مبتلا به سیروز یا هپاتیت فعال مزمن رخ می دهد.

بیماری های مرتبط با AFP

بیماری های مرتبط با AFP

آلفا فتوپروتئین (AFP) در چندین شکل مختلف وجود دارد. آزمایش استاندارد AFP برای کل AFP است ، که تمام فرم های AFP را با هم اندازه گیری می کند.

یکی از فرم های آلفا فتوپروتئین (AFP)، AFP L3 نام دارد. آزمایش درصد  AFP-L3 یک آزمایش نسبتاً جدید است که میزان AFP-L3 را با مقدار کل AFP مقایسه می کند. افزایش درصد L3 با افزایش خطر ابتلا به سرطان سلول کبدی در آینده نزدیک و پیش آگهی بدتر همراه است، زیرا سرطان های مرتبط با L3 تهاجمی تر هستند.

AFP L3

AFP-L3 در میان افرادی که دارای AFP کلی پایینی هستند، در افرادی که دارای سرطان کبدی هستند بیشتر از افراد مبتلا به بیماریهای خوش خیم کبدی است. نشانگرهای توموری شامل کل AFP و AFP-L3 علاوه بر سونوگرافی برای پایش سرطان سلولهای کبدی در ژاپن استفاده می شود.

عوامل مداخله گر در آزمایش آلفا فتوپروتئین (AFP)

 • آلودگی خون جنین، که ممکن است در طول آمنیوسنتز رخ دهد، می تواند باعث افزایش سطح AFP شود.
 • حاملگی چند قلو می تواند باعث افزایش سطح شود.

 اهمیت بالینی آزمایش آلفا فتوپروتئین (AFP):

افزایش سطح سرم مادر

 • نقص لوله عصبی (مانند آنسفالی، آنسفالوسل، اسپینا بیدا، میلومننگوسل)
 • نقایص دیواره شکم (مانند گاستروشیز، امفالوسل): اگر جنین نقص دیواره بدن باز داشته باشد، سرم AFP جنین به مایع آمنیوتیک نشت می کند و توسط سرم مادر برداشت می شود.
 • حاملگی چند جنینی: جنین های چند قلویی مقدار زیادی تولید می کنند.
 • سقط جنین
 • دیسترس جنینی یا ناهنجاری های مادرزادی مرگ جنین

افزایش سطح سرمی غیر مادری

 • سرطان هپاتوسلولار اولیه (هپاتوم)
 • سرطان سلول زایا یا کیسه زرده تخمدان
 • سلول جنینی یا تومور سلول زایای بیضه
 • سایر سرطان ها (به عنوان مثال، معده، روده بزرگ، ریه، سینه، لنفوم)،
 • نکروز سلولی کبد (مانند سیروز، هپاتیت): سرطان ها حاوی سلول های تمایز نیافته ای هستند

کاهش سطح سرمی مادران

 • تریزومی 21 (سندرم داون)
 • ضایعات جنین

ملاحظات بالینی آزمایش آلفا فتوپروتئین (AFP):

اگر مشخص شد که آلفا فتوپروتئین (AFP) به طور غیر طبیعی بالا است، آزمایش های اضافی، از جمله سونوگرافی و آزمایش مایع آمنیوتیک برای AFP، مورد نیاز است.

برای زنان کم خطری که قصد باردار شدن دارند، مکمل اسید فولیک 400 میکروگرم در روز توصیه می شود زیرا نشان داده شده است که بروز و عود نقص لوله عصبی را کاهش می دهد.

محدوده مرجع:

 • بزرگسالان: کمتر از 40 نانوگرم در میلی لیتر
 • کودک کمتر از 1 سال: کمتر از 30 نانوگرم در میلی لیتر
 • محدوده ها بر اساس هفته های بارداری طبقه بندی می شوند

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از نتایج آزمایش تومور مارکر آلفا فتوپروتئین (AFP) استفاده می شود؟

آلفا فتوپروتئین (AFP) به عنوان نشانگر تومور برای تشخیص سرطان های کبد، بیضه ها و تخمدان ها استفاده می شود. اگرچه این آزمایش اغلب برای مانیتورینگ افراد مبتلا به بیماریهای مزمن کبدی مانند سیروز ، هپاتیت مزمن B یا هپاتیت C درخواست می شود، زیرا آنها در طول عمر خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش می دهند، اما اکثر دستورالعمل های فعلی این استفاده را توصیه نمی کنند. یک پزشک ممکن است آزمایش AFP را به همراه مطالعات تصویربرداری، برای تشخیص سرطان کبد در مراحل اولیه و قابل درمان توصیه کند.

اگر مبتلا به سرطان سلول کبدی یا نوع دیگری از سرطان تولید کننده آلفا فتوپروتئین (AFP) شده اید، ممکن است از یک آزمایش AFP برای پایش پاسخ درمان و مانیتورینگ عود سرطان استفاده شود.

گاهی اوقات  AFP-L3 نیز درخواست می شود که مقدار فرم AFP به نام AFP-L3 را با مقدار کل AFP مقایسه کند. آزمون AFP-L3 هنوز به طور گسترده ای مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما در کشورهای دیگر مانند ژاپن مورد استقبال گسترده تری قرار گرفته است. این آزمایش برای ارزیابی خطر ابتلا به سرطان سلول کبدی، به ویژه اگر بیماری مزمن کبدی دارید، و همچنین برای ارزیابی پاسخ کارسینوم سلول کبدی به درمان مورد استفاده قرار می گیرد.

چه زمانی آزمایش تومور مارکر آلفا فتوپروتئین (AFP) درخواست می شود؟

پزشک ممکن است آزمایش خون آلفا فتوپروتئین (AFP) را درخواست کند:

 • هنگامی که مشکوک به سرطان کبد یا برخی سرطان های بیضه یا تخمدان هستید. هنگامی که مثلاً برآمدگی هایی در ناحیه شکم در حین معاینه فیزیکی احساس می شود یا هنگامی که آزمایش های تصویربرداری تومورهای احتمالی را تشخیص می دهند ، ممکن است به سرطان مشکوک شود.
 • هنگامی که سرطان کبد، بیضه ها یا تخمدان ها تشخیص داده شده و تحت درمان قرار گرفته اید و تحت تأثیر درمان قرار گرفته اید.
 • هنگامی که تحت مانیتورینگ عود سرطان هستید
 • برای پیگیری در صورت ابتلا به هپاتیت مزمن یا سیروز کبدی
 • بعضی اوقات AFP-L3 برای ارزیابی خطر ابتلا به سرطان سلول کبدی در هنگام بیماری مزمن کبدی یا آزمایش اثربخشی درمان کارسینوم سلولهای کبدی یا مانیتورینگ عود آن درخواست می شود.

نتیجه آزمایش تومور مارکر آلفا فتوپروتئین (AFP) چه چیزی را نشان می دهد؟

افزایش سطح آلفا فتوپروتئین (AFP) ممکن است نشان دهنده وجود سرطان، بیشتر سرطان کبد، سرطان تخمدان یا تومور سلولهای زایا بیضه ها باشد. با این حال، هر سرطان کبد، تخمدان یا بیضه مقادیر قابل توجهی AFP تولید نمی کند.

گاهی اوقات ممکن است با سایر سرطان ها مانند معده، روده بزرگ، ریه، سینه و لنفوم سطح بالایی از آن مشاهده شود، اگرچه به ندرت توصیه می شود این شرایط را ارزیابی کنید. بیماریهای دیگر مانند سیروز و هپاتیت نیز می توانند باعث افزایش سطح شوند.

هنگامی که آلفا فتوپروتئین (AFP) به عنوان یک ابزار پایش استفاده می شود، کاهش سطح نشان دهنده پاسخ به درمان است. اگر سطح AFP پس از درمان سرطان به طور قابل توجهی کاهش نیافته، معمولاً به سطح نرمال یا نزدیک به سطح نرمال می رسد، ممکن است برخی از بافت تومور همچنان وجود داشته باشد.

اگر سطح آلفا فتوپروتئین (AFP) شما شروع به افزایش می کند، به احتمال زیاد سرطان در حال عود است. با این حال، از آنجا که AFP می تواند در هپاتیت یا سیروز افزایش یابد، سطح AFP گاهی اوقات می تواند گمراه کننده باشد. اگر قبل از درمان سطح AFP شما افزایش نیافته باشد، این آزمایش به طور کلی برای مانیتورینگ اثربخشی درمان شما یا نظارت بر عود مفید نخواهد بود.

وقتی بیماری مزمن کبدی دارید و سطح آلفا فتوپروتئین (AFP) شما از حالت طبیعی یا متوسط ​​به بالا افزایش می یابد، خطر ابتلا به سرطان کبد افزایش می یابد. هنگامی که کل AFP و درصد  AFP-L3 به طور قابل توجهی افزایش می یابد، در این صورت شما در معرض ابتلا یا ابتلا به سرطان سلول کبدی در یکی دو سال آینده هستید. با این حال، هنگامی که شما مبتلا به هپاتیت مزمن و سیروز هستید، غلظت AFP و AFP-L3  افزایش می یابد و نوسان می کند. در این موارد، افزایش شدید AFP مهمتر از مقدار عددی واقعی نتیجه آزمایش است.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

هر فردی که نتایج آزمایش AFP و AFP-L3  آن افزایش یابد، مبتلا به سرطان نیست یا به سرطان کبد مبتلا می شود. آزمونهای AFP و AFP-L3 فی نفسه تشخیصی نیستند. آنها شاخص هستند آنها باید همراه با اطلاعات مربوط به سابقه پزشکی و معاینه فیزیکی شما، همچنین معاینه بافت شناسی و مطالعات تصویربرداری برای بررسی تومورها مورد استفاده قرار گیرند.

اگرچه این آزمایش ها می توانند اطلاعات مفیدی را ارائه دهند، اما آنطور که پزشکان می خواهند، اختصاصی  یا حساس نیستند. AFP می تواند هر زمان که کبد آسیب دیده و در حال بازسازی است به طور موقت افزایش یابد و افزایش متوسطی را می توان با شرایط مختلف مشاهده کرد. به همین دلیل، از آزمایش AFP نمی توان صرفاً برای تشخیص سرطان استفاده کرد. علاوه بر این، هر سرطانی AFP تولید نمی کند، بنابراین شما حتی در زمانی که AFP طبیعی است ممکن است سرطان داشته باشید. به همین دلایل، آزمایش AFP برای غربالگری سرطان عمومی توصیه نمی شود.

آلفا فتوپروتئین (AFP) تنها یک نشانگر تومور نیست. از آنجا که AFP توسط جنین تولید می شود، به طور معمول سطح آن در زنان باردار و نوزادان آنها بیشتر است.

عوامل خطر ابتلا به سرطان کبد چیست؟

این سرطان معمولاً زمانی رخ می دهد که شما دچار زخم های مزمن کبد شده اید که سیروز نامیده می شود. بیشتر اوقات، این ناشی از عفونت مزمن ناشی از یکی از دو ویروس است: هپاتیت B یا هپاتیت C. سوء مصرف الکل همچنین خطر ابتلا به سیروز را افزایش می دهد. برخی از بیماریهای ارثی، به ویژه اختلالی به نام هموکروماتوز (که در آن بدن بیش از حد آهن را جذب می کند، که در کبد در بین سایر اندام ها رسوب می کند)، می تواند باعث سیروز و به موقع سرطان سلولی شود، مانند استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH)، که رسوب چربی همراه با التهاب و آسیب در کبد است.

عوامل خطر ابتلا به سرطان کبد

عوامل خطر ابتلا به سرطان کبد

اگر آلفا فتوپروتئین (AFP) غیر طبیعی باشد، آیا نیاز به آزمایش های دیگر است؟

اگر شما مبتلا به عفونت مزمن کبدی یا آسیب کبدی هستید و آلفا فتوپروتئین (AFP) شما به طور ناگهانی افزایش می یابد، یا اگر این میزان بسیار بالا باشد، پزشک معمولاً از شما می خواهد یک مطالعه برای بررسی کبد شما انجام دهد، مانند سونوگرافی، سی تی اسکن، اسکن MRI، یا بیوپسی برای ارزیابی بافت شناسی بافت های تومور. در صورت وجود سرطان های کبد، معمولاً می توان آنها را تشخیص داد. پزشک شما همچنین ممکن است آزمایش خون برای آزمایش دیس گاما کربوکسی پروترومبین، که به عنوان پروترومبین ناشی از غیاب ویتامین K نیز شناخته می شود، برای کمک به تشخیص و پایش سرطان کبد درخواست کند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

(2019 April 9, Updated). Testicular Cancer Treatment (PDQ) – Patient Version. National Cancer Institute. Available online at https://www.cancer.gov/types/testicular/patient/testicular-treatment-pdq. Accessed July 2020.

Cicalese, L. (2019 May 13, Updated). Hepatocellular Carcinoma. Medscape General Surgery. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/197319-overview. Accessed July 2020.

Adkins, E. S. (2019 July 31, Updated). Pediatric Teratomas and Other Germ Cell Tumors. Medscape Pediatrics: Surgery. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/939938-overview. Accessed July 2020.

Genzen, J. (2019 October, Updated). Testicular Cancer. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/testicular-cancer?_ga=2.268908914.2056076676.1573304696-1793245273.1560683717. Accessed July 2020.

Genzen, J. and Miles, R. (2019 October, Updated). Hepatocellular Carcinoma – HCC. ARUP Consult. Available online at https://arupconsult.com/content/hepatocellular-carcinoma?_ga=2.254743051.2056076676.1573304696-1793245273.1560683717. Accessed July 2020.

(2019 July 2, Updated). Adult Primary Liver Cancer Treatment (PDQ) – Patient Version. National Cancer Institute. Available online at https://www.cancer.gov/types/liver/patient/adult-liver-treatment-pdq. Accessed July 2020.

(© 1995–2019). Alpha-Fetoprotein (AFP) Tumor Marker, Serum. Mayo Clinic Laboratories. Available online at https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8162. Accessed July 2020.

Mulcahy, N. (2019 May 13). FDA Approves First Biomarker-Driven Drug for HCC. Medscape Medical News, FDA Approvals. Available online at https://www.medscape.com/viewarticle/912935. Accessed July 2020.

(2019 February 4, Updated). Alpha Fetoprotein (AFP) Tumor Marker Test. MedlinePlus. Available online at https://medlineplus.gov/lab-tests/alpha-fetoprotein-afp-tumor-marker-test/. Accessed July 2020.

Frenette, C. et. al. (2019 September). A Practical Guideline for Hepatocellular Carcinoma Screening in Patients at Risk. Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes. 2019 Sep; 3(3): 302–310. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6713857/. Accessed July 2020.

Sources Used in Previous Reviews

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Sherman, M. (2005 June 23). Hepatocellular Carcinoma: Epidemiology, Risk Factors, and Screening. Medscape, from Semin Liver Dis. 2005;25(2):143-154 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/506830.

(2005 January 05). LBA AFP-L3. Wako [On-line package insert]. PDF available for download at http://liver.wakousa.com/pdfs/packageinsert.pdf.

Hepatocellular Carcinoma: Alpha Fetoprotein. Specialty Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.specialtylabs.com/books/display.asp?id=529.

Grund, S. (2004 August 10, Updated). Hepatocellular Carcinoma. MedlinePlus, Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000280.htm.

(2005 April 14, Modified). Hepatocellular Cancer (PDQ®): Screening Health Professional Version. National Cancer Institute [On-line information]. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/hepatocellular/healthprofessional/allpages.

(© 2003). Alpha-Fetoprotein (AFP) with AFP L3%, Serum. Laboratory Corporation of America [On-line test information]. Available online at http://www.labcorp.com/datasets/labcorp/html/chapter/mono/nf10005300.htm.

Wako Diagnostics Receives the FDA Approval for a New Biomarker for Liver Cancer. Press Release, Richmond VA USA — Medical Industry E-mail News Service(TM) — June 21, 2005.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 47-49.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 271-272.

(2008 March). Germ Cell Tumors – Childhood. Cancer.Net [On-line information] Available online at http://www.cancer.net/patient/Cancer+Types/Germ+Cell+Tumor+-+Childhood. Accessed May 2009.

Vorvick, L. (2008 October 28). Alpha fetoprotein. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information] Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003573.htm. Accessed May 2009.

(Revised 2009 May 06). Overview: Liver Cancer, How Is Liver Cancer Found? American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/cri/content/cri_2_2_3x_how_is_liver_cancer_found_25.asp. Accessed May 2009.

(Modified 2009 May 22). Adult Primary Liver Cancer Treatment (PDQ®) National Cancer Institute [On-line information]. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/adult-primary-liver/HealthProfessional/page1. Accessed May 2009.

(Revised 2009 May 14). Detailed Guide: Testicular Cancer, How Is Testicular Cancer Diagnosed? American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/cri/content/cri_2_4_3x_how_is_testicular_cancer_diagnosed_41.asp?sitearea=ped. Accessed May 2009.

(Revised 2008 December 08). Tumor Markers, What are tumor markers? American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/PED/content/PED_2_3X_Tumor_Markers.asp?sitearea=PED. Accessed May 2009.

Walzer, N. and Kulik, L. (2008 June 10). Hepatocellular Carcinoma: Latest Developments. Medscape from Current Opinion in Gastroenterology [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/573576. Accessed May 2009.

(2007 November). AFP-L3% in Serum (Includes Total Alpha Fetoprotein). ARUP Technical Bulletin [On-line information]. Available online through http://www.aruplab.com. Accessed May 2009.

(Revised 2012 October 5). Ovarian Cancer. American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/cancer/ovariancancer/detailedguide/index. Accessed October 2012.

(Updated 2012 May 14). Stuart, K. and Stadler, Z. Primary Hepatic Carcinoma. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/282814-overview. Accessed October 2012.

(© 1995-2012). Alpha-Fetoprotein (AFP) Tumor Marker, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8162. Accessed October 2012.

Grenache, D. and Jarboe, E. (Updated 2011 May). Hepatocellular Carcinoma. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/HepatocellularCarcinoma.html?client_ID=LTD. Accessed October 2012.

(Updated 2012 August 1). Fazal Hussain, F. and Homoud, H. Gynecologic Tumor Markers Tumor Marker Overview. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/269839-overview. Accessed October 2012.

Grenache, D. et. al. (Updated 2012 May). Ovarian Cancer. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/OvarianCancer.html?client_ID=LTD. Accessed October 2012.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 42-44.

Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 486, 496, 499.

(January 2011) Bruix J, Sherman M. Management of Hepatocellular Carcinoma. American Association for the Study of Liver Diseases Practice Guideline. Hepatology Vol. 53, No. 3, 2011. PDF available for download at http://www.aasld.org/practiceguidelines/documents/bookmarked%20practice%20guidelines/hccupdate2010.pdf. Accessed November 2012.

(December 2011) Llovet J, et al. Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma. European Association for the Study of the Liver and European Organisation for Research and Treatment of Cancer. Journal of Hepatology 2012 vol. 56 j 908–943. PDF available for download at http://www.easl.eu/assets/application/files/d38c7689f123edf_file.pdf. Accessed November 2012.

Abdel B Halim, PharmD, PhD, DABCC, FACB, VP Translational Medicine, Biomarkers and Diagnostics.

(May 2014) Nonalcoholic steatohepatitis. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Available online at http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/liver-disease/nonalcoholic-steatohepatitis/Pages/facts.aspx. Accessed on 02/06/2016.

Serum Des-Gamma-Carboxy Prothrombin (DCP). Mayo Clinic. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/61844. Accessed on 02/06/2016.

Choi JY et al. Diagnostic value of AFP-L3 and PIVKA-II in hepatocellular carcinoma according to total-AFP. World J Gastroenterol. 2013 Jan 21; 19(3): 339–346. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3554817/. Accessed 02/06/2016.

Kudo M. Clinical Practice Guidelines for Hepatocellular Carcinoma Differ between Japan, United States, and Europe. Liver Cancer. 2015 Mar; 4(2): 85–95. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4439783/. Accessed Feb 2016.

 https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/overview/8162#Specimen

https://www.testing.com/tests/alpha-fetoprotein-afp-tumor-marker/

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top