تومور مارکرهای تخمدان | برای سهولت بیشتر در پیدا کردن مطالب، در این صفحه از وب سایت متااورگانون تمامی تومور مارکرهای تخمدان، را قرار داده ایم. و هر تست را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

تومور مارکرها که نشانگرهای زیستی نیز نامیده می شوند، موادی هستند که توسط سرطان یا سایر سلول های بدن در پاسخ به سرطان تولید می شوند. تومور مارکرهای سرطان تخمدان را می توان در خون یافت. آنها با استفاده از آزمایش خون اندازه گیری می شوند. داشتن سطح بالایی از نشانگر تومور نشان می دهد که ممکن است سرطان در بدن وجود داشته باشد، اما به خودی خود، سطح نشانگر تومور بالا برای تشخیص کافی نیست.

تومور مارکرها ممکن است همراه با سایر آزمایش‌ها (اسکن، بیوپسی و غیره) برای کمک به تشخیص بیماری مشکوک به سرطان، پیش‌بینی پیش‌آگهی پس از تشخیص، و کمک به تصمیم‌گیری درمانی استفاده شوند. تومور مارکرها اغلب برای ارزیابی پاسخ بیمار به درمان سرطان یا نظارت بر عود (عود سرطان پس از درمان) استفاده می شوند. کاهش تومور مارکر ممکن است نشان دهنده پاسخ سرطان به درمان باشد. اگر تغییری ایجاد نشود یا نشانگر تومور افزایش یابد، ممکن است نشان دهنده این باشد که درمان موثر نیست یا سرطان بازگشته است. این نتایج باید همراه با آزمایشات رادیولوژی، معاینه فیزیکی و افزایش یا کاهش علائمی که ممکن است بیمار تجربه کند، ارزیابی شود.

محدودیت هایی برای استفاده از نشانگرهای تومور وجود دارد. شرایط غیر سرطانی وجود دارد که می‌تواند باعث افزایش نشانگرهای تومور شود، بنابراین هنگام تفسیر نتایج آزمایش باید این موارد را نیز در نظر گرفت. علاوه بر این، همه افراد مبتلا به سرطان تخمدان دارای نشانگر تومور بالا نخواهند بود. پزشک شما آزمایش نشانگرهای تومور را تنها در صورت نیاز به آنها توصیه می کند.

تومور مارکرهای مورد استفاده در سرطان تخمدان:

CA-125: برای کمک به تشخیص، ارزیابی پاسخ به درمان و نظارت بر عود استفاده می شود.
آلفا فتوپروتئین (AFP):  در تومورهای سلول زایای تخمدان استفاده می شود. برای ارزیابی مرحله، پیش آگهی و پاسخ به درمان استفاده می شود.
بتا-hCG (بتا گونادوتروپین کوریونی انسانی) در تومورهای سلول زایای تخمدان استفاده می شود. برای ارزیابی مرحله، پیش آگهی و پاسخ به درمان استفاده می شود.
HE4: می تواند برای کمک به تشخیص سرطان تخمدان در زنان دارای علائم استفاده شود و ممکن است حساس تر از CA125 باشد. همچنین می توان از آن برای ارزیابی پاسخ به درمان و نظارت بر عود استفاده کرد.
Inhibin A & B: هورمونی که به طور طبیعی توسط بافت تخمدان تولید می شود، اما ممکن است در انواع خاصی از سرطان تخمدان (کارسینوم اپیتلیال موسینوس، تومورهای سلول گرانولوزا) افزایش یابد. می تواند برای ارزیابی پاسخ به درمان و نظارت بر عود استفاده شود.
CEA (آنتی ژن کارسینومبریونیک): می تواند در تومورهای تخمدان افزایش یابد و ممکن است برای ارزیابی پاسخ به درمان استفاده شود.