myasthenia-gravis

آنتی‌بادی‌ گیرنده استیل کولین (AChR) اتوآنتی‌بادی‌هایی هستند که توسط سیستم ایمنی تولید می‌شوند و به اشتباه پروتئین‌هایی به نام گیرنده‌های استیل کولین را هدف قرار می‌دهند. آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) برای کمک به تشخیص میاستنی گراویس (MG) و تمایز آن از سایر شرایطی که ممکن است علائم مشابهی مانند خستگی مزمن و ضعف عضلانی ایجاد کنند، استفاده می شود.

اسامی دیگر:

 • آنتی بادی AChR
 • آنتی بادی اتصال گیرنده استیل کولین نیکوتین عضلانی (AChR)
 • آنتی بادی های میاستنی گراویس
 • آنتی بادی اتصال گیرنده استیل کولین
 • آنتی بادی مسدود کننده گیرنده استیل کولین
 • آنتی بادی تعدیل کننده گیرنده استیل کولین
 • AChR Antibody
 • Muscle nicotinic Acetylcholine Receptor (AChR) Binding Antibody
 • Myasthenia Gravis Antibodies
 • Acetylcholine Receptor Binding Antibody
 • Acetylcholine Receptor Blocking Antibody
 • Acetylcholine Receptor Modulating Antibody

آنچه در ادامه می‌خوانید:

چرا آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) درخواست می شود؟

 • برای کمک به تشخیص میاستنی گراویس (MG) و تمایز بین MG و سایر شرایط با علائم مشابه
 • مانیتور پیشرفت بیماری در MG یا پاسخ به ایمونوتراپی

چه زمانی آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) بایستی انجام شود؟

 • هنگامی که علائمی دارید که نشان دهنده MG هستند، مانند افتادگی پلک، دوبینی، مشکل در جویدن یا بلع، و/یا ضعف در عضلات ارادی خاص.

نمونه مورد نیازآزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR):

 • ظرف/لوله: لوله با درب قرمز یا زرد(ترجیحا همراه با ژل جداکننده)
 • نوع نمونه: سرم
 • حجم نمونه: 1/5 میلی لیتر
لوله مورد نیاز برای آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR)
لوله مورد نیاز برای آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR)

Acetylcholine Receptor (AChR) Antibodyآنتی بادی متصل شونده به گیرنده استیل کولین نیکوتین عضلانی (AChR)

شرایط قبول یا رد نمونه AChR

روش انجام آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR):

رادیوایمونواسی (RIA)

شرح روش:

گیرنده های استیل کولین (مخلوطی از نوع بالغ و جنینی) از ماهیچه اندام انسان در مواد شوینده غیریونی حل می شوند و با آلفا-بونگاروتوکسین نشاندار شده با ید (125) کمپلکس می شوند تا آنتی ژن تشکیل شود. پس از انکوباسیون با سرم بیمار، مقدار اضافی آنتی بادی  IgG بز ضد آنتی ژن انسان اضافه می شود. کمپلکس‌های گیرنده استیل کولین-(125)I-آلفا-بونگاروتوکسین که آنتی‌بادی‌ها به آن‌ها متصل شده‌اند، با کل ایمونوگلوبولین انسانی رسوب می‌کنند. رادیواکتیویته دانه شسته شده مشخص می شود.

همه نتایج مثبت با رد اتصال مثبت کاذب ایمونوگلوبولین به (125)I-alpha-bungarotoxin، مانند مواردی که ممکن است در بیماران مبتلا به اختلالات کمپلکس ایمنی یا افراد در معرض محصولات زهر مار رخ دهد، تأیید می‌شوند.

روش رادیوایمونواسی (RIA)
روش رادیوایمونواسی (RIA)

آمادگی قبل از انجام آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR):

به آمادگی خاصی نیاز ندارد

چه چیزی در آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) مورد بررسی قرار می گیرد؟

آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) اتوآنتی‌بادی‌هایی هستند که توسط سیستم ایمنی تولید می‌شوند و به اشتباه پروتئین‌هایی به نام گیرنده‌های استیل کولین را هدف قرار می‌دهند که روی عضلاتی قرار دارند که می‌توانید ارادی یا غیرارادی آنها را کنترل کنید (معروف به فیبرهای عضلانی اسکلتی). این آزمایش، آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) را در خون شناسایی و اندازه گیری می کند.

حرکت عضلانی زمانی شروع می شود که یک تکانه از ابتدای سلول عصبی به انتهای عصب فرستاده می شود، جایی که باعث تحریک آزاد شدن استیل کولین، یک ماده شیمیایی (انتقال دهنده عصبی) می شود که پیام ها را بین انواع خاصی از سلول ها منتقل می کند. استیل کولین از شکاف بسیار کوچک بین انتهای عصب و فیبر عضلانی عبور می کند (این شکاف “اتصال عصبی عضلانی” نامیده می شود).

هنگامی که استیل کولین به فیبر عضلانی می رسد، به یکی از بسیاری از گیرنده های استیل کولین یا ایستگاه های اتصال (docking stations) متصل می شود و آن را فعال می کند و انقباض عضلانی را آغاز می کند.

آنتی-بادی-گیرنده-استیل-کولین(acetylcholine-receptor-(achr)-antibody)

آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) ارتباط بین اعصاب و ماهیچه های اسکلتی را مختل می کنند، انقباض عضلانی را مهار می کنند و با جلوگیری از فعال شدن گیرنده های استیل کولین باعث خستگی سریع عضلانی می شوند. آنها این کار را به سه روش عمده انجام می دهند:

 • آنتی بادی‌های متصل شونده(Binding antibodies)به گیرنده‌های سلول‌های عصبی متصل می‌شوند و ممکن است یک واکنش التهابی را آغاز کنند که گیرنده‌ها را از بین می‌برد.
 • آنتی بادی های مسدود کننده(Blocking antibodies) ممکن است روی گیرنده ها بنشینند و از اتصال استیل کولین جلوگیری کنند.
 • آنتی‌بادی‌های تعدیل‌کننده(Modulating antibodies) ممکن است گیرنده‌ها را به هم متصل کنند و باعث شوند که آنها به داخل سلول عضلانی کشیده شده و از اتصال عصبی عضلانی خارج شوند.

نتیجه نهایی این تداخل، ایجاد میاستنی گراویس (MG) است، یک اختلال خودایمنی مزمن مرتبط با حضور این آنتی بادی ها و اثرات آنها بر کنترل ماهیچه ها.

آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) ممکن است به روش‌های مختلفی شناسایی شوند تا مشخص شود که کدامیک از مکانیسم های بالا ممکن است مشکل داشته باشد.

با این حال، تکنیکی که « آنتی بادی متصل شونده » را اندازه‌گیری می‌کند، متداول‌ترین روشی است که انجام می‌شود و به‌طور کلی، به ندرت پیش می‌آید که دو آزمایش دیگر بدون مثبت بودن تست « آنتی بادی متصل شونده » مثبت باشند. دو آزمایش دیگر ممکن است زمانی مفید باشند که یک پزشک به شدت به میاستنی گراویس مشکوک باشد و آزمایش ” آنتی بادی متصل شونده ” منفی باشد.

آنتی بادی متصل شونده به AChR می تواند کمپلمان را فعال کرده و منجر به از دست دادن گیرنده استیل کولین شود

آنتی بادی تعدیل کننده AChR باعث اندوسیتوز گیرنده و در نتیجه از دست دادن بیان AChR می شود که بیشترین ارتباط را با شدت بالینی بیماری میاستنی گراویس دارد. آزمایش آنتی بادی تعدیل کننده AChR حساسیت بالای دارد.

تقریباً 10 تا 15 درصد از افراد مبتلا به میاستنی گراویس تأیید شده هیچ آنتی بادی اتصال، مسدود کننده یا تعدیل کننده قابل اندازه گیری ندارند. آنتی بادی مسدودکننده AChR ممکن است اتصال استیل کولین به گیرنده را مختل کند و منجر به انقباض ضعیف عضلانی شود. این تست کمترین حساسیت را دارد (فقط در 61 درصد بیماران مبتلا به MG مثبت است)، اما می توان آن را با دقت بیشتری اندازه گیری کرد. آنتی بادی های مسدود کننده و تعدیل کننده تقریبا تا یک سال پس از شروع علائم MG مثبت نیستند.

میاستنی گراویس (MG) با ضعف و خستگی آسان مشخص می شود که با استراحت و داروهای آنتی کولین استراز برطرف می شود. این ضعف در بیشتر موارد ناشی از از دست دادن گیرنده های استیل کولین عملکردی (AChR) در غشای پس سیناپسی عضله اسکلتی به واسطه اتوآنتی بادی است.

آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) عضلانی، در اشکال مادرزادی MG یافت نمی‌شوند و در شرایط عصبی غیر از MG اکتسابی غیرمعمول هستند، به استثنای بیماران مبتلا به اختلالات عصبی خودایمنی پارانئوپلاستیک، و سندرم میاستنیک لامبرت-ایتون (LES) با یا بدون سرطان (13 درصد از موارد). بیماران LES نتایج مثبتی برای اتصال آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) عضلانی یا آنتی بادی های مخطط دارند. بیماران مبتلا به بیماری خودایمنی کبد نیز غالباً مثبت هستند.

آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) در بیش از 85 تا 90 درصد از بیماران مبتلا به میاستنی گراویس اکتسابی رخ می دهد و در 63 درصد از بیمارانی که فقط میاستنی گراویس چشمی دارند، سطوح بالایی دارند. وجود این آنتی بادی ها عملاً تشخیص میاستنی گراویس است، اما آزمایش منفی بیماری را رد نمی کند. تیترهای اندازه گیری شده با شدت میاستنی گراویس مطابقت ندارد. با این حال، در یک بیمار منفرد مبتلا به میاستنی گراویس، سطوح آنتی بادی به ویژه در پایش پاسخ به درمان سرکوب کننده سیستم ایمنی یا پلاسمافرزیس مفید است. با بهبودی بیمار، تیتر آنتی بادی کاهش می یابد.

در بزرگسالان مبتلا به MG، حداقل 20 درصد بروز تیموم یا سایر نئوپلاسم ها وجود دارد. نئوپلاسم ها منبع درونی آنتی ژن هایی هستند که باعث تولید اتوآنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) می شوند. در بین بیمارانی که تیموم دارند، 59 درصد به میاستنی گراویس مبتلا هستند. از آنجایی که MG مادرزادی یک بیماری خود ایمنی نیست، این آزمایش آنتی بادی در تشخیص MG مادرزادی مفید نیست.

عوامل مداخله گر درآزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) :

 • نتایج مثبت کاذب ممکن است در بیماران مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک که با زهر مارکبری درمان شده اند رخ دهد.
 • نتایج مثبت کاذب ممکن است در بیماران مبتلا به سندرم میاستنیک ناشی از پنی‌سیلامین یا لامبرت-ایتون دیده شود.
 • بیماران مبتلا به بیماری خودایمنی کبدی ممکن است مقادیر بالایی آنتی بادی گیرنده استیل کولین(AChR) داشته باشند.
 • استفاده از داروهای شل کننده عضلانی (متوکورین و سوکسینیل کولین) یا پنی سیلامین ممکن است باعث نتایج مثبت کاذب شود.
 • داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی ممکن است تشکیل این آنتی بادی ها را در بیماران مبتلا به MG تحت بالینی سرکوب کنند.

اهمیت بالینی آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) :

 • میاستنی گراویس (MG)
 • میاستنی گراویس (MG) چشمی
 • تیموما: 59 درصد از بیماران مبتلا به تیموما دارای MG و 10 درصد از بیماران MG دارای تیموم هستند.

ملاحظات بالینی:

سه نوع آنتی بادی گیرنده استیل کولین برای آزمایش موجود است. رایج ترین آنتی بادی متصل شونده به AChR است. اگر این تست منفی باشد، باید آزمایش آنتی بادی مسدود کننده و آنتی بادی تعدیل کننده انجام شود.

آنتی بادی مسدود کننده گیرنده ACH به ویژه در پایش پاسخ به درمان مفید است.

محدوده مرجع آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR):

آنتی بادی متصل شونده به گیرنده ACH (عضله): کمتر و مساوی 0.02 نانومول در لیتر

آنتی بادی های تعدیل کننده گیرنده ACH (عضله): صفر تا 20 درصد (گزارش شده به عنوان درصد کاهش AChR) آنتی بادی های مخطط (عضله مخطط): کمتر از1:60

مطلب پیشنهادی: مقادیر بحرانی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

توجه: محدوده مرجع و واحد آزمایش وابسته به روش انجام و کیت می باشد و ممکن است در آزمایشگاه های مختلف متفاوت باشد. بنابراین توصیه می گردد که آزمایش ها ترجیحا در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گیرد.

سوالات متداول

چگونه از آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) استفاده می شود؟

آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) برای کمک به تشخیص میاستنی گراویس (MG) و تمایز آن از سایر شرایطی که ممکن است علائم مشابهی مانند خستگی مزمن و ضعف عضلانی ایجاد کنند، استفاده می شود.

یک یا چند مورد از این تست‌های آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) ممکن است به عنوان بخشی از یک پانل از آزمایش‌ها درخواست شود که ممکن است شامل تست آنتی‌بادی عضلانی مخطط نیز برای کمک به ایجاد تشخیص باشد. اگر نتایج آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) نرمال باشد، اما پزشک به شدت به میاستنی گراویس مشکوک باشد، ممکن است آزمایش آنتی‌بادی ضد MuSK (تیروزین کیناز خاص عضلانی) نیز درخواست شود.

افراد مبتلا به میاستنی گراویس اغلب غده تیموس بزرگ شده و ممکن است تیموم (معمولا تومورهای خوش خیم تیموس) داشته باشند. تیموس که در زیر استخوان سینه قرار دارد، بخشی فعال از سیستم ایمنی در دوران کودکی است، اما به طور معمول در طول سال های نوجوانی کمتر فعال می شود. اگر تیموما تشخیص داده شود، مثلاً در طی یک توموگرافی کامپیوتری قفسه سینه (CT) که به دلیل دیگری انجام می شود، ممکن است گاهی از آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) برای تعیین اینکه آیا فرد این آنتی بادی ها را ایجاد کرده است یا خیر، استفاده شود.

چه زمانی آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) درخواست می شود؟

آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) ممکن است زمانی درخواست شود که علائم و نشانه هایی داشته باشید که نشان دهنده میاستنی گراویس هستند، مانند:

 • افتادگی پلک
 • دوبینی
 • کاهش کنترل حرکت چشم
 • مشکل در بلع، جویدن، همراه با خفگی، آب دهان و دهان
 • لکنت زبان
 • ضعیف شدن عضلات گردن
 • مشکل در بالا نگه داشتن سر
 • دشواری در تنفس
 • مشکل در راه رفتن و تغییر در راه رفتن
 • ضعف عضلانی خاص اما احساسات/احساسات طبیعی
 • ضعف عضلانی که با تلاش مداوم بدتر می شود و با استراحت بهبود می یابد

myasthenia-gravisدر بیماران مبتلا به میاستنی گراویس شناخته شده، آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) مکرر ممکن است برای پایش پاسخ به درمان، مدیریت بیماری، یا ارزیابی خطر انتقال آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) از مادر به فرزند متولد نشده‌اش انجام شود.

گاهی اوقات ممکن است زمانی که تیموما در طول اسکن تصویربرداری تشخیص داده شود، آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) درخواست شود.

مطلب پیشنهادی: آزمایش باسیل اسید فست

نتیجه آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) چه چیزی را نشان می دهد؟

آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) به طور معمول در خون وجود ندارند. آنها اتوآنتی بادی هستند و وجود آنها نشان دهنده پاسخ خود ایمنی است.

اگر آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) و علائم میاستنی گراویس (MG) دارید، احتمالاً به این بیماری مبتلا هستید. میزان افزایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) شدت بیماری را در زمان تشخیص پیش بینی نمی کند. با این حال، تغییرات در غلظت آنتی بادی AChR در طول زمان ممکن است به اطلاع از اثربخشی درمان یا پیش‌بینی عود بیماری کمک کند. بنابراین، در برخی موارد ممکن است آزمایش مجدد آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) درخواست شود.

آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) ممکن است در برخی از تیموماها، در افرادی که تحت درمان با داروهایی مانند پنی‌سیلامین، سرطان‌های ریه سلول‌های کوچک، بیماری خودایمنی کبدی، سندرم گیلن باره و سندرم میاستنی لامبرت-ایتون، همراه با تداخل با آزادسازی استیل کولین از انتهای عصب هستند، مثبت باشد.

نتیجه منفی آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) میاستنی گراویس را رد نمی کند. تا 50 درصد از مبتلایان به MG چشمی (که فقط بر عضلات مربوط به چشم تأثیر می گذارد) و حدود 10 تا 15 درصد از افرادی که دارای MG ژنرالیزه هستند برای آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) منفی خواهند بود. آزمایش مکرر آنتی بادی‌های AChR در آنهایی که نتایج اولیه منفی دارند ممکن است مفید باشد زیرا غلظت آنتی‌بادی‌ها ممکن است با پیشرفت بیماری افزایش یابد و نتیجه آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) مثبت بعدی باشد.

نتایج سایر آزمایش‌ها برای اتوآنتی‌بادی‌ها، مانند آزمایش آنتی‌بادی ضد MuSK (کیناز خاص عضلانی)، آزمایش آنتی‌بادی ضد LRP4 (پروتئین 4 مرتبط با گیرنده LDL) و آزمایش آنتی‌بادی ضد عضله مخطط نیز ممکن است به ایجاد یک تشخیص مناسب کمک کند.

آیا می توان آزمایش آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) را در مطب پزشک انجام داد؟

خیر، این آزمایش تخصصی است که توسط هر آزمایشگاهی ارائه نمی شود. نمونه خون شما احتمالاً باید برای آزمایش به آزمایشگاه مرجع ارسال شود.

بیماری میاستنی گراویس (MG) تا چه اندازه می تواند جدی باشد؟

اکثر افرادی که به آن مبتلا هستند می توانند با درمان و نظارت یک زندگی عادی یا تقریباً عادی داشته باشند. یکی از جدی ترین عوارض این بیماری، بحران میاستنی تنفسی است، زمانی رخ می دهد که عضلات کنترل کننده تنفس ضعیف شوند. که می تواند یک شرایط اورژانس پزشکی را بوجود بیاورد و اغلب نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد.

آیا میاستنی گراویس می تواند برعضلات قلب تأثیر بگذارد؟

خیر، گیرنده های قلب و عضلات صاف با عضلات اسکلتی متفاوت است، بنابراین تحت تأثیر تشکیل آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) قرار نمی گیرند.

آیا می توان از به وجود آمدن آنتی بادی های متصل شونده AChR جلوگیری کرد؟

خیر، علت MG مشخص نیست و این وضعیت قابل پیشگیری نیست.

آیا میاستنی گراویس از فردی به فرد دیگر قابل انتقال است؟

MG مسری نیست، اما یک زن باردار مبتلا به MG می تواند برخی از آنتی بادی گیرنده استیل کولین (AChR) خود را به جنین خود منتقل کند. که می تواند باعث شود نوزاد تازه متولد شده چندین هفته پس از تولد علائم MG را داشته باشد.

آیا میاستنی گراویس می تواند ارثی باشد؟

به عنوان یک فرآیند خود ایمنی، خیر. برخی از افراد ممکن است یک نقص ژنتیکی را به ارث ببرند که باعث سندرم میاستنیک مادرزادی می شود، وضعیتی با علائم مشابه.

آیا چیز دیگری هست که باید بدانم؟

افرادی که MG دارند بیشتر احتمال دارد به سایر اختلالات خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید یا لوپوس نیز مبتلا شوند.

درمان های رادیواکتیو اخیر می تواند در آزمایش اختلال ایجاد کند.

مطالب مرتبط در متااورگانون:

جای دیگر وب:

منابع مورد استفاده در این مطلب

2020 review performed by Michelle L. Parker, PhD, FCACB, Clinical Chemist, DynaLIFE Medical Labs

Papadakis, Maxine A. & McPhee, Stephen J. (© 2016). Current Medical Diagnosis & Treatment 2016, 55th Edition: McGraw-Hill Education, USA. Pp 1028-1029

Bakerman, Seymour. (© 2014). Bakerman’s ABC’s of Interpretive Laboratory Data, 5th Edition: Interpretive Laboratory Data, Inc, Scottsdale, AZ. Pp 3-4 and 65

Gilhus, N.E., Tzartos, S., Evoli, A., Palace, J., Burns, T.M. & Verschuuren, J.J.G.M. (2019). Myasthenia gravis. Nat Rev Dis Primers. May 2;5(1):30. doi: 10.1038/s41572-019-0079-y

Maddison, P., Sadalage, G., Ambrose, P.A., Jacob, S. & Vincent, A. (2019). False-positive acetylcholine receptor antibody results in patients without myasthenia gravis. J Neuroimmunol. Jul 15;332:69-72. doi: 10.1016/j.jneuroim.2019.04.001

Vincent, A. (2020). Antibodies and receptors: From neuromuscular junction to central nervous system. Neuroscience. Mar 17 Epub ahead of print. doi: 10.1016/j.neuroscience.2020.03.009

Mantegazza, R., Bernasconi, P. & Cavalcante, P. (2018). Myasthenia gravis: From autoantibodies to therapy. Curr Opin Neurol. Oct;31(5):517-525. doi: 10.1097/WCO.0000000000000596

Lazaridis, K. & Tzartos, S.J. (2020). Autoantibody specificities in myasthenia gravis: Implications for improved diagnostics and therapeutics. Front Immunol. Feb 14;11:212. doi: 10.3389/fimmu.2020.00212.

Kelly, K. (Updated 2012 March 16). Acetylcholine Receptor Antibody. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2094601-overview#showall. Accessed April 2013

(© 1995–2013). Acetylcholine Receptor (Muscle AChR) Binding Antibody, Serum. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8338. Accessed April 2013

Haven, T. et. al. (2010) An Algorithm for Acetylcholine Receptor Antibody Testing in Patients with Suspected Myasthenia Gravis. Clinical Chemistry v 56 (6) 1028–1040 [On-line information]. Available online at http://www.clinchem.org/content/56/6/1028.full. Accessed April 2013

Sheth, K. (Updated 2011 June 18). Myasthenia gravis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000712.htm. Accessed April 2013

Sheth, K. (Updated 2011 April 30). Acetylcholine receptor antibody. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003576.htm. Accessed April 2013

Hill, H. and Haven, T. (2012 August). Acetylcholine Receptor Antibody Testing, For confirmation and monitoring of autoantibodies in patients with myasthenia gravis. ARUP Technical Information [On-line information]. PDF available for download at http://www.aruplab.com/guides/ug/tests/iconpdf_127.pdf. Accessed April 2013

(2009 December). Facts About Myasthenia Gravis, Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome & Congenital Myasthenic Syndromes. Muscular Dystrophy Association [On-line information]. Available online at http://mda.org/publications/facts-about-myasthenia-gravis. Accessed April 2013

(Updated 2012 August 29). Neurology Myasthenia Gravis Reflexive Panel. The University of Iowa (UIHC) Department of Pathology Laboratory Services Handbook [On-line information]. Available online at http://www.healthcare.uiowa.edu/path_handbook/handbook/test3101.html. Accessed April 2013

(2013 April 21). Nuromuscular Junction: Myasthenia Gravis. Muscular Dystrophy Australia [On-line information]. Available online at http://www.mda.org.au/Disorders/NMJ/MG.asp. Accessed April 2013

(© 2012). Acetylcholine Receptor Antibodies. NHS Greater Glasgow and Clyde Information [On-line information]. Available online at http://www.nhsggc.org.uk/content/default.asp?page=s1470_1_2. Accessed April 2013

(Reviewed 2011 December) Myasthenia Gravis and Acetylcholine Receptor Autoantibodies. Quest Diagnostics Technical Information [On-line information]. Available online at http://www.questdiagnostics.com/testcenter/testguide.action?dc=WP_MyastheniaGravis. Accessed April 2013

(© 2012). Caring for Children and Supporting Adolescents with Myasthenia Gravis. Myasthenia Gravis Foundation of America [On-line information]. Available online at http://www.myasthenia.org/LinkClick.aspx?fileticket=ygJC0SZLVZ4%3d&tabid=84. Accessed April 2013

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2011). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 10th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pg 6

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005) Harrison’s Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill, Pp 2518-2521

(February 19, 2016) National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Myasthenia Gravis Factsheet. Available online at http://www.ninds.nih.gov/disorders/myasthenia_gravis/detail_myasthenia_gravis.htm#3153_5. Accessed April 2016

(Reviewed June 2015) Myasthenia Gravis Foundation of America. Test and Diagnostic Methods. Available online at http://www.myasthenia.org/WhatisMG/TestDiagnosticmethods.aspx. Accessed April 2016

(March 23, 2016) Shah A. Myasthenia Gravis. Medscape Reference. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1171206-overview. Accessed April 2016

Meriggioli M, Sanders D. Muscle autoantibodies in myasthenia gravis: beyond diagnosis? Expert Rev Clin Immunol. 2012 Jul; 8(5): 427–438. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3505488/. Accessed April 2016

(July 16, 2012) Penn A, Kaminski H. Myasthenia Gravis Factsheet. Womenshealth.gov. Available online at http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/myasthenia-gravis.html. Accessed April 2016

Mayo Clinic Staff (2015 December 24). Myasthenia gravis. Mayo Clinic [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/myasthenia-gravis/basics/definition/con-20027124. Accessed April 2016

 

دکتر فرزاد باباخانیمشاهده نوشته ها

PHD ویروس‌شناسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دیدگاه

 • سلام وقت بخیر
  متاسفانه چند روزی میشه که همزمان دچار افتادگی پلک ودوبینی شدم،،کجا برم برای آزمایش؟بیمارستان های دولتی این آزمایش رو انجام میدن؟

  • سلام و آرزوی سلامتی
   یکی از دلایل این علایمی که می فرمایید میتونه وجود این آنتی بادی تو بدنتون باشه.
   قبل از آزمایش حتما به پزشک معالج مراجعه فرمایید تا گزینه های دیگه ی رو هم بررسی کنند.
   اما این آزمایش به احتمال خیلی زیاد در بیمارستان های دولتی و آزمایشگاه های خصوصی کوچک انجام نمیشه. چون این آزمایش خیلی کم دخواست می شود. اما حتما به مراکز تخصصی مجهز و پیشرفته تر مراجعه فرمایید.
   میتونین قبل از رفتن باهاشون تماس بگیرین و از داشتن این آزمایش مطمئن بشین
   امیدوارم جواب سوالتون رو گرفته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *