آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) | Alanine Aminotransferase | سرم گلوتامیک پیروویک ترانس آمیناز | SGPT

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
17 آبان 1402
آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) | Alanine Aminotransferase | سرم گلوتامیک پیروویک ترانس آمیناز | SGPT

آلانین آمینوترانسفراز (ALT) آنزیمی است که عمدتاً در کبد و کلیه ها یافت می شود. در ابتدا به عنوان سرم گلوتامیک پیروویک ترانس آمیناز (SGPT) نامیده می شد. به طور معمول، سطح ALT در سرم پایین است. ALT با آسیب کبدی افزایش می یابد و برای غربالگری و/یا نظارت بر بیماری کبدی استفاده می شود.

اسامی دیگر:

 • ALT
 • Serum Glutamic-Pyruvic Transaminase
 • SGPT
 • GPT
 • Alanine Transaminase

چرا آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) درخواست می شود؟

 • برای غربالگری آسیب کبدی
 • کمک به تشخیص بیماری کبدی
 • زردی را از بیماری کبدی یا کم خونی همولیتیک متمایز می کند.

چه زمانی آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که یک پزشک فکر می کند که شما علائم یک اختلال کبدی، مانند درد شکم، تهوع و استفراغ، زردی یا قرار گرفتن در معرض احتمالی ویروس های هپاتیت را دارید.
 • همچنین می توان آن را به عنوان بخشی از پانل متابولیک جامع (CMP) در هنگام انجام یک معاینه بهداشتی معمول درخواست داد.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) :

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد (ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 0/5 میلی لیتر
لوله لخته(Clot Activator1)

لوله های مورد استفاده برای آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT)

شرایط-نگهداری-دمایی-نمونه-آزمایش-آلانین-آمینوترانسفراز (ALT)شرایط-قبول-یا-رد-نمونه-آزمایش-آلانین-آمینوترانسفراز(ALT)

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش انجام آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT):

شرح روش فتومتریک:

روش فتومتریک برای آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) شامل استفاده از ال-آلانین و پیریدوکسال-5-فسفات به عنوان سوبسترا برای ALT است. این روش بر این اصل استوار است که ALT انتقال یک گروه آمینه از L-آلانین به پیریدوکسال-5-فسفات را کاتالیز می کند و پیریدوکامین-5-فسفات و پیروات را تشکیل می دهد.

برای انجام این آزمایش، نمونه خون از بیمار گرفته می شود و سانتریفیوژ می شود تا سرم یا پلاسما از گلبول های قرمز جدا شود. سپس سرم یا پلاسما با محلول بافری حاوی ال-آلانین و پیریدوکسال-5-فسفات مخلوط می شود. مخلوط واکنش در یک دما و pH خاص انکوبه می شود تا به آنزیم ALT اجازه دهد تا با بسترها واکنش دهد.

واکنش بین ال-آلانین و پیریدوکسال-5-فسفات پیریدوکامین-5-فسفات و پیروات تولید می کند که با استفاده از اسپکتروفتومتر قابل تشخیص است. پیرووات با 2،4-دی نیتروفنیل هیدرازین (DNPH) واکنش می دهد و یک کمپلکس زرد-نارنجی تشکیل می دهد که نور را در طول موج خاصی جذب می کند. مقدار نور جذب شده توسط کمپلکس با مقدار پیرووات تولید شده در واکنش نسبت مستقیم دارد.

سرعت واکنش با نظارت بر تغییر جذب در طول زمان اندازه گیری می شود. سرعت اولیه واکنش با استفاده از شیب بخش خطی منحنی محاسبه می شود. فعالیت ALT بسته به روش های استاندارد عملیاتی آزمایشگاه به صورت واحد بین المللی در لیتر (IU/L) یا میکروگرم در لیتر (μg/L) بیان می شود.

این روش فتومتریک به طور گسترده در آزمایشگاه های بالینی برای اندازه گیری فعالیت ALT در نمونه های بیمار استفاده می شود. این روشی مطمئن و دقیق برای تشخیص آسیب یا بیماری کبدی است.

اساس-اندازه-گیری-ALT

اساس اندازه گیری ALT

آمادگی قبل از انجام آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) مورد بررسی قرار می گیرد؟

آلانین آمینوترانسفراز (ALT) آنزیمی است که بیشتر در سلول های کبد و کلیه یافت می شود. مقادیر بسیار کمتری از آن نیز در قلب و ماهیچه ها یافت می شود. حداقل مقدار ممکن است در پانکراس، طحال، ریه ها و گلبول های قرمز یافت شود. به طور معمول، سطح ALT در خون پایین است، اما زمانی که کبد آسیب می بیند، ALT در خون ترشح می شود و سطح آن افزایش می یابد. این آزمایش سطح ALT را در خون اندازه گیری می کند و برای تشخیص زودهنگام بیماری کبد مفید است.

سطوح آلانین آمینوترانسفراز(ALT) در بافت های مختلف در مقایسه با سرم (یک واحد) عبارتند از:

ارگانچند برابر در مقایسه با سطح سرم بیشتر است
کبد 2850
کلیه1200
قلب450
عضله اسکلتی300
پانکراس 130
طحال80
ریه 45
گلبول های قرمز7
سرم1

عملکرد آلانین آمینوترانسفراز (ALT) تبدیل آلانین، یک اسید آمینه موجود در پروتئین ها، به پیروات است، که یک واسطه مهم در تولید انرژی سلولی است. در افراد سالم، سطح ALT در خون پایین است. هنگامی که کبد آسیب می بیند، ALT در خون آزاد می شود، معمولا قبل از اینکه علائم واضح تر آسیب کبدی مانند یرقان رخ دهد.

عملکرد-آلانین-آمینوترانسفراز-(ALT)

عملکرد آلانین آمینوترانسفراز (ALT)

کبد عضوی حیاتی است که در سمت راست بالای شکم، درست زیر قفسه سینه قرار دارد. در بسیاری از عملکردهای مهم بدن نقش دارد. کبد به پردازش مواد مغذی بدن کمک می کند، صفرا را برای کمک به هضم چربی ها تولید می کند، بسیاری از پروتئین های مهم مانند فاکتورهای انعقاد خون و آلبومین را تولید می کند و مواد سمی بالقوه را به مواد بی ضرری تجزیه می کند که بدن می تواند از آنها استفاده کند یا از بین ببرد.

آناتومی کبد

آناتومی کبد

تعدادی از شرایط می توانند باعث آسیب به سلول های کبدی و در نتیجه افزایش ALT شوند. این آزمایش در تشخیص آسیب ناشی از هپاتیت (التهاب کبد) یا در نتیجه داروها یا سایر مواد سمی برای کبد بسیار مفید است.

آلانین آمینوترانسفراز (ALT) معمولاً در ارتباط با آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آنزیم کبدی دیگر، به عنوان بخشی از پانل کبدی آزمایش می شود. هر دو سطح ALT و AST معمولاً هر زمان که کبد آسیب می بیند افزایش می یابد، اگرچه آلانین آمینوترانسفراز (ALT) برای کبد اختصاصی تر است و در برخی موارد ممکن است تنها یکی از این دو باشد که افزایش می یابد. نسبت AST/ALT ممکن است برای کمک به تمایز بین علل مختلف و شدت آسیب کبدی و کمک به تشخیص آسیب کبدی از آسیب به قلب یا عضلات محاسبه شود.

در بیماری هپاتوسلولار، به غیر از هپاتیت ویروسی، ALT/AST (آسپارتات آمینوترانسفراز) نسبت (نسبت DeRitis) کمتر از یک است. در هپاتیت ویروسی این نسبت بیشتر از یک است. این نسبت در تشخیص هپاتیت ویروسی مفید است.

الگوی افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز AST و آلانین آمینوترانسفراز ALT

الگوی افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در هپاتیت ویروسی

تنوع در آلانین آمینوترانسفراز (ALT):

 • تغییرات روزانه ALT حدود 10 تا 30 درصد است و تغییرات روزانه وجود دارد. ALT در بعد از ظهر 45 درصد بیشتر از صبح زود است.
 • تا سن 15 سالگی، ALT بالاتر از AST است. پس از آن، AST بالاتر از ALT است.
 • در تعداد کمی از افراد، این الگو ممکن است پس از 60 سالگی معکوس شود.
 • ورزش عامل اصلی تعیین کننده AST است اما برای ALT در مردان کمتر است.
 • ورزش شدید یا بدنسازی باعث افزایش 3 برابر AST و 50 درصد افزایش ALT می شود.
 • تأثیر ورزش در زنان حداقل است.

توزیع آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در کبد:

 • این آنزیم به شکل سیتوزولی در کبد وجود دارد. اکثریت SGPT در سیتوپلاسم سلول های کبدی وجود دارد.
 • همیشه سطح پایینی از این آنزیم در خون وجود دارد.
 • این یک آنزیم اختصاصی کبدی است.
 • غلظت آلانین آمینوترانسفراز(ALT) در سلول های کبدی حاوی 3 تا 4 برابر AST (SGOT) است.
 • این به طور معمول در صفرا، CSF و بزاق نیز یافت می شود.
 • در ادرار یافت نمی شود مگر اینکه ضایعه کلیوی وجود داشته باشد.
محل-قرار-گیری-آنزیم-های-کبدی-در-سلول-های-کبدی

محل قرار گیری آنزیم های کبدی در سلول های کبدی

نسبت AST/ALT:

آلانین آمینوترانسفراز (ALT) آنزیم سیتوپلاسمی در کبد است، در حالی که AST در سیتوپلاسم و میتوکندری با توزیع گسترده در بافت های مختلف دیگر وجود دارد. نسبت AST/ALT به طور معمول کمتر از یک است، اما در هپاتیت عفونی کبد بیشتر می شود.

نسبت AST/ALT معمولاً بیشتر از یک است که در موارد زیر دیده می شود:

 • بیمار مبتلا به بیماری کبدی الکلی (سیروز). AST به بیماری کبد الکلی حساس تر است.
 • احتقان کبد.
 • تومور متاستاتیک کبد

نسبت AST/ALT کمتر از یک در موارد زیر دیده می شود:

 • هپاتیت حاد
 • هپاتیت ویروسی
 • مونونوکلئوز عفونی

اگر سطح آلانین آمینوترانسفراز (ALT) بیش از 10 برابر نرمال باشد، نسبت دقت کمتری خواهد داشت.

عوامل مداخله گر در آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT):

 • تزریق عضلانی (IM) قبلی ممکن است باعث افزایش سطح شود.
 • همولیز نمونه خون ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهد.
 • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطح ALT شوند عبارتند از: استامینوفن، آلوپورینول، آمینوسالیسیلیک اسید، آمپی سیلین، آزاتیوپرین، کاربامازپین، سفالوسپورین ها، کلردیازپوکساید، کلرپروپامید، کلویبرات، کلوگزاسیلین، کدئین، دیکومارول، ایندوماتیل دیکوتاسین نیتروفورانتوئین، داروهای ضد بارداری خوراکی، اگزاسیلین، فنوتیازین ها، فنیل بوتازون، فنی توئین، پروکائین آمید، پروپوکسی فن، پروپرانولول، کینیدین، سالیسیلات ها، تتراسایکلین ها و وراپامیل.
 • ورزش: ورزش شدید یا شدید می تواند باعث افزایش موقتی سطوح ALT شود.
 • جنسیت: مردان معمولاً سطوح بالاتری از ALT دارند ، که اعتقاد بر این است که به تفاوت هورمونی مربوط می شود.
 • قاعدگی: سطح ALT می تواند در طول دوره قاعدگی بالا یا پایین رود.
 • سن: تمایل به کاهش سطوح ALT با افزایش سن وجود دارد، اگرچه دلیل دقیق آن مشخص نیست.
 • شاخص توده بدنی: چندین مطالعه تحقیقاتی ارتباطی بین سطوح ALT و شاخص توده بدنی نشان داده است که ممکن است تفسیر نتایج آزمایش را در افراد چاق تغییر دهد.

مطلب پیشنهادی: تداخلات دارویی در آزمایش ها

اهمیت بالینی:

افزایش قابل توجهی سطح سرمی:

 • هپاتیت
 • نکروز کبدی
 • ایسکمی کبدی

افزایش نسبتا بالا سطح سرمی:

 • سیروز
 • کلستاز
 • تومور کبدی
 • داروهای هپاتوتوکسیک
 • زردی انسدادی
 • سوختگی شدید
 • ضربه به عضلات مخطط

افزایش خفیف سطح سرمی:

 • میوزیت پانکراتیت
 • انفارکتوس میوکارد
 • شوک
 • مونونوکلئوز عفونی

آسیب یا بیماری که بر کبد، قلب یا ماهیچه های اسکلتی تأثیر می گذارد، باعث آزاد شدن این آنزیم در جریان خون می شود و در نتیجه سطح سرمی ALT را افزایش می دهد.

ملاحظات بالینی:

با اختلال عملکرد کبد، بیمار ممکن است زمان لخته شدن طولانی مدت داشته باشد.

آنزیم های کبدی، از جمله ALT و AST، به طور معمول در بیمارانی که از مهارکننده های HMG-CoAnzyme A ردوکتاز (داروهای “استاتین”) استفاده می کنند، کنترل می شود.

محدوده مرجع آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT):

 • Female: 7–30 U/L (0.12–0.50 µkat/L SI units)
 • Male:  10–55 U/L (0.17–0.91 µkat/L SI units)

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) استفاده می شود؟

آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) معمولاً برای تشخیص آسیب کبدی استفاده می شود. اغلب همراه با آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) به عنوان بخشی از پانل کبدی یا پانل متابولیک جامع (CMP) برای غربالگری و/یا کمک به تشخیص بیماری کبدی درخواست می شود.

AST و ALT دو مورد از مهم ترین آزمایش ها برای تشخیص آسیب کبدی در نظر گرفته می شوند، اگرچه آلانین آمینوترانسفراز (ALT) بیشتر از AST مختص کبد است. گاهی اوقات AST مستقیماً با ALT مقایسه می شود و نسبت AST/ALT محاسبه می شود. این نسبت ممکن است برای تمایز بین علل مختلف آسیب کبدی و کمک به تشخیص آسیب قلبی یا عضلانی استفاده شود.

مقادیر آلانین آمینوترانسفراز (ALT) اغلب با نتایج آزمایش‌های دیگر مانند آلکالین فسفاتاز (ALP)، گاما گلوتامیل ترانسفرا (GGT)، پروتئین کل، نسبت آلبومین به گلوبولین (نسبت A/G) و بیلی روبین مقایسه می‌شود تا به تعیین نوع بیماری کبدی وجود دارد.

آلانین آمینوترانسفراز (ALT) اغلب برای پایش درمان بیماری کبد استفاده می شود تا ببیند آیا درمان موثر است یا خیر، و ممکن است به تنهایی یا همراه با آزمایش های دیگر برای این منظور درخواست شود.

چه زمانی آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) درخواست می شود؟

آلانین آمینوترانسفراز (ALT) ممکن است به عنوان بخشی از یک پانل متابولیک جامع هنگام انجام یک معاینه بهداشتی معمول درخواست شود.

زمانی که علائم و نشانه‌های اختلال کبدی دارید، یک پزشک معمولاً آزمایش ALT (و چندین آزمایش دیگر) را درخواست می‌کند. برخی از این علائم و نشانه ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • ضعف، خستگی
 • از دست دادن اشتها
 • حالت تهوع، استفراغ
 • اتساع/پری و/یا درد شکم
 • زردی (اکتروس)
 • ادرار تیره یا ادرار چای رنگ
 • مدفوع رنگ روشن یا مدفوع خاک رس
 • خارش پوست (خارش)

آلانین آمینوترانسفراز (ALT) همچنین ممکن است به تنهایی یا با سایر آزمایش‌ها، زمانی که خطر ابتلا به بیماری کبدی افزایش یافته است، درخواست شود. این به این دلیل است که بسیاری از افراد با آسیب خفیف کبدی هیچ علامت یا علامتی نخواهند داشت. حتی بدون علائم، آلانین آمینوترانسفراز(ALT) می تواند با آسیب خفیف کبدی افزایش یابد. شما ممکن است در معرض خطر بیماری کبدی باشید زمانی که:

 • سابقه مواجهه شناخته شده یا احتمالی با ویروس های هپاتیت داشته باشید
 • الکل زیاد مصرف می کنید
 • سابقه خانوادگی بیماری کبدی داشته باشید
 • داروهایی مانند استامینوفن که ممکن است به کبد آسیب برساند مصرف می کنید
 • اضافه وزن، چاق و/یا دیابت یا سندرم متابولیک دارید

هنگامی که آلانین آمینوترانسفراز(ALT) برای پایش درمان بیماری کبد استفاده می شود، ممکن است به طور منظم درخواست شود.

نتیجه آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) چه چیزی را نشان می دهد؟

سطح پایین آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در خون مورد انتظار است و طبیعی است. بیماری کبد شایع ترین دلیل برای سطوح بالاتر از حد طبیعی آلانین آمینوترانسفراز (ALT) است.

سطوح بسیار بالای آلانین آمینوترانسفراز (ALT) (بیش از 10 برابر نرمال) معمولاً به دلیل هپاتیت حاد و گاهی به دلیل عفونت هپاتیت ویروسی است. در هپاتیت حاد، سطح آلانین آمینوترانسفراز (ALT)  معمولاً برای حدود 1 تا 2 ماه بالا می ماند، اما ممکن است 3 تا 6 ماه طول بکشد تا به حالت عادی برگردد. سطح آلانین آمینوترانسفراز(ALT) همچنین ممکن است در نتیجه قرار گرفتن در معرض داروها یا سایر مواد سمی برای کبد یا در شرایطی که باعث کاهش جریان خون در کبد می شود، به طور قابل توجهی (گاهی بیش از 100 برابر طبیعی) افزایش یابد.

سطح آلانین آمینوترانسفراز (ALT) معمولاً در هپاتیت مزمن زیاد افزایش نمی یابد و اغلب کمتر از 4 برابر نرمال است. در این مورد، سطح ALT اغلب بین نرمال و کمی افزایش یافته متفاوت است، بنابراین آزمایش ممکن است به طور مکرر برای بررسی وجود الگوی انجام شود. سایر علل افزایش متوسط ​​در آلانین آمینوترانسفراز (ALT) عبارتند از انسداد مجاری صفراوی، سیروز (معمولاً نتیجه هپاتیت مزمن یا انسداد مجرای صفراوی)، آسیب قلبی، سوء مصرف الکل و تومور در کبد.

آلانین آمینوترانسفراز (ALT) اغلب همراه با آزمایش AST یا به عنوان بخشی از پانل کبدی انجام می شود.

در انواع خاصی از بیماری های کبدی، سطح ALT بالاتر از AST است و نسبت AST/ALT پایین (کمتر از یک) خواهد بود. چند استثنا وجود دارد؛ نسبت AST/ALT معمولاً در هپاتیت الکلی، سیروز و آسیب قلبی یا عضلانی بیشتر از یک است و ممکن است برای یک یا دو روز پس از شروع هپاتیت حاد بیشتر از یک باشد.

چه شرایطی غیر از مشکلات کبدی می تواند باعث افزایش ALT شود؟

ALT نسبت به AST برای کبد اختصاصی تر است و بنابراین تحت تأثیر شرایطی که سایر قسمت های بدن را تحت تأثیر قرار می دهد بسیار کمتر است. با این وجود، آسیب به اندام‌هایی غیر از کبد، مانند قلب و ماهیچه‌های اسکلتی، می‌تواند باعث افزایش ALT شود. به عنوان مثال، افزایش جزئی ممکن است با آسیب ماهیچه های اسکلتی یا حملات قلبی مشاهده شود.

چه آزمایش های دیگری ممکن است برای کمک به تعیین علت آسیب کبدی انجام شود؟

پس از یک معاینه فیزیکی کامل و ارزیابی سابقه پزشکی یک فرد، چندین آزمایش دیگر وجود دارد که بسته به آنچه که احتمال آسیب کبدی وجود دارد ممکن است به عنوان پیگیری انجام شود. برخی از این موارد عبارتند از:

 • آزمایش های هپاتیت A، هپاتیت B و هپاتیت C
 • آزمایش قرار گرفتن در معرض داروها و سایر مواد سمی برای کبد
 • سطح اتانول
 • سطح سرمی مس و سرولوپلاسمین برای بیماری ویلسون
 • آزمایش آهن و آزمایش های ژنتیکی برای هموکروماتوز ارثی
 • بیوپسی کبد ممکن است برای کمک به تعیین علت آسیب کبد و ارزیابی میزان آسیب کبد انجام شود.

تفاوت آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) با آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) چیست؟

آسپارتات آمینوترانسفراز، که AST نیز نامیده می شود، آنزیمی دیگر است که اغلب در یک صفحه با ALT اندازه گیری می شود.

AST و ALT هر دو به عنوان آنزیم های کبدی شناخته می شوند، اما غلظت بیشتری از AST در سایر قسمت های بدن مانند استخوان وجود دارد. در نتیجه، ALT به طور مستقیم با سلامت کبد مرتبط است ، اما ALT و AST هنوز به طور معمول با هم آزمایش و تفسیر می شوند.

تفاوت آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) با آلکالین فسفاتاز (ALP) چیست؟

آلکالین فسفاتاز یا ALP یکی دیگر از آنزیم های کبدی است که در یک پانل استاندارد کبدی یا یک پنل متابولیک جامع اندازه گیری می شود. ALP در کبد تولید و یافت می شود، اما در تعدادی از بافتهای دیگر بدن، از جمله استخوان ها نیز وجود دارد.

ALP و ALK برای تشخیص انواع مختلف مشکلات کبدی استفاده می شود. ALT نشان دهنده آسیب احتمالی به سلول های کبد است و ALP بیشتر به دلیل ارتباط آن با انسداد احتمالی مجاری صفراوی که در داخل و خارج کبد قرار دارند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از آنجا که ALP در استخوان ها وجود دارد، آزمایش ALP روش بهتری برای تشخیص اختلالات استخوانی است.

مصرف الکل چگونه بر سطح آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در خون تأثیر می گذارد؟

مصرف الکل می تواند باعث افزایش سطح آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در خون به دلیل آسیب کبدی ناشی از نوشیدن بیش از حد شود. هنگامی که الکل در کبد متابولیزه می شود، ترکیبی سمی به نام استالدئید تولید می کند که می تواند به سلول های کبد آسیب برساند و منجر به التهاب شود. در نتیجه، مصرف الکل می تواند باعث نشت آنزیم های کبدی مانند ALT به جریان خون و افزایش آن شود. سوء مصرف مزمن الکل همچنین می تواند منجر به آسیب شدید کبدی و افزایش سطح ALT شود که ممکن است نشان دهنده ابتلا به بیماری کبدی الکلی باشد.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که مصرف متوسط الکل به طور کلی برای اکثر افراد بی خطر در نظر گرفته می شود، مصرف بیش از حد یا مزمن الکل می تواند عواقب سلامتی جدی از جمله آسیب کبدی و سایر مشکلات سلامتی داشته باشد.

آیا سطح آلانین آمینوترانسفراز (ALT) می تواند تحت تأثیر روزه یا ورزش قرار گیرد؟

بله، روزه گرفتن و ورزش می تواند باعث افزایش موقت سطح آلانین آمینوترانسفراز (ALT) شود. در طول روزه داری، بدن ممکن است بافت ماهیچه ای را برای انرژی تجزیه کند که می تواند ALT را در جریان خون آزاد کند و باعث افزایش موقت سطح آن شود. به طور مشابه، ورزش شدید یا فعالیت بدنی نیز می تواند باعث آسیب جزئی به سلول های عضلانی شود و منجر به افزایش سطح ALT شود.

این افزایش‌ها معمولاً خفیف و گذرا هستند و طی چند روز پس از پایان روزه‌داری یا ورزش به سطح طبیعی بازمی‌گردند. با این حال، افزایش قابل توجه و مداوم سطح آلانین آمینوترانسفراز (ALT) ممکن است نشان دهنده بیماری زمینه ای کبد یا سایر مشکلات سلامتی باشد و باید توسط پزشک ارزیابی شود.

نقش آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) در پیوند اعضا چیست؟

آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) نقش مهمی در ارزیابی قابلیت حیات اندام های اهدا کننده برای پیوند و نظارت بر عملکرد کبد پس از پیوند دارد. قبل از پیوند کبد، اهداکنندگان بالقوه تحت یک ارزیابی پزشکی کامل قرار می‌گیرند تا سلامت کلی آنها ارزیابی شود و مشخص شود که آیا عضو برای پیوند مناسب است یا خیر. یکی از مؤلفه‌های کلیدی این ارزیابی، آزمایش عملکرد کبد است که شامل اندازه‌گیری سطح ALT در خون است.

پس از پیوند کبد، نظارت منظم بر سطح ALT برای ارزیابی عملکرد پیوند و تشخیص هرگونه نشانه رد یا سایر عوارض ضروری است. افزایش سطح ALT پس از پیوند می تواند نشان دهنده تعدادی از مسائل از جمله رد پیوند، عفونت یا مسمومیت دارویی باشد. با نظارت بر سطوح ALT، پزشک متخصص می توانند داروها و درمان ها را در صورت نیاز برای بهینه سازی نتایج و جلوگیری از شکست پیوند تنظیم کنند.

در سایت Cleveland Clinic در مورد آلانین آمینوترانسفراز (ALT) بیشتر بخوانید:

آلانین آمینوترانسفراز (ALT) آنزیمی است که عمدتاً در کبد شما وجود دارد. آزمایش خون ALT اغلب در پانل کبد و پانل متابولیک جامع گنجانده می شود و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی از آن برای کمک به ارزیابی سلامت کبد شما استفاده می کنند. سطوح بالای ALT در خون شما ممکن است نشان دهنده آسیب به کبد و/یا بیماری کبدی باشد.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

 

2019 Review completed by H.L.Chong, MD, FRSPH, IPFPH, Clinical Scholar, Faculty of Public Health of the Royal Society of Physicians of United Kingdom.

ACG Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries. The American Journal of Gastroenterology. Volume 112. January 2017.

(Updated June 13, 2019) Sood, G MD. Acute Liver Failure Workup. Medscape Reference. Available online at https://emedicine.medscape.com/article/177354-workup#c2. Accessed August 2019.

McPherson RA, Matthew R, Pincus MR. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 22nd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2011.

Pagana K, Pagana T. Mosby’s Manual of Diagnostic and Laboratory Tests. St. Louis: Mosby; 1998.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER and Bruns DE, eds. 4th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders; 2006, Pp 604-606.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005) Harrison’s Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill, Pp 1811-1815.

Pagana K, Pagana T. Mosby’s Manual of Diagnostic and Laboratory Tests. 3rd Edition, St. Louis: Mosby Elsevier; 2006, Pp 40-42.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry, AACC Press, Washington, DC, Pp 270-271.

Carey, W (January 1, 2009) Approach to the Patient with Liver Disease: A Guide to Commonly Used Liver Tests, Cleveland Clinic. Available online at http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/hepatology/guide-to-common-liver-tests/. Accessed February 2010.

Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson RA and Pincus MR, eds. Philadelphia: 2007, Pp 268-269.

(2000) Dufour, DR et al. National Academy of Clinical Biochemistry Standards of Laboratory Practice: Laboratory Guidelines for Screening, Diagnosis and Monitoring of Hepatic Injury http://www.aacc.org/SiteCollectionDocuments/NACB/LMPG/hepatic/hepatic_combined.pdf#page=3. Accessed February 2010.

(March 15, 2005) Giboney, P. Mildly Elevated Liver Transaminases in the Asymptomatic Patient. Am Fam Physician 2005; 71:1105–10. Available online at http://www.aafp.org/afp/2005/0315/p1105.html. Accessed February 2010.

(Feb 22, 2009) MedlinePlus Medical Encyclopedia: ALT. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003473.htm. Accessed February 2010.

Alanine Aminotransferase (ALT) (GPT), Serum. Mayo Clinic. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-info/hematology/catalog/Overview/8362. Accessed September 2013.

Orlewicz, M. S. (Update April 20, 2012.) Alanine Aminotransferase. Medscape. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2087247. Accessed September 2013.

Nyblom, H. et. al. (July 2004.) High AST/ALT Ratio May Indicated Advanced Alcoholic Liver Disease Rather Than Heavy Drinking. National Center for Biotechnology Information PubMed. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15208167. Accessed September 2013.

2016 review performed by Alan F. Weir, PhD, DABCC, Instructor, Fox Valley Technical College.

(September 9, 2014) Thompson, E. Gregory, MD. Alanine Aminotransferase (ALT). WebMD. Available online at http://www.webmd.com/digestive-disorders/alanine-aminotransferase-alt. Accessed on 4/05/16.

(September 5, 2014) Orlewicz, Marc S, MD. Alanine Aminotransferase. Medscape. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2087247-overview. Accessed on 4/05/16.

(June 2014) Durani, Yamini, MD. Blood Test: Alanine Aminotransferase (ALT, or SGPT). KidsHealth from Nemours. Available online at http://kidshealth.org/en/parents/test-alt.html. Accessed on 4/05/16.

(April 30, 2015) Davis, Charles Patrick, MD, PhD. Liver Blood Tests. MedicineNet. Available online at http://www.medicinenet.com/liver_blood_tests/page4.htm. Accessed on 4/05/16.

(December 30, 2014) Ratini, Melinda, DO, MS. Liver Function Tests. WebMD. Available online at http://www.webmd.com/a-to-z-guides/liver-function-test-lft. Accessed on 4/07/16.

Alanine aminotransferase. Nursing Central, Davis’s Lab and Diagnostic Tests. Available online at http://nursing.unboundmedicine.com/nursingcentral/view/Davis-Lab-and-Diagnostic-Tests/425050/all/Alanine_Aminotransferase. Accessed on 4/05/16.

Alanine Aminotransferase. MedFriendly. Available online at http://www.medfriendly.com/alanine-aminotransferase.html. Accessed on 4/05/16.

Giboney, Paul T., MD. Mildly Elevated Liver Transaminase Levels in the Asymptomatic Patient. Am Fam Physician. 2005 Mar 15;71(6):1105-1110. Available online at http://www.aafp.org/afp/2005/0315/p1105.html. Accessed on 4/05/16.

(December 21, 2015) Blocka, Carla. ALT (Alanine Aminotransferase) Test. Healthline. Available online at http://www.healthline.com/health/alt. Accessed on 4/05/16.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top