متااورگانون – مرجع تخصصی آزمایش های پزشکی و حوزه آزمایشگاه

متااورگانون را به عنوان ارائه دهنده محتوای به روز، معتبر و جامع حوزه آزمایشگاه بشناسید. هر محتوای منتشر شده در این سایت از فیلترهای مختلفی رد می شود تا در نهایت مطالبی علمی به زبان ساده و درخور شما ارائه گردد. سایت متااورگانون متعلق به خودتان است لذا هر کمکی که مارا در راستای ارتقای این مجموعه یاری می رساند را با آغوش باز می پذیریم و قطعا از دانش شما بهینه ترین استفاده را در راه پیشرفت علم آزمایشگاه و آگاهی مردم خواهیم کرد.

محتوای تخصصی به زبان ساده

این سایت به مخاطبان عمومی محتواهای تخصصی را به زبان ساده بیان میکند، به عنوان مثال شما به راحتی از طریق این سایت هر آن چیزی که مربوط به حوزه آزمایشگاه باشد در دسترس دارید.

بررسی محتوا توسط متخصصان دیگر

محتواها توسط افراد مختلفی که در گوشه های محتلف این صنعت فعالیت می کنند تولید می شود. منظور این است که محتواها فقط از طریق تیم اونر منتشر نمی شود.

مخاطبان تخصصی

این سایت مخاطبان تخصصی مانند پزشکان و آزمایشگاهیان را به روز نگه می دارد.

بحث و گفتگوی کارشناسان و کاربران

در این سایت یک قسمت به بحث و گفتگو کارشناسان در ارتباط با تفسیر تست ها و جواب بیماران می باشد

اعتبار محتوا

محتوای منتشر شده در این سایت کاملا معتبر و از منابع تخصصی می باشد.

شبکه محتوایی علمی

این سایت می تواند با سایت ها و پیج های علمی و تخصصی تعامل داشته باشد که یک شبکه علمی در حوزه آزمایشگاه ایجاد کند