آزمایش آلبومین (Albumin) | آلبومین سرم | ALB

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش آلبومین (Albumin) | آلبومین سرم | ALB

آلبومین(Albumin) پروتئینی است که توسط کبد ساخته می شود. آزمایش آلبومین(Albumin) سرم میزان این پروتئین را در سرم اندازه گیری می کند. همچنین می توان آلبومین را در ادرار و سایر مایعات اندازه گیری کرد. آلبومین وارد جریان خون می شود و به جلوگیری از نشت مایع از رگ های خونی به بافت های دیگر کمک می کند. همچنین هورمون ها، ویتامین ها و آنزیم ها را در سراسر بدن شما حمل می کند. بدون آلبومین کافی، مایع می تواند از خون شما نشت کند و در ریه ها، شکم (شکم) یا سایر قسمت های بدن شما جمع شود.

اسامی دیگر:

 • Serum Albumin
 • ALB

چرا آزمایش آلبومین(Albumin) درخواست می شود؟

 • در بیماری های کبدی به عنوان بخشی از آزمایش پانل کبدی.
 • بیماری های کلیوی و بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک.
 • در بیمارانی که سوختگی شدید دارند.
 • به عنوان بخشی از تست های دیگر
 • در بیمار مشکوک به سوء تغذیه.
 • در بیمارانی که از بین رفتن روده وجود دارد.
 • بیماران مبتلا به سرطان، به ویژه لنفوم و میلوم متعدد.
 • در سه ماهه سوم بارداری

چه زمانی آزمایش آلبومین(Albumin) بایستی انجام شود؟

 • به‌عنوان بخشی از آزمایش‌های خونی که برای معاینه سلامت یا قبل از یک جراحی برنامه‌ریزی شده انجام می‌شود.
 • هنگامی که یک پزشک فکر می کند که شما علائم یک اختلال کبدی یا بیماری کلیوی را دارید.
 • گاهی اوقات زمانی که کاهش وزن ناخواسته دارید یا علائم مرتبط با سوء تغذیه دارید

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آلبومین(Albumin):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)/ ظرف استریل درپیچ دار/ ظرف ادرار
 • نوع نمونه: سرم/ مایع مغزی نخاعی/ مایعات بدن/ ادرار
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر برای سرم و مایعات/ 5 میلی لیتر ادرار
لوله-های-مورد-نیاز-برای-آزمایش-آلبومین

لوله-های مورد نیاز برای آزمایش آلبومین(Albumin)

شرایط نگهداری دمایی نمونه آزمایش آلبومینAlbuminشرایط قبول یا رد نمونه آزمایش آلبومینAlbuminنگهدارنده های ادرار 24 ساعته 3 1

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

آمادگی قبل از انجام آزمایش آلبومین(Albumin):

 • ادرار جمع آوری شده در طول قاعدگی ممکن است حاوی آلبومین اضافی به دلیل آلودگی خون باشد. از جمع آوری در این مدت باید اجتناب شود.
 • ورزش سنگین ممکن است دفع آلبومین را افزایش دهد و در طول جمع آوری باید از آن اجتناب کرد.
 • نمونه ناشتا ترجیح داده می شود.
 • از تورنیکه طولانی مدت خودداری کنید. این ممکن است باعث افزایش آلبومین و پروتئین شود.
 • نمونه های خون پس از درمان I/V ممکن است ارزش کمی داشته باشند.

نام روش انجام آزمایش آلبومین(Albumin)

فتومتریک/ ایمونوتوربیدیمتری

شرح روش فتومتریک

رنگ بروموکرزول سبز (BCG) در یک بافر اسیدی به سرم اضافه می شود. شدت رنگ مجموعه آلبومین-BCG سبز آبی مستقیماً با غلظت آلبومین متناسب است و به صورت فتومتریک تعیین می شود.

شرح روش ایمونوتوربیدیمتری

آلبومین با ایمونوتوربیدیمتری با استفاده از آنتی بادی برای آلبومین انسانی در یک سیستم تجزیه و تحلیل خودکار رسوب ایمنی اندازه‌گیری می‌شود.

اساس روش ایمونوتوربیدیمتری

اساس روش ایمونوتوربیدیمتری برای شناسایی آلبومین(Albumin) 

چه چیزی در آزمایش آلبومین(Albumin) مورد بررسی قرار می گیرد؟

آلبومین(Albumin) پروتئینی بدون کربوهیدرات است که توسط کبد ساخته می شود. حدود 60 درصد از کل پروتئین خون را تشکیل می دهد و نقش های زیادی ایفا می کند. این آزمایش سطح آلبومین خون را اندازه گیری می کند. حدود 40 درصد از آلبومین در پلاسما و 60 درصد در فضای خارج سلولی وجود دارد.
پروتئین های پلاسما به سه گروه عمده تقسیم می شوند:

 • فیبرینوژن (4 درصد)
 • گلوبولین ها (38 درصد)
 • آلبومین (58 درصد)
الکتروفورز پروتئین

الکتروفورز پروتئین

ساختار آلبومین(Albumin) :

 • آلبومین یک پروتئین کروی با جرم مولکولی 66.3 کیلو دالتون است.
 • آلبومین از یک زنجیره پلی پپتیدی متشکل از 585 اسید آمینه و حاوی 17 پیوند دی سولفیدی تشکیل شده است.
 • آلبومین یک آنیون با pH 7.4 با بیش از 200 بار منفی در هر مولکول است.
 • این زنجیر جانبی کربوهیدرات ندارد اما به دلیل بار منفی خالص بالای آن در pH فیزیولوژیک بسیار در آب محلول است.
 • آلبومین را نمی توان در سلول های پارانشیمی ذخیره کرد زیرا زنجیره های کربوهیدرات جانبی وجود ندارد.
 • پروتئینی اصلی بیشتر مایعات خارج عروقی بدن مانند CSF، ادرار، مایع آمنیوتیک و مایع بینابینی است
ساختار-مولکولی-آلبومین(Albumin)

ساختار مولکولی آلبومین(Albumin)

سنتز آلبومین(Albumin):

 • ژن آلبومین را روی بازوی بلند کروموزوم 4 کد می کند.بیش از 80 گونه ژنتیکی گزارش شده است.
 •  سنتز آلبومین از هفته 20 بارداری شروع می شود و در طول زندگی ادامه می یابد. در طول 20 هفته اول زندگی جنینی، α-فتوپروتئین ممکن است به عنوان معادل اسمزی آلبومین عمل کند.
 • کبد در 24 ساعت 12 گرم آلبومین تولید می کند که حدود 25 درصد از کل پروتئین سنتز شده توسط کبد را نشان می دهد.
 • کم آبی منجر به افزایش سطح آلبومین (هیپرآلبومینمی) می شود.
 •  توسط سیتوکین های التهابی کاهش می یابد. سیتوکین های التهابی سنتز آلبومین را کاهش می دهند.
 • غلظت آلبومین در سرم در بدو تولد 39 گرم در لیتر است، سپس در نه ماهگی به 24 گرم در لیتر کاهش می یابد، در بزرگسالی مجدداً به 35 تا 55 گرم در لیتر می رسد و بعد از 60 سالگی 38.3 گرم در لیتر است. 
جایگاه-ژن-آلبومین-در-کروموزوم-ماره-4

جایگاه ژن آلبومین(Albumin) در کروموزوم شماره 4

کاهش سنتز آلبومین(Albumin) ممکن است در موارد زیر مشاهده شود:

 • آسیب به سلول های کبدی.
 • کاهش مصرف پروتئین، مانند سوء تغذیه یا گرسنگی.
 • در صورت اختلال در جذب محصولات پروتئینی مانند اسپرو.

از دست دادن گسترده آلبومین(Albumin) در موارد زیر مشاهده می شود:

 • در سندرم نفروتیک، از دست دادن گسترده پروتئین در ادرار وجود دارد.
 • در سوختگی های گسترده یا درماتیت لایه بردار پروتئین کم است.
 • در بیماری های روده ای از دست دادن پروتئین (آنتروپاتی های از دست دادن پروتئین).
 • تغییر پروتئین در آسیت ممکن است در بیماری های کبدی مانند سیروز رخ دهد.

کاتابولیسم آلبومین(Albumin) :

 • آلبومین در بافت های مختلف کاتابولیز می شود.
 • به صورت پینوسیتوز توسط سلول ها جذب می شود.
 • سپس، پروتئولیز از اسیدهای آمینه در سلول ها انجام می شود و این اسیدهای آمینه وارد استخر بدن (بازیافت) می شوند
علل-کاهش-آلبومین

علل کاهش آلبومین(Albumin)

عملکردهای آلبومین(Albumin) :

 1. آلبومین برای تنظیم عبور آب و املاح از مویرگ ها ضروری است زیرا مولکول های آلبومین بزرگ هستند و آزادانه در اندوتلیوم منتشر نمی شوند.
 2. حفظ فشار اسمزی در رگ های خونی مورد نیاز است که بدون آن مایعات به بیرون نشت می کنند.
 3. یکی از مهمترین عملکردها حفظ فشار اسمزی کلوئیدی مایع داخل عروقی است. به دلیل غلظت بالا، مسئول 75 تا 80 درصد فشار اسمزی است. این باعث حفظ مایع در بافت ها می شود.
 4. عملکرد اصلی حفظ فشار اسمزی کلوئیدی فضاهای عروقی و خارج عروقی با تعادل مداوم است.
 5. آلبومین از ادم جلوگیری می کند.
 6. آلبومین تغذیه بافت ها را تامین می کند و مولکول های مختلفی مانند سالیسیلات ها، اسیدهای چرب، یون های منیزیم، کورتیزول، هورمون ها، ویتامین ها و داروها را متصل می کند.
 7. آلبومین یک پروتئین حامل بیلی روبین، کلسیم، پروژسترون، سایر داروها، هورمون ها و آنزیم ها است.
 8. داروهای متصل به آلبومین عبارتند از: سولفونامید، پنی سیلین، آسپرین و دیکومارول.
 9. آلبومین منبع درون زا اسیدهای آمینه است.
 10. آلبومین به ترکیبات غیرقطبی مانند بیلی روبین پلاسما و اسیدهای چرب با زنجیره بلند متصل و حل می شود.
 11. آلبومین به هورمون هایی مانند تیروکسین، تری یدوتیرونین، کورتیزول و آلدوسترون متصل می شود.
 12. 40 درصد کلسیم به آلبومین متصل می شود.
 13. برخی از داروها مانند فنیل بوتازون، وارفارین، سالیسیلات ها و کلوفیبرات به طور محکم به آلبومین متصل هستند.
 14. آلبومین پلاسما پایین به آب اجازه می دهد تا از بستر عروقی خارج شود و منجر به ادم شود.
 15. آلبومین نقش مهمی در متابولیسم درونی کلسیم، اسیدهای چرب، بیلی روبین، داروها و هورمون ها دارد.

دو علت مهم کاهش آلبومین خون عبارتند از:

    بیماری شدید کبد – از آنجایی که آلبومین توسط کبد تولید می شود، سطح آن می تواند با از دست دادن عملکرد کبد کاهش یابد. با این حال، این به طور معمول تنها زمانی رخ می دهد که کبد به شدت تحت تاثیر قرار گرفته باشد.نیمه عمر آلبومین 15 تا 19 روز است. بنابراین اختلال کبدی برای سنتز آلبومین ممکن است قبل از این دوره تشخیص داده نشود.

بیماری کلیوی – یکی از بسیاری از وظایف کلیه ها حفظ پروتئین های پلاسما مانند آلبومین است تا در هنگام تولید ادرار همراه با مواد زائد دفع نشوند. آلبومین در غلظت های بالایی در خون وجود دارد، و زمانی که کلیه ها به درستی کار می کنند، عملاً هیچ آلبومینی در ادرار مشاهده نمی رود. با این حال، اگر کلیه های فردی آسیب ببینند یا بیمار شوند، توانایی خود را برای حفظ آلبومین و سایر پروتئین ها از دست می دهند. این اغلب در بیماری های مزمن مانند دیابت و فشار خون بالا دیده می شود. در سندرم نفروتیک، مقادیر بسیار بالایی از آلبومین از طریق کلیه ها از دست می رود.

اندازه گیری آلبومین در سرم، همراه با آلبومین اندازه گیری شده در مایع مغزی نخاعی (CSF)، و IgG کل در سرم و CSF به عنوان کمک در ارزیابی مولتیپل اسکلروزیس و سایر شرایطی که در آن یکپارچگی سد خونی مغزی بررسی می شود، مفید است. ترکیب این چهار آنالیت به عنوان شاخص IgG CSF نامیده می شود.

مایع صفاقی:

آسیت تجمع پاتولوژیک مایع اضافی در حفره صفاقی است که در اثر تغییر در نفوذپذیری عروق، فشار هیدرواستاتیک و فشار انکوتیک ایجاد می شود. شایع ترین علل آسیت در افراد سیروز (80%)، بدخیمی (10%)، نارسایی قلبی (5%) و عفونت است.

مایع صفاقی

مایع صفاقی

نتایج پروتئین کل 3.0 گرم در دسی لیتر یا بیشتر، که در گذشته برای طبقه بندی مایع آسیت به عنوان ترانسودا یا اگزودا استفاده می شد، دقت گزارش شده تنها 55 درصد در شناسایی اگزودا دارد و تا حد زیادی با اندازه گیری گرادیان آلبومین سرم آسیت (SAAG) جایگزین شده است. ، به عنوان غلظت آلبومین سرم منهای غلظت آلبومین آسیت محاسبه می شود.

نشان داده شده است که SAAG به طور مستقیم با فشار پورتال ارتباط دارد و نتایج 1/1 گرم در دسی لیتر یا بیشتر در شناسایی فشار خون پورتال 97٪ دقیق است. شرایط مرتبط با SAAG بالا شامل سیروز، نارسایی حاد کبد، بیماری کبد چرب، هپاتیت الکلی، ترومبوز ورید پورتال، بدخیمی کبدی و بیماری انسداد وریدی است.

مایع آسیتی قلبی ناشی از نارسایی احتقانی قلب، هم نتیجه SAAG بالا (بیشتر یا مساوی 1/1 گرم در دسی لیتر) و هم غلظت پروتئین کل بیشتر از 2.5 گرم در دسی لیتر دارد. شرایط مرتبط با اندازه گیری پایین SAAG (کمتر از1/1  گرم در دسی لیتر) شامل بدخیمی صفاقی، سل، پانکراتیت، بیماری بافت همبند و سندرم نفروتیک است.

مایع جنب:

مایع پلور به طور معمول در حفره پلور اطراف ریه ها وجود دارد و به عنوان روان کننده بین ریه ها و دیواره داخلی قفسه سینه عمل می کند. پلورال افیوژن زمانی ایجاد می شود که حفره پلور تولید بیش از حد مایع را به دلیل افزایش فشار هیدرواستاتیک و اسمزی مویرگی تجربه می کند که از توانایی سیستم لنفاوی یا وریدی برای بازگرداندن مایع به گردش خون فراتر می رود.

معیارهای مبتنی بر آزمایشگاه اغلب برای طبقه بندی پلورال افیوژن به عنوان اگزوداتیو یا ترانسوداتیو استفاده می شود. افیوژن اگزوداتیو به دلیل عفونت یا التهاب غشای مویرگی ایجاد می شود که باعث می شود مایع اضافی وارد حفره پلور شود. بیماران مبتلا به این شرایط از بررسی بیشتر و درمان علت موضعی التهاب سود می برند.

افیوژن ترانسوداتیو به دلیل شرایط سیستمیک مانند اضافه بار حجمی، بیماری کلیوی در مرحله نهایی و نارسایی قلبی ایجاد می شود که می تواند منجر به تجمع مایع اضافی در حفره پلور شود. بیماران مبتلا به افیوژن ترانسوداتیو از درمان بیماری زمینه‌ای سود می‌برند.

مایع پلور

مایع پلور

پروتئین سرم به مایع یا گرادیان آلبومین (پروتئین سرم یا آلبومین منهای پروتئین مایع یا آلبومین) ممکن است در این موارد محاسبه شود و زمانی که بیش از 1/3 گرم در دسی لیتر (پروتئین) یا 1/2 گرم در دسی لیتر (آلبومین) نشان دهد که بیمار مبتلا به افیوژن ترانسوداتیو است.

ادرار:

نفروپاتی دیابتی یکی از عوارض دیابت است و با پروتئینوری مشخص می شود (دفع طبیعی آلبومین ادرار کمتر از 30 میلی گرم در روز، پروتئینوری آشکار بیش از 300 میلی گرم در روز است). قبل از ایجاد پروتئینوری آشکار، دفع آلبومین در آن دسته از بیماران دیابتی که قرار است به نفروپاتی دیابتی مبتلا شوند، افزایش می یابد.

مانورهای درمانی (مثلاً حفظ فشار خون تهاجمی، به ویژه با مهارکننده‌های آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتانسین، کنترل تهاجمی قند خون، و احتمالاً کاهش مصرف پروتئین) می‌توانند به طور قابل توجهی پیشرفت نفروپاتی را به تأخیر بیندازند یا احتمالاً از آن جلوگیری کنند. بنابراین، نیاز به شناسایی افزایش های کوچک، اما غیر طبیعی در دفع آلبومین ادراری (در محدوده 300-30 میلی گرم در روز، به عنوان مثال، میکروآلبومینوری) وجود دارد.

دستورالعمل های بنیاد ملی کلیه برای مدیریت بیماران مبتلا به دیابت و میکروآلبومینوری توصیه می کند که همه بیماران دیابتی نوع 1 بالای 12 سال و همه بیماران دیابتی نوع 2 کمتر از 70 سال، زمانی که تحت کنترل پایدار گلوکز هستند، سالانه آزمایش ادرار خود را برای میکروآلبومینوری انجام دهند.

میکروآلبومینوریا

میکروآلبومینوریا

نمونه ترجیحی یک مجموعه 24 ساعته است، اما یک مجموعه تصادفی قابل قبول است. مطالعات نشان داده اند که تصحیح آلبومین برای میزان دفع کراتینین دارای ارزش تبعیض آمیز مشابهی با درگیری کلیه دیابتی است.

نسبت آلبومین: کراتینین از یک نمونه ادرار تصادفی نیز یک ابزار غربالگری معتبر در نظر گرفته می‌شود. مطالعات متعددی به این موضوع پرداخته‌اند که آیا این نمونه باید یک ادرار ناشتا، یک ادرار ورزش‌شده یا یک نمونه ادرار شبانه باشد. این مطالعات نشان داده اند که نمونه ادرار اول صبح حساسیت کمتری دارد، اما اختصاصی تر است.

مطالعات همچنین نشان داده اند که میکروآلبومینوری یک نشانگر بیماری عروقی عمومی است و با سکته مغزی و بیماری قلبی مرتبط است.

عوامل مداخله گر در آزمایش آلبومین(Albumin):

 • ادرار جمع آوری شده در طول قاعدگی ممکن است حاوی آلبومین(Albumin) اضافی به دلیل آلودگی خون باشد. از جمع آوری در این مدت باید اجتناب شود.
 • ورزش سنگین ممکن است دفع آلبومین(Albumin) را افزایش دهد و در طول جمع آوری باید از آن اجتناب کرد. مقادیر مرجع برای حالتی اعمال می شود که اعمال نشده است.
 • در موارد بسیار نادر گاموپاتی، به ویژه نوع IgM (ماکروگلوبولینمی والدنستروم)، ممکن است باعث نتایج غیر قابل اعتماد شود.
 • روش های رنگ سنجی مورد استفاده برای تعیین آلبومین(Albumin) ممکن است منجر به افزایش کاذب نتایج آزمایش در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه به دلیل تداخل با سایر پروتئین ها شود. روش های ایمونوتربیدیمتری کمتر تحت تأثیر قرار می گیرند.
 • داروهایی که سطح آلبومین(Albumin)  را افزایش می دهند، استروئیدهای آنابولیک، آندروژن ها، کورتیکواستروئیدها، انسولین، پروژسترون و هورمون رشد هستند.
 • داروهایی که می توانند سطح آلبومین(Albumin)  را کاهش دهند، استروژن ها، داروهای هپاتوتوکسیک و داروهای ضد بارداری خوراکی هستند.
 • اگر فردی مقادیر زیادی مایعات داخل وریدی دریافت می کند، نتایج آزمایش آلبومین(Albumin) ممکن است نادرست باشد.

هنگامی که مقادیر آلبومین پلاسما یا سرم به زیر 2.0 گرم در دسی لیتر می رسد، ادم معمولا وجود دارد.

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی:

افزایش سطح آلبومین(Albumin):

کم آبی: با کاهش حجم داخل عروقی، اندازه گیری غلظت آلبومین باید به صورت ریاضی افزایش یابد.

کاهش سطح آلبومین(Albumin):

 • سوء تغذیه: کمبود آمینو اسیدهای موجود برای ساخت پروتئین ها به این مشاهدات کمک می کند. احتمالاً اختلال عملکرد کبد (سنتز آلبومین) مرتبط با سوء تغذیه نیز به سطوح پایین آلبومین کمک می کند.
 • بارداری: سطح آلبومین به تدریج تا زمان زایمان کاهش می یابد.
 • بیماری کبد (به عنوان مثال، هپاتیت، تومور متاستاتیک گسترده، سیروز، نکروز سلولی کبد): کبد محل سنتز آلبومین است. اگر تولید آلبومین ناکافی باشد، می توان انتظار داشت که سطح آن کاهش یابد.
 • آنتروپاتی‌های از دست‌دهنده پروتئین (مانند سندرم‌های سوء جذب مانند بیماری کرون، اسپرو، بیماری ویپل): حجم زیادی از پروتئین از روده‌ها از دست می‌رود، زیرا جذب کافی نیست. سطح آلبومین کاهش می یابد.
 • نفروپاتی های از دست دادن پروتئین (به عنوان مثال، سندرم نفروتیک، نفروز): حجم زیادی از آلبومین را می توان از طریق کلیه ها از دست داد. از دست دادن آلبومین ممکن است انتخابی برای آلبومین (نفروز لیپوئید) یا تخلیه تمام اجزای پروتئین (گلومرولونفریت) باشد.
 • از دست دادن مایع میان بافتی (به عنوان مثال، آسیت، سوختگی درجه سه): مقادیر زیادی آلبومین می تواند در سرم از سوختگی مزمن از بین برود. آلبومین به راحتی در صفاق بیماران مبتلا به آسیت تجمع می یابد.
 • هیدراتاسیون بیش از حد: با افزایش حجم خون، اندازه گیری غلظت آلبومین به صورت ریاضی کاهش می یابد.
 • افزایش نفوذپذیری مویرگی (به عنوان مثال، بیماری های کلاژن عروقی مانند لوپوس اریتماتوز):آلبومین می تواند از فضاهای ریز عروق در بافت ها خارج شود و باعث ادم یا در کلیه ها شود و باعث پروتئینوری شود. آلبومین سرم او کاهش می یابد.
 • بیماری التهابی: بیماری های مرتبط با التهاب، نکروز، انفارکتوس یا سوختگی باعث افزایش پروتئین های واکنش دهنده فاز حاد می شوند. اینها بیشتر گلوبولین هستند. بنابراین، جزء گلوبولین پروتئین ها افزایش و آلبومین کاهش می یابد.
 • دیسپروتئینمی ایدیوپاتیک خانوادگی: یک بیماری ژنتیکی است که در آن آلبومین به طور قابل توجهی کاهش می یابد (و گلوبولین ها افزایش می یابد).

محدوده مرجع آلبومین(Albumin):

Serum

 • > or =12 months: 3500-5000 mg/dL

Urine

 • Males: <17 mg/g creatinine
 • Females: <25 mg/g creatinine

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از آزمایش آلبومین(Albumin) استفاده می شود؟

برای کمک به ارزیابی وضعیت کلی سلامت شما، ممکن است از آزمایش آلبومین(Albumin)، همراه با سایر آزمایش‌های موجود در پانل‌ها مانند پانل متابولیک جامع (CMP) استفاده شود. این آزمایش ها همچنین ممکن است برای کمک به تشخیص بیماری ها و مانیتور شرایط یا درمان استفاده شوند. سطح آلبومین می تواند در بسیاری از بیماری ها و اختلالات مختلف کم باشد. نتایج غیر طبیعی ممکن است نشان دهنده نیاز به آزمایش بیشتر باشد.

علاوه بر این، آزمایش آلبومین(Albumin) ممکن است به عنوان بخشی از پانل کبد برای ارزیابی عملکرد کبد یا با کراتینین، نیتروژن اوره خون (BUN)، یا پانل کلیه برای ارزیابی عملکرد کلیه درخواست شود. همچنین ممکن است برای ارزیابی وضعیت تغذیه فرد، آلبومین درخواست شود.

چه زمانی آزمایش آلبومین(Albumin) درخواست می شود؟

آزمایش آلبومین(Albumin)اغلب به عنوان بخشی از یک پانل از آزمایش ها هنگام انجام یک معاینه بهداشتی معمول درخواست می شود.

هنگامی که علائم و نشانه های اختلال کبدی را دارید، ممکن است همراه با سایر آزمایش ها، آلبومین(Albumin) درخواست شود:

 • زردی چشم یا پوست (یرقان)
 • ضعف، خستگی
 • کاهش وزن بی دلیل
 • از دست دادن اشتها
 • تورم و/یا درد شکم
 • ادرار تیره، مدفوع روشن
 • خارش (خارش)

آزمایش آلبومین(Albumin) ممکن است زمانی درخواست شود که علائم و نشانه‌های سندرم نفروتیک، مانند:

 • تورم یا پف، به ویژه در اطراف چشم ها یا در صورت، مچ دست، شکم، ران ها یا مچ پا
 • ادراری که کف آلود، خونی یا قهوه ای رنگ است
 • کاهش مقدار ادرار
 • مشکلات ادرار، مانند احساس سوزش یا ترشحات غیرطبیعی در حین ادرار، یا تغییر در تکرر ادرار، به ویژه در شب.
 • درد وسط پشت ( پهلو)، زیر دنده ها، نزدیک جایی که کلیه ها قرار دارند
 • فشار خون بالا (فشار خون بالا)

یک پزشک همچنین ممکن است آزمایش آلبومین(Albumin) را برای بررسی یا پایش وضعیت تغذیه شما درخواست کند. با این حال، از آنجایی که سطح آلبومین علاوه بر سوء تغذیه به شرایط مختلف پاسخ می دهد، کاهش آلبومین باید به دقت ارزیابی شود.

نتیجه آزمایش آلبومین(Albumin) چه چیزی را نشان می دهد؟

نتایج آزمایش آلبومین(Albumin) همراه با نتایج سایر آزمایش‌های انجام شده در همان زمان، مانند آزمایش‌های موجود در یک CMP، پانل متابولیک پایه (BMP)، پانل کبدی یا پانل کلیه ارزیابی می‌شوند.

سطح آلبومین(Albumin) پایین ممکن است نشانه ای باشد که ممکن است تحقیقات بیشتری لازم باشد. آلبومین پایین ممکن است منعکس کننده یک وضعیت موقتی باشد که خود به خود برطرف می شود یا ممکن است نشان دهنده یک بیماری حاد یا مزمن باشد که نیاز به درمان دارد.

هنگامی که شرایط در تولید آن اختلال ایجاد می کند، تجزیه پروتئین را افزایش می دهد، از دست دادن پروتئین را افزایش می دهد و/یا حجم پلاسما (رقیق شدن خون) را افزایش می دهد، سطح آلبومین ممکن است به میزان کم یا زیاد کاهش یابد. بسته به سابقه پزشکی، علائم و نشانه‌ها و معاینه فیزیکی، ممکن است آزمایش‌های اضافی برای بررسی نتیجه کم انجام شود.

آلبومین(Albumin) پایین می تواند نشان دهنده بیماری کبدی باشد. آزمایش های آنزیم کبدی یا پانل کبدی ممکن است برای تعیین دقیق نوع بیماری کبدی درخواست شود. با این حال، ممکن است یک فرد دارای سطوح آلبومین نرمال یا نزدیک به نرمال با بیماری کبد باشد تا زمانی که این بیماری به مرحله پیشرفته برسد. به عنوان مثال، در افراد مبتلا به سیروز، آلبومین به طور معمول (اما نه همیشه) کم است، در حالی که در اکثر بیماری های مزمن کبدی که به سیروز پیشرفت نکرده اند، آلبومین معمولاً طبیعی است.

سطوح پایین آلبومین(Albumin) می تواند منعکس کننده بیماری های کلیوی باشد که در آن کلیه ها نمی توانند از نشت آلبومین از خون به داخل ادرار و از دست رفتن آن جلوگیری کنند. در این مورد، مقدار آلبومین یا پروتئین در ادرار نیز ممکن است اندازه‌گیری شود یا آزمایش‌هایی برای کراتینین و BUN یا پانل کلیوی درخواست شود.

سطوح پایین آلبومین(Albumin)همچنین می تواند در التهاب، شوک و سوء تغذیه دیده شود. آنها ممکن است در شرایطی دیده شوند که در آن بدن پروتئین را به درستی جذب و هضم نمی کند، مانند بیماری کرون یا بیماری سلیاک، یا در آن حجم زیادی از پروتئین از روده ها از بین می رود.

آلبومین(Albumin) پایین ممکن است در چندین بیماری دیگر نیز دیده شود، مانند:

 • عفونت
 • سوختگی
 • عمل جراحی
 • بیماری مزمن
 • سرطان
 • دیابت
 • تیروئید کم کار (کم کاری تیروئید)
 • سندرم کارسینوئید
 • افزایش حجم خون به دلیل نارسایی احتقانی قلب، گاهی اوقات بارداری

سطوح بالای آلبومین(Albumin) را می توان با کم آبی مشاهده کرد، اگرچه این آزمایش معمولاً برای نظارت یا تشخیص این وضعیت استفاده نمی شود.

چه افرادی در معرض خطر بالای سطوح آلبومین غیر طبیعی هسنمد؟

افرادی که بیماری مزمن کبدی و اختلالات کلیوی دارند، در معرض بالاترین خطر ابتلا به سطوح آلبومین(Albumin) غیرطبیعی هستند. علاوه بر این، افرادی که دستگاه گوارش آنها مواد مغذی را به درستی جذب نمی کند و افرادی که اسهال طولانی مدت دارند ممکن است سطح آلبومین غیرطبیعی ایجاد کنند.

تفاوت بین آزمایش آلبومین(Albumin) سرم / پلاسما، پری آلبومین و آلبومین ادرار چیست؟

اگرچه نام ها مشابه هستند، آلبومین و پری آلبومین مولکول های کاملاً متفاوتی هستند. با این حال، هر دو پروتئین ساخته شده توسط کبد هستند، و هر دو از لحاظ تاریخی برای ارزیابی وضعیت تغذیه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. آلبومین سرم/پلاسما (یا خون) اکنون بیشتر برای غربالگری و کمک به تشخیص بیماری کبد یا کلیه استفاده می شود و بر روی نمونه خون آزمایش می شود.در واقع، نام رسمی آن Transthyretin است.

پرآلبومین عمدتاً به انتقال هورمون های تیروئید و ویتامین A در خون کمک می کند. تقریباً به اندازه آلبومین در خون دوام نمی آورد، بنابراین سطوح پری آلبومین در پاسخ به تغییرات کوتاه مدت سلامت سریعتر تغییر می کند. اندازه گیری پری آلبومین اغلب برای کمک به ارزیابی وضعیت تغذیه انجام می شود.

آزمایش آلبومین(Albumin) ادرار (در گذشته، تست میکروآلبومین نامیده می شد) آلبومین موجود در ادرار را به عنوان شاخص اولیه آسیب کلیوی شناسایی و اندازه گیری می کند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

2019 review performed by Nansy Albtoush, PhD.

(January 13, 2015) Devaraj, S. Albumin. Medscape. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/2054430-overview. Accessed on 07/28/19.

Albumin, Serum. Mayo Medical Laboratories. Available online at https://endocrinology.testcatalog.org/show/ALB. Accessed on 07/28/19.

(November 13, 2018) Moman RN, Varacallo M. Physiology, Albumin. StatPearls [Internat]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019. Available online at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459198/. Accessed on 07/028/19.

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 775-780.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 197-198.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 66-71.

Dugdale, III, D. (Updated 2009 February 23). Albumin – serum. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003480.htm. Accessed June 2009.

Shashidhar, H. and Grigsby, D. (Updated 2009 April 9). Malnutrition. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/985140-overview. Accessed June 2009.

Peralta, R. et. al. (Updated 2008 June 17). Hypoalbuminemia. eMedicine Critical Care [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/166724-overview. June 2009.

(Updated 2008 December). Proteins. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/GastrointestinalDz/NutritionalAssessment/Proteins.html. Accessed June 2009.

Dugdale, D. (Updated 2011 February 20). Albumin – serum. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003480.htm. Accessed January 2013.

Delgado, J. (Updated 2012 November). Proteins. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/Proteins.html?client_ID=LTD. Accessed January 2013.

Devaraj, S. (Updated 2012 January 5). Albumin. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2054430-overview#showall. Accessed January 2013.

(© 1995-2013). Albumin, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8436. Accessed January 2013.

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 799-804.

Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 234.

McPherson, R. and Pincus, M. (© 2011). Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 22nd Edition: Elsevier Saunders, Philadelphia, PA. Pp 264-265.

Devaraj, S. (2015 January 13 Updated). Albumin. Medscape Drugs and Diseases [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2054430-overview. Accessed 3/23/16.

Lerma, E. et. al. (2015 December 10 Updated). Proteinuria. Medscape Drugs and Diseases [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/238158-overview. Accessed 3/23/16.

(© 1995–2016). Albumin, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/8436. Accessed 3/23/16.

Delgado, J. (2015 December Updated). Proteins. ARUP Consult [On-line information]. Available online at https://arupconsult.com/content/proteins. Accessed 3/23/16.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top