بخش انعقادی | برای سهولت بیشتر در پیدا کردن مطالب، در این صفحه از وب سایت متااورگانون تمامی آزمایش های که در بخش انعقادی انجام می شود، را  قرار خواهیم داد. و هر تست را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

بخش انعقادی تفاسیر تخصصی از پروفایل های انعقادی و مشاوره در تشخیص و مدیریت بیماران مبتلا به اختلالات خونریزی و ترومبوتیک ارائه می دهد. لیست گسترده ای از آزمایش ها با استفاده از فناوری های پیشرفته در این بخش ارائه می شود.

تست های انعقادی به روش های جمع آوری و نگهداری بسیار حساس هستند. بسیار مهم است که دستورالعمل‌های جمع‌آوری و پردازش نمونه‌ها به دقت دنبال شود تا از نتایج دقیق آزمایش اطمینان حاصل شود.

آزمایش های انعقادی برای بررسی، تشخیص و نظارت بر درمان در بیماران مبتلا به خونریزی و اختلالات ترومبوتیک انجام می شود.

تعدادی از تست های انعقادی که در بخش انعقادی انجام می پذیرد، را در زیر لیست کرده ایم:

 • فعالیت آنتی ترومبین III
 • فعالیت پلاسمینوژن
 • آنتی ژن پروتئین C
 • فعالیت عملکردی پروتئین C
 • فعالیت کامل و آزاد پروتئین S
 • فعالیت فاکتور II، V، VII، VIII، IX، X، XI، XII
 • پروتئین مرتبط با فاکتور VIII
 • جهش فاکتور II
 • جهش فاکتور V لیدن
 • کوفاکتور ریستوستین
 • فیبرینوژن
 • زمان ترومبین
 • دی دیمر
 • زمان پروترومبین (PT)/نسبت عادی شده بین المللی
 • زمان ترومبوپلاستین جزئی فعال شده (PTT)
 • آزمایش زهر افعی راسل رقیق
 • ضد انعقاد لوپیس
 • عملکرد/تجمع پلاکت (COL، EPI، AA. ADP، RISTO)
 • ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین، کیفی (HIT)