بخش انگل شناسی | برای سهولت بیشتر در پیدا کردن مطالب، در این صفحه از وب سایت متااورگانون تمامی آزمایش های که در بخش انگل شناسی انجام می شود، را قرار خواهیم داد. و هر تست را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

انگل‌شناسی علمی است که به مطالعه شکل خارجی و داخلی و سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان می پردازد.انگل یا پارازیت، به موجودی گفته می‌شود که بطور موقت و یا دائم در سطح خارجی یا داخل بدن موجود زنده دیگری زندگی کرده و از این زندگی فایده می‌برد.

در بخش انگل شناسی به بررسی و مطالعه انواع انگل های مختلفی که می تواند برای انسان خطر آفرین باشد، پرداخته می شود.

انگل ها همچنین ممکن است بر مدفوع تأثیر بگذارند. انگل های رایج عبارتند از: آسکاریس، استرونژیلوئیدها (کرم نواری)، ژیاردیا (پرتو یاخته ها)، و کریپتوسپوریدیوم (به ویژه در بیماران مبتلا به سندرم نقص ایمنی اکتسابی [ایدز]). شناسایی هر یک از این عوامل بیماری زا در مدفوع، آن ارگانیسم را به عنوان عامل آنتریت عفونی معرفی می کند.

برخی از آزمایشات قابل انجام در بخش انگل شناسی:

  • Smear for Leishman Body
  • Smear for malaria
  • Stool OP
  • Occult Blood
  • IFOB
  • Scotch tape test
  • Stool pH