آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) | Activated Coagulation Time

دکتر فرزاد باباخانی
آخرین بروزرسانی
8 آبان 1402
آخرین بروزرسانی
8 آبان 1402
آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) | Activated Coagulation Time

آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) آزمایشی است که عمدتاً برای مانیتور دوزهای بالای هپارین درمانی استفاده می شود. هپارین دارویی است که لخته شدن خون  را مهار می کند. زمانی که از دوزهای بالای هپارین برای ضد انعقاد استفاده می شود، زمان انعقاد فعال شده (ACT) دقت بیشتری نسبت به aPTT دارد

اسامی دیگر:

 • ACT
 • Activated Coagulation Time

چرا  آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) درخواست می شود؟

برای مانیتور درمان با هپارین یا سایر داروهای رقیق کننده خون (ضد انعقادها) هنگام انجام عمل های جراحی بای پس قلب، آنژیوپلاستی عروق کرونر یا دیالیز

چه زمانی آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT)  بایستی انجام شود؟

هنگامی که دوزهای بالایی از هپارین دریافت می شود تا از لخته شدن در حین و بعد از اعمال جراحی مانند بای پس قلب جلوگیری گردد.

زمانی که سطوح هپارین بیش از حد بالاست که امکان نظارت با زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) را فراهم نمی‌کند.

زمانی که یک نتیجه سریع برای پایش درمان ضروری است.

نمونه مورد نیاز برای آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT):

 • ظرف/لوله: لوله های مخصوص تستACT (حاوی کائولین)
 • نوع نمونه: خون کامل
 • حجم نمونه: 1 میلی لیتر

لوله مخصوص آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT)

نمونه نباید ذخیره شود. باید بلافاصله پس از نمونه گیری آزمایش شود.

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

روش های مختلف جمع آوری نمونه های آزمایشگاه

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

لوله های آزمایش و ضد انعقادها (Test tubes and Anticoagulants)

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

ذخیره سازی نمونه های آزمایشگاهی

روش انجام آزمایش زمان انعقاد فعال (ACT):

زمان لخته شدن خون کامل را پس از افزودن ذرات فعال‌کننده اندازه‌گیری می شود، که ابتدا فاکتور XII را فعال شده و توانایی مسیر داخلی برای شروع تشکیل لخته را بررسی می گردد. با بررسی وضعیت لخته شدن خون با ACT، پاسخ به درمان با هپارین شکسته نشده را می توان به راحتی و به سرعت کنترل کرد.

روش انجام:

با استفاده از تکنیک آسپتیک، نمونه خون را با وارد کردن یک سوزن در ورید انتخاب شده جمع آوری کنید. حجم مناسبی از خون، معمولاً بین 2 تا 5 میلی لیتر، جمع آوری کنید و آن را به یک لوله حاوی فعال کننده ACT (سلیت یا کائولین) منتقل کنید.

 • به آرامی لوله حاوی خون و فعال کننده را برعکس کنید تا از مخلوط شدن کامل اطمینان حاصل کنید. اجازه دهید خون با فعال کننده برای یک دوره خاص، معمولاً 5 تا 10 دقیقه، بسته به دستورالعمل سازنده، تعامل داشته باشد.
 • به محض تماس خون با فعال کننده، زمان بندی را شروع کنید. این فرآیند لخته شدن را آغاز می کند.
 • نمونه خون را برای علائم تشکیل لخته مشاهده کنید. آزمایش زمانی کامل می شود که یک لخته پایدار تشکیل شود و وقتی لوله کج می شود، خون دیگر جریان ندارد. این معمولاً 2 تا 10 دقیقه طول می کشد.
 • به محض مشاهده تشکیل لخته، تایمر را متوقف کنید. به زمان سپری شده بر حسب ثانیه توجه کنید.
 • محلول کلرید کلسیم را به نمونه خون اضافه کنید تا اثر ضد انعقادی فعال کننده معکوس شود. مقدار کلرید کلسیم و روش خاص ممکن است بسته به دستورالعمل سازنده متفاوت باشد.
 • نتیجه ACT را در چند ثانیه مستند کنید. این زمان نشان دهنده مدت زمان لخته شدن خون است.
 • مقدار ACT ثبت شده را با محدوده مرجع ارائه شده توسط سازنده یا روشهای عملیاتی استاندارد آزمایشگاه شما مقایسه کنید. مقادیر غیر طبیعی ACT ممکن است نشان دهنده اختلال لخته شدن یا نیاز به تنظیم درمان ضد انعقادی باشد.

روش انجام آزمایش زمان انعقاد فعال ACT

این آزمایش در درجه اول برای اندازه گیری اثر ضد انعقادی هپارین شکسته نشده (UFH) یا سایر مهارکننده های مستقیم ترومبین (DTI) در طی آنژیوپلاستی قلب، همودیالیز و جراحی پیوند بای پس قلبی ریوی (CABG) استفاده می شود.

زمانی که از دوزهای بالای هپارین برای ضد انعقاد استفاده می شود، دقت بیشتری نسبت به aPTT دارد.

چه چیزی در آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) مورد بررسی قرار می گیرد؟

زمان انعقاد فعال شده (ACT) آزمایشی است که عمدتاً برای پایش و بررسی دوزهای بالای هپارین درمانی شکسته نشده (استاندارد) استفاده می شود. هپارین دارویی است که لخته شدن خون را مهار می کند(ضد انعقاد) و معمولاً از طریق داخل وریدی (IV)، به صورت تزریقی یا انفوزیون مداوم تجویز می شود. دوزهای بالایی از هپارین ممکن است در طی اقدامات پزشکی یا جراحی که نیاز به جلوگیری از لخته شدن خون دارند، مانند جراحی بای پس قلب داده شود.

آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) زمان لخته شدن خون کامل را پس از افزودن ذرات فعال کننده اندازه گیری می کند. مانند زمان ترومبوپلاستین جزئی فعال شده( aPTT)توانایی مسیر داخلی را برای شروع تشکیل لخته با فعال کردن فاکتور XII اندازه گیری می کند. با بررسی وضعیت لخته شدن خون با ACT، پاسخ به درمان با هپارین شکسته نشده(UFH) را می توان به راحتی و به سرعت کنترل کرد. استفاده از زمان انعقاد فعال شده (ACT) در تعیین دوز مناسب سولفات پروتامین مورد نیاز برای معکوس کردن اثر هپارین در تکمیل مراحل جراحی و همودیالیز به همان اندازه مهم است.

آبشار انعقادیدر دوزهای متوسط، هپارین برای کمک به پیشگیری و درمان تشکیل لخته خون نامناسب (ترومبوز یا ترومبوآمبولی) استفاده می شود و با استفاده از زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT) یا آزمایش هپارین ضد فاکتور Xa کنترل می شود. نظارت بخشی حیاتی از درمان های ضد انعقادی است زیرا اثر رقیق کننده خون (ضد انعقاد) هپارین می تواند هر فرد را به صورت متفاوت تحت تاثیر قرار دهد.

اگر مقدار هپارین تجویز شده برای مهار سیستم لخته شدن بدن کافی نباشد، ممکن است لخته های خون در رگ های خونی در سراسر بدن ایجاد شود. اگر هپارین بیش از حد وجود داشته باشد، خونریزی بیش از حد و حتی تهدید کننده زندگی ممکن است رخ دهد.

دوزهای بالای هپارین، به عنوان مثال، قبل، در طول و برای مدت کوتاهی پس از جراحی قلب باز تجویز می شود. در طی این عمل ها، قلب و ریه های بیمار اغلب بای پس می شوند. این بدان معناست که خون آنها در خارج از بدن با استفاده از دستگاه های مکانیکی فیلتر و اکسیژنه می شود. تماس خون با سطوح مصنوعی باعث فعال شدن پلاکت ها و فاکتور های انعقادی می شود و مراحلی را آغاز می کند که منجر به تشکیل لخته خون می شود. دوز بالای هپارین از تشکیل لخته جلوگیری می کند اما بدن را در یک تعادل پویا بین لخته شدن و خونریزی قرار می دهد.

در این سطح از ضد انعقاد، PTT دیگر از نظر بالینی به عنوان یک ابزار نظارتی مفید نیست. آزمایش PTT شامل یک واکنش لخته شدن آزمایشگاهی است و در سطوح بالای هپارین، لخته نمی شود. در این موارد، زمان انعقاد فعال شده (ACT) باید برای نظارت استفاده شود.

عوامل مداخله گر در آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT):

 • زمان انعقاد فعال شده (ACT) تحت تأثیر چندین متغیر بیولوژیکی از جمله هیپوترمی، همودیلوشن و تعداد و عملکرد پلاکت است.
 • عوامل مؤثر بر فارماکوکینتیک هپارین (به عنوان مثال، بیماری کلیوی یا کبدی) و مقاومت به هپارین به دلیل کمبود آنتی ترومبین و کمبود فاکتور تماسی می توانند بر اندازه گیری زمان انعقاد فعال شده (ACT) تأثیر بگذارند.
 • مهارکننده های مستقیم ترومبین (به عنوان مثال، آرگاتروبان) زمان انعقاد فعال شده (ACT) را طولانی می کنند.

اهمیت بالینی آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT):

افزایش زمان:

 • بیمارانی که هپارین دریافت می کنند. هپارین به آنتی ترومبین متصل می شود تا فاکتورهای انعقادی مسیر داخلی را مهار کند.
 • بیمارانی که وارفارین (کومادین) دریافت می کنند که باعث کاهش فعال شدن عملکردی فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K می شود.
 • سیروز که منجر به کاهش تولید فاکتورهای انعقادی می شود
 • کمبود فاکتورهای انعقادی
 • داروهای لوپوس در برابر اجزای دخیل در فعال شدن آبشار انعقادی اخلال ایجاد می کنند

کاهش زمان:

 • فعال شدن مسیرهای ترومبوتیک می تواند زمان انعقاد فعال شده (ACT) را کوتاه کند.

محدوده مرجع آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT):

نرمال: 70 تا 120 ثانیه

محدوده درمانی هنگام مصرف ضد انعقاد: 150 تا 600 ثانیه و بسته به اندیکاسیون متفاوت است

توجه : واحد تست و محدوده نرمال تست وابسته به روش و کیت انجام دهنده تست می باشد و از آزمایشگاهی به آزمایشگاه دیگر ممکن است متغیر باشد.

مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی | Critical values in medical diagnosis laboratories

مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی | Critical values in medical diagnosis laboratories

سوالات متداول

چگونه از آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) استفاده می شود؟

زمان انعقاد فعال شده (ACT) معمولاً برای مانیتور درمان با هپارین با دوز بالا قبل، در طول و برای مدت کوتاهی پس از اقدامات پزشکی یا جراحی که نیاز به جلوگیری از لخته شدن خون دارند، مانند جراحی بای پس قلب، آنژیوپلاستی عروق کرونر و دیالیز استفاده می‌شود.

زمان انعقاد فعال شده (ACT) یک آزمایش سریع است که می تواند قبل از جراحی یا سایر اقدامات پزشکی در کنار بالین بیمار انجام شود. همچنین می توان آن را در داخل یا نزدیک اتاق عمل در فواصل زمانی و بلافاصله بعد از عمل انجام داد. (این نوع آزمایش به عنوان آزمایش نقطه ای از مراقبت شناخته می شود) آزمایش ACT امکان اندازه گیری تغییرات نسبتاً سریع در تزریق هپارین را فراهم می کند و به دستیابی و حفظ سطح ثابت ضد انعقاد در طول عمل جراحی به پزشک کمک می کند. هنگامی که این روش کامل شد و بیمار در حالت پایدار قرار گرفت، دوز هپارین معمولاً کاهش می یابد.

زمان انعقاد فعال شده (ACT) اثر بازدارندگی هپارین را بر سیستم انعقادی بدن اندازه گیری می کند، نه سطح واقعی هپارین در خون. حساسیت آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) به هپارین بستگی به روش مورد استفاده دارد. برخی از تست‌های زمان انعقاد فعال شده (ACT) برای پایش سطوح پایین‌تر هپارین طراحی شده‌اند، در حالی که برخی دیگر در پایش سطوح بالای هپارین بهینه شده اند. هنگامی که هپارین به سطوح مناسب درمانی می رسد، زمان انعقاد فعال شده (ACT) معمولاً به عنوان یک ابزار نظارتی توسط PTT جایگزین می شود.

آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) همچنین گاهی اوقات برای مانیتور درمان با دوز منظم هپارین، در افرادی که مبتلا به ضد انعقاد لوپوس هستند (LAC) استفاده می شود.

(ضد انعقاد لوپوس نوعی آنتی بادی است که به سلول های سالم و پروتئین های سلولی حمله می کند. آنها اجزای ضروری غشای سلولی به نام فسفولیپیدها را هدف قرار می دهند که در لخته شدن خون نقش دارند. این آنتی بادی ها اغلب به یک اختلال سیستم ایمنی به نام سندرم آنتی فسفولیپید مربوط می شوند).

تست PTT را نمی توان در این بیماران استفاده کرد زیرا LAC با PTT تداخل دارد. در موقعیت‌های بالینی نادر، آزمایش ACT ممکن است برای پایش اثر بازدارندگی دسته متفاوتی از داروهای ضد انعقاد به نام مهارکننده‌های مستقیم ترومبین (مانند آرگاتروبان) بر روی سیستم انعقادی استفاده شود.

چه زمانی آزمایش زمان انعقاد فعال شده(ACT) درخواست می شود؟

زمان انعقاد فعال شده (ACT) پس از دوز اولیه هپارین و قبل از شروع عمل جراحی قلب باز یا سایر روش هایی که نیاز به سطح بالایی از ضد انعقاد دارد، درخواست می شود. در حین جراحی، زمان انعقاد فعال شده (ACT) در فواصل زمانی اندازه گیری می شود تا سطح ثابتی از ضد انعقاد هپارین به دست آید و حفظ شود. پس از جراحی، زمان انعقاد فعال شده (ACT) تا زمانی که فرد در حالت پایدار قرار گیرد و دوز هپارین با یک عامل ضد مانند سولفات پروتامین کاهش یابد، کنترل می شود.

گاهی اوقات، زمان انعقاد فعال شده (ACT) ممکن است در طول یک دوره خونریزی اندازه گیری شود یا به عنوان بخشی از ارزیابی سطح ضد انعقاد هپارین فرد در کنار بالین استفاده شود، به ویژه اگر فرد دارای ضد انعقاد لوپوس (LAC) باشد.

همچنین ممکن است زمانی که فردی تحت درمان مستقیم با مهارکننده ترومبین (به عنوان مثال، آرگاتروبن) است، استفاده شود.

نتیجه آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) چه چیزی را نشان می دهد؟

زمان انعقاد فعال شده (ACT) به صورت ثانیه اندازه گیری می شود. هر چه زمان لخته شدن طولانی تر باشد، درجه مهار لخته شدن (ضد انعقاد) بیشتر است. در طول جراحی، زمان انعقاد فعال شده (ACT)  بالاتر از یک محدوده زمانی نگه داشته می‌شود، محدوده ای که در آن اکثر افراد لخته‌های خونی تشکیل نمی‌دهند. هیچ توافق گسترده ای در مورد اینکه این بازه دقیقا چه چیزی باید باشد وجود ندارد. از بیمارستانی به بیمارستان دیگر متفاوت است و تا حدی به روش مورد استفاده برای تعیین زمان انعقاد فعال شده (ACT) بستگی دارد.

ارزیابی نحوه پاسخ فرد به این بازه ACT و میزان هپارینی که به آن فرد داده می شود، مهم است. مقدار هپارین مورد نیاز برای رسیدن و حفظ یک ACT خاص (مثلاً 300 ثانیه) و همچنین پتانسیل لخته شدن بدن در آن ACT متفاوت است. اگر مشکلات انعقادی یا خونریزی وجود داشته باشد، ممکن است نیاز به تنظیم دوز و ACT داشته باشد. پس از جراحی، ACT ممکن است در یک محدوده باریک (مثلاً 175تا 225 ثانیه) تا زمانی که وضعیت فرد پایدار شود، حفظ شود.

آیا آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) در آزمایشگاه مرکزی انجام می شود؟

تست زمان انعقاد فعال شده (ACT) به ندرت در آزمایشگاه مرکزی انجام می شود. این یک آزمایش نقطه‌ای است که باید بلافاصله پس از جمع‌آوری خون، در نزدیکی بیمار، معمولاً در کنار بالین، در اتاق عمل یا در آزمایشگاه پورتابل نزدیک به این مکان‌ها انجام شود. نتیجه زمان انعقاد فعال شده (ACT) به سرعت برای هدایت درمان مورد نیاز است.

آیا داروی ضد انعقاد لوپوس می تواند در آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) اختلال ایجاد کند؟

در برخی بیماران، وجود یک ضد انعقاد لوپوس (LAC) نشان داده شده است که ACT را طولانی می کند، اما در موارد دیگر ACT ممکن است نسبتاً بی تأثیر باشد. با این وجود، نشان داده شده است که وجود LAC با برخی از آزمایش ها ACT تداخل دارد. بنابراین، برای آزمایشگاه مهم است که دستورالعمل‌های سازنده را دنبال کند و تعیین کند که آیا آزمایش برای نظارت بر هپارین درمانی در فردی با سابقه مستند LAC یا سندرم آنتی فسفولیپید مناسب است یا خیر.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

نتایج ACT و PTT قابل تعویض نیستند. در ناحیه ای که همپوشانی دارند (اندازه گیری های بالای PTT و سطوح پایین تر ACT)، همبستگی ضعیفی دارند. نتایج ACT و PTT باید به طور مستقل ارزیابی شوند. بهتر است نیاز فردی به ضد انعقاد هپارین را تعیین کنید، فرد را تثبیت کنید و سپس ابزار نظارت را تغییر دهید.

زمان انعقاد فعال شده (ACT) ممکن است تحت تأثیر تعداد پلاکت و عملکرد پلاکت فرد باشد. پلاکت‌هایی که در حین جراحی فعال می‌شوند اغلب ناکارآمد می‌شوند و هم جراحی و هم هپارین گاهی اوقات می‌توانند باعث کاهش تعداد پلاکت‌ها شوند (ترومبوسیتوپنی).

دمای خون نیز ممکن است بر نتایج ACT تأثیر بگذارد. خون در حین جراحی تمایل به خنک شدن دارد زیرا به صورت مکانیکی فیلتر و اکسیژنه می شود. شرایط اکتسابی و ارثی مانند کمبود فاکتور انعقادی و در بیمارانی که داروهای ضد انعقاد خوراکی دریافت می کنند یا مبتلا به بیماری کبدی نیز ممکن است بر نتایج ACT تأثیر بگذارد.

با دوزهای بالای هپارین و در افراد با PTT طولانی قبل از ضد انعقاد هپارین (به عنوان مثال، ضد انعقاد لوپوس)، PTT نمی تواند برای پایش هپارین درمانی استفاده شود. در چنین شرایطی به‌ ترتیب به‌ جای PTT از تست‌های ACT و Heparin Anti-Xa استفاده می‌شود.

در سایت  University of Rochester Medical Center در مورد آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) بیشتر بخوانید:

 آزمایش زمان انعقاد فعال شده (ACT) مدت زمان لخته شدن خون شما را اندازه گیری می کند. اغلب برای بررسی میزان عملکرد دارویی به نام هپارین استفاده می شود. هپارین توانایی لخته شدن خون را کاهش می دهد و آزمایش ACT به پزشک شما کمک می کند تا دوز مناسب را پیدا کند. در این آزمایش از خون کامل استفاده می شود که با آزمایش های استاندارد انعقاد متفاوت است. این آزمایش ها از پلاسما استفاده می کنند. پلاسما قسمتی از خون است که گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پلاکت ها را حذف کرده است. تست ACT معمولاً در طی مراحلی که ممکن است فوراً به نتایج نیاز باشد استفاده می شود.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) | Protime | Prothrombin time (PT) | International normalized ratio (INR)

آزمایش زمان پروترومبین (PT) و نسبت نرمال شده بین المللی (INR) | Protime | Prothrombin time (PT) | International normalized ratio (INR)

آزمایش فعالیت هپارین ضد فاکتور Xa | تعیین سطح هپارین | فعالیت هپارین

آزمایش فعالیت هپارین ضد فاکتور Xa | تعیین سطح هپارین | فعالیت هپارین

آزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT)

آزمایش زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT)

آزمایش لوپوس آنتی کواگولانت (LAC) | DRVVT | آزمایش ضد انعقاد لوپوس | تست زهر افعی راسل | Lupus Anticoagulant

آزمایش لوپوس آنتی کواگولانت (LAC) | DRVVT | آزمایش ضد انعقاد لوپوس | تست زهر افعی راسل | Lupus Anticoagulant

در جای دیگر وب:

مورد تایید و بازبینی شده توسط:

دکتر فرزاد باباخانی

این مقاله را به دوستان خود معرفی کنید

منابع مقاله

2020 review completed by Abbejane Blair, MLS(ASCP), QLS(ASCP), CQA, CRA, Principal Consultant, Total Laboratory Compliance Expert and the Editorial Review Board

(March 26, 2020) A Practical Guide to Hemostasis. Sang Medicine Ltd. March 2020. Available online at https://www.practical-haemostasis.com/Miscellaneous/act.html. Accessed 05/04/2020

POCT14AE: Point of Care Monitoring of Anticoagulant Therapy, Approved Guideline. Clinical Laboratory Standards Institute, First Edition, 2004

(March 02, 2006) T. Baglin, T. W. Barrowcliffe, A. Cohen and M Greaves. Guidelines on the use and monitoring of heparin. British Society for Haematology (2006) 133, 19–34. Available online at https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2141.2005.05953.x. Accessed 05/04/2020

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 9-11

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry, AACC Press, Washington, DC. Pg 233

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 44-46

Ganter, M. et. al. (2005). Monitoring Activated Clotting Time for Combined Heparin and Aprotinin Application: An In Vitro Evaluation of a New Aprotinin-Insensitive Test Using SONOCLOT. Anesth Analg 2005; 101:308-314. [On-line journal article]. Available online through http://www.anesthesia-analgesia.org. Accessed on 8/18/07

(2007 May 29). Activated Clotting Time. Massachusetts General Hospital Pathology Service [On-line information]. Available online through http://www.massgeneral.org/pathology. Accessed on 8/12/07.

Baird, C. et. al. (2007). Anticoagulation and Pediatric Extracorporeal Membrane Oxygenation: Impact of Activated Clotting Time and Heparin Dose on Survival. Ann Thorac Surg 2007;83:912-920. [On-line journal article]. Available online through http://ats.ctsnetjournals.org. Accessed on 8/18/07

Jabr K, Johnson JH, McDonald MH, Walsh DL, Martin WD, Johnson AC, Pickett JM, Shantha-Martin U. Plasma-modified ACT can be used to monitor bivalirudin (Angiomax) anticoagulation for on-pump cardiopulmonary bypass surgery in a patient with heparin-induced thrombocytopenia. J Extra Corpor Technol. 2004; 36:174-7

Tremey B, Szekely B, Schlumberger S, François D, Liu N, Sievert K, Fischler M. Anticoagulation monitoring during vascular surgery: accuracy of the Hemochron low range activated clotting time (ACT-LR). Br J Anaesth. 2006; 97:453-9

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition]

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO

(2002 November 19, Updated). Activated Clotting Time. Mass. Gen Hospital, Pathology Service, Laboratory Medicine Coag Test Handbook Index [On-line information]. Available online through http://www.mgh.harvard.edu

Carville, D. and Guyer, K. (2000 September). Hemostasis testing: Past, present, and future. Medical devicelink [On-line information]. Available online through http://www.devicelink.com

(1998 Spring). Anticoagulation Services Newsletter. Detroit Medical Center Department of Pharmacy Services, v 3 (2) [On-line Newsletter]. PDF available for download at http://www.dmcpharmacy.org

Chapter 2: Mediastinal Bleeding / Emergency Sternotomy, Manipulations on Cardiopulmonary Bypass. Stony Brook State Univ of NY, Dept of Surgery, Cardiac Surgical Residents Handbook

Zwischenberger, J. and Bartlett, R. What is ECLS? An Introduction to Extracorporeal Life Support. University of Michigan Health System [On-line information]. Available online through http://www.med.umich.edu

Menta, S. (1999 Spring). The Coagulation Cascade. Physiology Disorders Evaluation, College of Medicine, Univ of Florida

Elstrom, R. (2001 November 25, Updated). PTT. MedlinePlus Health Information, Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003653.htm

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 10-12

Pagnani, G. et. al. (Updated 2009 May 29). Massachusetts General Hospital Activated Clotting Time performed on the Medtronic ACT PlusTM. Massachusetts General Hospital. [On-line information]. PDF available for download at http://www.massgeneral.org/pathology/assets/poct/MGH-Medtronic-ACT-Plus-procedure.pdf. Accessed July 2011

Calkins et al. (2007 June) Catheter and Surgical Ablation of AF. Society of Thoracic Surgeons, Heart Rhythm, Vol 4, No 6 [On-line information]. PDF available for download at http://www.sts.org/sites/default/files/documents/pdf/guidelines/HR_Afib_Ablation.pdf. Accessed July 2011

Marmur, J. et al. (2010 March 8). Avoiding Intelligence Failures in the Cardiac Catheterization Laboratory: Strategies for the Safe and Rational Use of Dalteparin or Enoxaparin during Percutaneous Coronary Intervention. Medscape Today from J Invasive Cardiol. 2009;21(12):653-64 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/715597. Accessed July 2011

Ganter M, Hofer C. Coagulation Monitoring: Current Techniques and Clinical Use of Viscoelastic Point-of-Care Coagulation Devices. Anesthesia & Analgesia May 2008 vol. 106 no. 5, Pp 1366-1375. Available online at http://www.anesthesia-analgesia.org/content/106/5/1366.long. Accessed August 2011

Pagana, K. D., Pagana, T. J., and Pagana, T. N. (© 2015). Mosby’s Diagnostic & Laboratory Test Reference 12th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 9-10

Kostousov, V. (Updated 2014 January 15). Activated Clotting Time. Medscape Drugs & Diseases [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2084818-overview. Accessed on 8/29/15

Achneck, H. et. al. (2010). Contemporary Reviews in Cardiovascular Medicine, Pathophysiology of Bleeding and Clotting in the Cardiac Surgery Patient From Vascular Endothelium to Circulatory Assist Device Surface. Circulation. 2010; 122: 2068-2077 [On-line information]. Available online at http://circ.ahajournals.org/content/122/20/2068.full. Accessed on 8/29/15

(2012 April 29 Updated). Activated Clotting Time [ACT]. Practical-Haemostasis.com. [On-line information]. Available online at http://practical-haemostasis.com/Miscellaneous/Miscellaneous%20Tests/act.html. Accessed on 8/29/15

این مقاله برای شما مفید بود؟