دستورالعمل پذیرش بیماران به درخواست شخصی

دکتر علیرضا لطفی کیان
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
22 آبان 1402
دستورالعمل پذیرش بیماران به درخواست شخصی

 دستورالعمل پذیرش بیماران به درخواست شخصی 

گاهاً در آزمایشگاه تشخیص طبی پیش می آید افراد بدون نسخه پزشک و تنها به درخواست شخصی جهت انجام آزمایش مراجعه می کنند. به دلیل اینکه این دسته از مراجعین به آزمایشگاه ها فاقد دفترچه بیمه عکس دار و شناسه ی خاصی برای احراز هویت هستند؛ پذیرش بیماران و انجام تست های درخواستی آنها بدون اطمینان از هویت ابرازی آنها می تواند برای آزمایشگاه ها تبعات حقوقی به دنبال داشته باشد. به عبارتی چنانچه آزمایشگاه صرفاً به استناد ابراز فردی بیماران، بدون تأیید هویت آنها با کارت شناسایی معتبر، اقدام به انجام تست و صدور گزارش جواب نماید ممکن است ناخواسته سند و مدرکی را برای ارائه به محاکم قضایی و سؤاستفاده احتمالی آن فراهم کند.

عدم احراز هویت هنگام پذیرش بیماران و عدم انطباق بین فرد نمونه دهنده و مشخصات فردی ابراز شده در جواب صادره نهایی، در برخی تست های خاص بیشتر از سایر تست ها می تواند آزمایشگاها را در خطر سؤاستفاده قرار دهد مانند پانل هپاتیت، HIV ،Opiates test ،Beta HCG ،FBG، تست گروه خونی و غیره.

جهت پیشگیری از مشکلات حقوقی و قضایی دستورالعمل زیر برای آزمایشگاه ها پیشنهاد می گردد ؛

1️⃣ اگر متقاضی (بیمار) خود راجع به تست های درخواستی اطلاع دارد، فرم درخواست آزمایش ها در اختیار متقاضی (بیمار) قرارگیرد (فرم نمونه به پیوست می باشد) و فرم تکمیل شده پس از امضأ و اثر انگشت متقاضی به مانند نسخ آزاد در آزمایشگاه بایگانی گردد. در غیر این صورت متقاضی (بیمار) را نزد پزشک (مسئول فنی) یا سوپروایزر آزمایشگاه راهنمایی کنید تا از یک فرد مطلع نسبت به تست های درخواستی مشورت علمی و کافی بگیرد.

⚫️تبصره: چنانچه به هردلیل متقاضی (بیمار) قادر نبود فرم درخواست آزمایش ها را تکمیل کند مسئول پذیرش آزمایشگاه موظف است وی را در تکمیل فرم کمک کند.

دستورالعمل پذیرش بیماران به درخواست شخصی2️⃣ مسئول پذیرش بیماران موظف است از متقاضی کارت شناسایی معتبر (ترجیحاً کارت ملی هوشمند) درخواست کند و پس از احراز هویت اقدام به ثبت کد ملی و پذیرش وی کند. ضمناً یک عدد کپی از کارت شناسایی بیمار نیز به همراه فرم تکمیل شده درخواست آزمایش ها باید در آزمایشگاه بایگانی گردد.

3️⃣ همکار نمونه گیر آزمایشگاه هم در مواجهه با این دسته از بیماران ضمن هماهنگی با پذیرش باید پس از اثبات هویت فرد پذیرش شده اقدام به خونگیری از وی نماید.

4️⃣ پس از آماده شدن نتایج آزمایش های بیمار، آزمایشگاه بهتراست در پانویس ِ گزارش نهایی بیمار یادداشت “ آزمایش ها به درخواست متقاضی انجام شده است “ را درج نمایید:

Note: The tests were performed at the request of the applicant.

دکتر علیرضا لطفی کیان
دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی
از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

این مقاله تالیف شده است و یا منابع مربوطه ثبت نشده است.

این مقاله برای شما مفید بود؟

ثبت دیدگاه

Go to Top